- TRŽIŠTE - /13.01.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.00 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 38.30 din/kg ; /13.01.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 16.19 din/kg , pšenica 21.81 din/kg , soja 36.05 din/kg ; /13.01.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 15.58 din/kg , pšenica 18.07 din/kg , soja 34.30 din/kg ; /13.01.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 20.35 din/kg , pšenica 22.70 din/kg , soja - ;

Aktivnost Udruženja „Agroprofit”

 

SAVETOVANJE U BJELOVARU POKAZALO NOVE ZAHTEVE ZA KVALITET JUNEĆEG MESA

Novi Sad/Bjelovar, 25. novembar 2019.

Minulog vikenda u Bjelovaru (Hrvatska) održano je dvodnevno savetovanje o tovnom govedarstvu. Program je obuhvatio više oblasti, od pripreme teladi za intenzivan tov, preko izbora rasa i ukrštanja do upotrebe i statusa pašnjaka u zemljama koje se bave sistemom „krava-tele”.

Najviše se razgovaralo o tržištu i to, pre svega, o zahtevima kupaca i cenama. Među zemljama koje kupuju živu junad ili meso iz Hrvatske, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Rumunije nalaze se Liban, Italija, Grčka, Turska, ali i Crna Gora i Makedonija, kao i Malta i pet-šest afričkih zemalja.

Proizvođačima iz Hrvatske nedostaje izvoz u Tursku i Izrael, ali se hvale prodajom u Italiju i Libanu. Makedonija nema dovoljno ni mleka ni tovnih goveda, dok Crna Gora tek počinje uzgoj u sistemu „krava-tele”.

Među prisutnim državama na savetovanju u Bjelovaru Srbija je bila najbogatija sa ponudom, ali ne i potrošnjom junećeg mesa. U Srbiji se godišnje po glavi stanovnika potroše 4 kg, a u Hrvatskoj 11 kg.

Predstavnici Udruženja „Agroprofit”, koji su na ovaj skup pozvani od strane Odbora za tovno govedarstvo Poljoprivredne agrarne komore Hrvatske, su imali priliku da saznaju i niz detalja o zahtevima za junad na arapskom tržištu i prognozi kretanja cena junećeg mesa. Prema oceni eksperata iz EU o održivosti proizvodnje junadi i plasmanu junećeg mesa u različite krajeve, ova proizvodnja ima budućnost, ali se zahtevi za nabavku menjaju.

Berze Tibor i Čedomir Keco

Očekivanja da će Turska kupiti juneće meso iz Evrope ili da će povećanje turističke posete Hrvatskoj povećati domaću potrošnju nisu ispunjena. Turska uvozi meso slabijeg kvaliteta, kao i hrvatski ugostitelji. Zbog ova dva primera tovljači junadi tragaju za novim kupcima koji, kako se čulo, više u simentalcu ne vide robu za „svoj ukus”, pa radije kupuju šarolea, limuzinsko goveče ili dobro brendiranog angusa. Tovljači junadi u Hrvatskoj žele saradnju sa odgajivačima tovnih rasa u svojoj zemlji, ali se u praksi primenjuje uvoz i to najviše iz Rumunije, Mađarske, Poljske... Tovljači imaju farme sa najmanje 50, a najviše sa 12.000 grla.

Predstavnici Udruženja „Agroprofit” iz Novog Sada i Proizvodne grupe za tovno govedarstvo – Berze Tibor i Čedomir Keco održano savetovanje  su ocenili kao korisno za dalji rad udruženja i za pripreme naših stočara za nova tržišta junećeg mesa.

O razvoju tovnog govedarstva u Srbiji, prema najavama iz Udruženja „Agroprofit”, bila je planirana rasprava narednog vikenda u Poljoprivrednoj školi u Futogu, ali je odložena zbog zauzetosti članova Proizvodne grupe tovljača koji učestvuju u razmeni merkantilnog kukuruza za junad.