Asocijacija poljoprivrednika Srbije

 

UREDBE PO MERI UDRUŽENJA

Novi Sad, 4. mart 2011.

 

Asocijacija poljoprivrednika Srbije, pred donoÅ”enje serije uredbi o troÅ”enju Agrarnog budžeta za 2011. godinu, uputila je pismo Ministarstvu poljoprivrede, Å”umarstva i vodoprivrede koji je usledio jer nije doÅ”lo do susreta premijera Mirka Cvetkovića sa delegacijom ovih poljoprivrednika.

U istom periodu i predsednik Republike Boris Tadić nije prihvatio susret sa poljoprivrednicima iz Srema i Mačve.

U svom pismu Asocijacija ističe pozitivne efekte poljoprivrede naspram kojih očekuje i ulaganja – podsticaje.

„U 2010. godini iz Srbije je u svet izvezeno poljoprivredno - prehrambenih proizvoda u vrednosti 2,24 milijarde dolara od čega suficit iznosi 1,2 milijarde dolara sa rastom od 28% u odnosu na prethodnu godinu, Å”to u ukupnom robnom izvozu iznosi 22,9%. Iz svega toga se može zaključiti da je poljoprivreda najveća privredna grana u Srbiji koja trenutno radi i donosi dohodak. Zato, viÅ”e nego opravdanim smatramo da treba povećati subvencije i ulagati u one koji rade i koji donose prihode ovom druÅ”tvu, a to su u najvećoj meri porodična gazdinstva - farmeri.”

Među osam tačaka u ovom zahtevu se navode sledeće:

„Iznos regresiranja repromaterijala u ratarskoj proizvodnji povećati sa 14.000 dinara po hektaru na 17.000 dinara po hektaru, jer su poskupeli inputi u odnosu na proteklu godinu, a ovaj iznos takođe treba da ostvare i poljoprivrednici koji se bave voćarstvom i vinogradarstvom. Subvencije za povrtarsku proizvodnju povećati na 35.000 dinara po hektaru, kao i krajnji iznos sredstava za subvencionisanje osiguranja životinja, useva i plodova. Traži se i nastavak investicija u nabavku opreme za proizvodnju povrća, voća, žitarica, industrijskog bilja, kvalitetnog priplodnog materijala, kao i za nabavku nove mehanizacije - novih traktora, bez limita u odnosu na snagu traktora, rasipača mineralnog đubriva, koji su 2010. godine bili izostavljeni iz subvencija. Traži se podrÅ”ka u naÅ”im nastojanjima da se izmeni deo Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju doneÅ”en od strane Ministarstva rada i socijalne politike, koji članove gazdinstva obavezuje da moraju biti PIO osigurani (većina malih gazdinstava sa 2 do 3 ha nemaju materijalne mogućnosti da finansiraju 2 ili 3 PIO osiguranika u svom gazdinstvu). Pored već donete uredbe kojom je određena premija za mleko i nagoveÅ”tenih 25.000 dinara po umatičenom mlečnom grlu, subvencionisati proizvodnju pilećeg i svinjskog mesa, kroz obezbeđivanje jeftinije hrane gazdinstvima koje poseduju matično jato ili stado.  Znatno većim sredstvima potrebno je podržati rad i projekte strukovnih udruženja individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Ujedno se oÅ”tro protivimo da se zadrugama i drugim pravnim licima, kao i menadžerima zadruga, povećava mogućnost ostvarivanja prava na subvencije iz i ovako malog agrarnog budžeta od strane MPSV. Ukoliko postoji namera Vlade da pomogne zadrugarstvo u Srbiji, onda Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj treba da u Å”to skorije vreme donese zakonsku regulativu koja će se odnositi na zadruge” – piÅ”e u zahtevu.

Potpisnici ovog zahteva su, izgleda, odustali od uvođenja regresiranog goriva, premija za tovno govedarstvo, kreditnih linija za kupovinu oranica, kao i od investicija za mini klanice, mlekare i silose, čiji bi bili vlasnici, a Å”to bi bitno poboljÅ”alo ekonomski položaj gazdinstava.

 

(AgroServis)