- TRŽIŠTE - /29.11.2016./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.40 din/kg , pšenica 16.74 din/kg , soja 44.00 din/kg ; /29.11.2016./ Berza u Budimpešti: kukuruz 16.42 din/kg , pšenica 16.22 din/kg ; soja - ; /29.11.2016./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.93 din/kg , pšenica 16.62 din/kg , soja 45.08 din/kg ; /29.11.2016./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.21 din/kg , pšenica 13.36 din/kg , soja 41.96 din/kg ; /29.11.2016./ Berza u Parizu: kukuruz 20.46 din/kg , pšenica 20.36 din/kg , soja - ;

PREGLED CENA ŽITARICA

 

06.12.2016.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

STIGLA REŠENJA ZA NAKNADE ZA ODVODNJAVANJE

 

Kikinda, 6. decembar 2016.

Izvor: RTV

  • Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu istekao je 14. novembra, a u toku je slanje opomena i nakon toga i prinudna naplata za one obveznike koji kasne sa uplatom poreza. I dok mnogi građani još uvek traže načina da izmire tu obavezu, na adrese vlasnika poljoprivrednog, građevinskog i šumskog zemljišta na melaricionom području, odnosno zemljištu koje se odvodnjava, pristigla su rešenja za plaćanje naknada za odvodnjavanje.

Prema informacijama iz Lokalne poreske administracije, tokom ove godine ukupna naplata poreza na imovinu u Kikindi je oko 89 procenata, što znači da je do danas naplaćeno blizu 267 miliona dinara.

RASTE NEKONTROLISANI UVOZ PILETINE

 

Beograd, 6. decembar 2016.

Izvor: Politika

U Srbiji je trenutno velika bitka između trgovaca pilećim mesom za što niže cene. Zbog toga raste nekontrolisani uvoz mesa sumnjivog kvaliteta. Takve tržišne prilike potrošačima verovatno odgovaraju, jer je meso sve jeftinije, ali na duži rok to nije dobro. Na taj način gubi se sledljivost što utiče na smanjenje bezbednosti proizvoda, upozorio je Tibor Šimonka, predsednik Uprave slovenačke „Perutnine” Ptuj. Istakao je da u Srbiji radi oko 130 proizvođača živinskog mesa, a samo 30 do 40 je registrovano.

Fitosanitarna inspekcija otkrila genetski modifikovanu mahunarku na 10,2 hektara

 

GMO SOJU NAŠLI U MAČVI I SREMU

Sremska Mitrovica, 6. decembar 2016.

Izvor: Večernje novosti

 

Poljoprivrednici ne prestaju da gaje genetski modifikovanu soju, iako su ovi usevi u Srbiji strogo zabranjeni. Fitosanitarna inspekcija, ove godine, otkrila je GM soju na oko 10,2 hektara obradivog zemljišta. Ilegalni zasadi pronađeni su u Mačvanskom i Sremskom okrugu.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

05.12.2016.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Vreme sadašnje

 

DOLOVO - SELO NEZADOVOLJNIH RATARA

Dolovo, 5. decembar 2016.

Poljoprivrednici Dolova na zboru građana 3. decembra istakli su da njihov rad i poslovanje ozbiljno, pored raznih komunalnih većih troškova, ometa i visoko neopravdano naplaćivanje troškova za odvodnjavanje. Oni su na zboru, na kome je prisustvovalo 240 građana, zaključili da o njihovim problemima brigu preuzme izabrani krizni štab, jer se na poziv nisu odazvali predstavnici zvaničnih institucija.

TEMA "NOVOSTI" NEDOVOLjNA KONTROLA ROBE NA PIJACAMA: Otrov vreba sa tezge

 

Beograd, 5. decembar 2016.

Izvor: Večernje novosti

  • Da li se dovoljno kontroliše korišćenje hemijskih preparata u poljoprivredi. Stručnjaci: Nedovoljna kontrola robe na pijacama

Najsigurnija sam kad kupim na pijaci, domaće je, i nema otrova! Ova rečenica, koja se često može čuti, kako upozoravaju stručnjaci, nažalost, daleko je od istine. Upravo voće i povrće sa pijace može da bude vrlo opasno, jer sistem kontrole sredstava za zaštitu bilja najčešće zataji upravo na tezgama. Inspekcija, kako objašnjava Svetlana Jovičić, koja se poslovima zaštite bilja bavi u stručnoj službi Poljoprivredne stanice "Novi Sad", nema dovoljno kapaciteta da svakodnevno kontroliše robu na pijacama, tako da je kontrola tretmana pesticidima i herbicidima prepuštena samim proizvođačima i njihovoj savesti.

U koviljski rit doletela zaraza

 

PTIČJI GRIP UBIO ŠEST LABUDOVA

Novi Sad, 5. decembar 2016.

Izvor: Dnevnik 

U toku sprovođenja veterinarskog nadzora, utvrđena su uginuća šest labudova na području Koviljskog rita, za koje je u Naučnom institutu za veterinarstvo iz Novog Sada i Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za avijarnu influencu u Kraljevu, utvrđeno da se radi o ptičjem gripu kod divljih ptica izazvanoj sojem virusa HSNB, objavio je sinoć RTS.

Novi broj „Gazdinstva”

 

PRELEVMANI „VRUĆA LINIJA BEOGRAD – BRISEL”

Novi Sad, 5. decembar 2016.

U novom broju list (114) „Gazdinstvo” donosi više tekstova o aktuelnim dešavanjima u poljoprivredi, a posebno o Agrarnom budžetu, zakasneloj setvi pšenice i kvalitetu mesa iz uvoza kojim se obrušava stočarska proizvodnja.

Podaci do kojih je došao list govore da agrarni sektor oprihoduje više od polovine izdvojenih para za ovu privrednu oblast.

Što se tiče para za poznavaoce dotoka novca u državnu kasu ima ga dovoljno i to baš iz sektora poljoprivrede.

Kako ocenjujete iznos za Agrarni budžet od 43,778 milijardi dinara?

PREGLED CENA ŽITARICA

 

02.12.2016.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 28. novembra do 02. decembra  2016.

Novi Sad, 02. decembar  2016.g.

Miloš Janjić, vd direktor Produktne berze u Novom Sadu

Predlog Narodnoj skupštini

 

POLJOPRIVREDI 43,778 MILIJARDI DINARA

Beograd, 1. decembar 2016.

Vlada Srbije je usvojila Predlog zakona o budžetu za 2017. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 1.092,9 milijardi dinara, a rashodi od 1.162 milijarde.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović rekao je da će u budžetu Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini biti 43 milijarde i 778 miliona dinara, što je za 8,11 odsto više nego u 2016. godini.

Udruženje poljoprivrednika „ Novoseljanski p a o r i

 

PREDLOG MERA, PODSTICAJA  I DOPUNE ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ZA BOLJI POLOŽAJ POLJOPRIVREDNIKA

Banatsko Novo Selo, 1. decembar 2016.

Udruženje poljoprivrednika „Novoseljanski paori” iz Banatskog Novog Sela, po drugi put za dva meseca obraća se ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću. Između ostalog tražili su razgovor i sučeljavanje o aktuelnim pitanjima. Do danas do toga nije došlo. Pismo o nizu otvorenih pitanja prenosimo u celini.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

01.12.2016.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Ocenite rad ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića u prvih sto dana Vlade.

Reč stručnjaka

 

 

ŠTA NOSI KASNA SETVA OZIMIH STRNIH ŽITA?

Novi Sad, 30. novembar 2016.

Stručnjaci sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada danas su potvrdili procene koje je „AgroServis” objavio pre par dana o jesenjoj setvi.

Do po­lo­vi­ne no­vem­bra u Sr­bi­ji je za­se­ja­no sve­ga 250.000-300.000 hek­ta­ra. Od toga je u AP Voj­vo­di­ni za­se­ja­no oko 60 od­sto, a u cen­tral­nom pod­ruč­ju oko 40 odsto ze­mlji­šnog pla­na od 500.000 hek­ta­ra. Tre­ba na­po­me­nu­ti da je se­tva u central­nom pod­ruč­ju bi­la one­mo­gu­će­na, pre sve­ga zbog mno­go ve­ćih ko­li­či­na pada­vi­na u od­no­su na Voj­vo­di­nu, ali i zbog ne­po­volj­ne struk­tu­re se­tve.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

30.11.2016.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PODRŠKA POKRAJINE ZA PODIZANJE I OPREMANJE PLASTENIKA

 

Novi Sad, 30. novembar 2016.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević, uručio je danas 44 ugovora poljoprivrednicima iz Vojvodine koji su dobili bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru. Ukupna vrednost dodeljenih ugovora je 20 miliona dinara, od čega iz pokrajinskog budžeta obezbeđeno blizu 10 miliona dinara. Realizacijom tih investicija u pokrajini će pod plastenicima biti još 47.981 kvadratnih metara.

Investicija od milion evra u Krčedinu

 

NAJSAVREMENIJA SKLADIŠTA U SRBIJI

Krčedin, 30. novembar 2016.

Izvor: Dnevnik

Danas se u Krčedinu, na prostoru firme „Beška agrar”, otvaraju prva dva skladišta žitarica izrađena po američkoj tehnologiji „Canamer”. 

Predsednik opštine Inđija Vladimir Gak objasnio je za „Dnevnik” da će upravo u Krčedinu biti prvo predstavljanje takvog sistema u Srbiji.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

29.11.2016.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

MOŽE LI SRPSKA GOVEDINA PONOVO NA SVETSKO TRŽIŠTE

 

Beograd, 29. novembar 2016.

Izvor: www.poslovnojutro.com

Posle informacije da su tri srpske firme dobile sertifikate za izvoz goveđeg mesa u Kinu, postavlja se i pitanje imaju li srpske klanice sa smanjenim stočnim fondom, kapacitete za veći izvoz. U Srbiji ima oko 990 hiljada grla goveda svih kategorija i proizvede se oko 80 hiljada tona govedine. Van granica ode samo 1.300 tona, i to u Evropsku uniju i zemlje regiona, najviše u Bosnu i Hercegovinu. Krajem osamdesetih imali smo oko dva miliona grla goveda, velike reprocentre, farme i klanice. Izvozili smo oko 20.000 tona mesa samo u Evropu. Danas je broj grla prepolovljen, a izvoz je pao na nešto više od 1.000 tona godišnje. Ni pašnjaci Peštera i Sjenice nisu puni kao nekada.

BESPOVRATNA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA I UDRUŽENJIMA

 

Beograd, 29. novembar 2016.

Izvor: Politika

Projekti pet poljoprivrednih udruženja i dve poljoprivredne zadruge iz jugoistočne i jugozapadne Srbije biće realizovani uz podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske, koje su, kako je saopšteno juče , preko razvojnog programa „Evropski progres”, obezbedile 207.961 evro za ovu aktivnost. 

PRVA TENISOVA FARMA U ZRENJANINU

 

Banatski Despotovac, 29. novembar 2016.

Izvor: Danas

Prva farma nemačke kompanije Tenis u Srbiji biće, sada je već izvesno, u Banatskom Despotovcu. U lokalnoj samoupravi u Zrenjaninu, nakon skupštinske odluke o dodeli lokacije za ovu farmu, u toku su brojne administrativne radnje koje pripremaju teren za dolazak investitora. Nameru da se nađu na spisku sredina u koje će nemački mesni gigant investirati, gradske vlasti nisu krile ni pre dve godine kada se pojavila mogućnost da baš u Banatu bude proizvodnja svinja. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić još u maju 2015. u izjavi Danasu najavio je da se pregovara o farmi, ali i o potencijalnoj klanici. Sada je izvesno da će se prva farma svinja graditi u Banatu.

PRITISAK NA VLADU DA NE UKIDA PRELEVMANE NA MLEKO

 

Beograd, 29. novembar 2016.

Izvor: Politika 

Udruženja poljoprivrednika članice Asocijacije poljoprivrednika, zahtevaju da Vlada Srbije produži prelevmane na uvoz mleka i mlečnih proizvoda i posle 1. januara 2017. godine.