„AGROBIZNIS KAO PERSPEKTIVA SRBIJE“

 

Bujanovac, 1. april 2011.

 

Pomoćnik ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Slobodan Teofanov sa direktorom USAID Agrobiznis projekta Lou Faorom, govorio je dana 30. marta 2011. godine, na tribini u Domu kulture Bujanovac na temu „Agrobiznis kao perspektiva Srbije“.

Tom prilikom, pomoćnik za ruralni razvoj Slobodan Teofanov razgovarao je sa članovima zadruge „Jug Levosoje“ koji se bave proizvodnjom mleka i informisao ih o radu i dosadašnjim merama Ministarstva koje su se odnosile prvenstveno na podsticaje u oblasti zadrugarstva i mlekarstva i saslušao sugestije zadrugara kako bi se u narednom periodu još više unapredila saradnja Ministastva i proizvođača. Teofanov je direktoru zadruge „Jug Levosoje“ uručio računar kako bi što brže i efikasnije obavljali posao.
„Od ukupno 1701 registrovanih poljoprivrednika iz opštine Bujanovac, njih 1037 su prošle godine ostvarili subvencije Ministarstva u ukupnom iznosu od 18.423.000 dinara. Sektor za ruralni razvoj radiće na podsticanju i informisanju poljoprivrednika s juga Srbije za što aktivnije učešće u radu Ministarstva, naročito u smislu davanja sugestija i predloga sa terena kako bi se iznos za subvencije te da bi se i broj korisnika svake godine uvećavao u ovom kraju“, rekao je Teofanov.

Deveta po redu tribina koja se održava u okviru ciklusa „Posle konflikta - stvarni život“ je u organizaciji Centra za demokratiju i razvoj juga Srbije i regionalne informativne agencije JUGpress.

 

(AgroServis)