- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Događaj

 

SUSRET OVČARA I KOZARA U KUMANU

Novi Sad, 6. novembar 2017.

Organizacioni odbor Trećeg susreta  ovčara i kozara, koji je održan u subotu 4. novembra, u Kumanu, danas je objavio zaključak i predloge koje je uputio Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Na ovom susretu učestvovalo je  140 odgajivača ovaca i koza iz cele Srbije, a obratio im se i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević. On je rekao da se u ovom sektoru stočarstva događaju dva procesa: ukupan broj grla je smanjen, a broj umatičenih je povećan.

-         Ovčarstvo i kozarstvo u ukupnoj stočarskoj proizvodnji učestvuje sa 3,9%, a u celokupnoj poljoprivrednoj sa 1%, a imamo uslove da to bude znatno više.

Na povećanje broja umatičenih ovaca i koza, prema oceni Radoševića, uticale su premije od 7.000 dinara po grlu, kao i nadoknada za utovljenu jarad i jaganjce koje država isplaćuje u iznosu od 2.000 dinara.

Prisutni odgajivači u Kumanu pitali su državnog sekretara kada će biti isplaćene premije za umatičena grla i za isporučeni utovljeni podmladak, jer, kako su rekli, ovaj novac je potrebniji ove godine za kupovinu hrane nego lane, kada je bala deteline bila 150-200 dinara, a danas za balu sena traže toliko, a za detelinu i do 400 dinara.

Državni sekretar Radošević je rekao da razume stočare i da će Ministarstvo preko Uprave za agrarno plaćanje pripadajuće isplate obaviti do kraja godine. On je naveo da su neke nove korisne mere usporile obradu podataka i da se i zbog toga čeka na isplatu stočarima.

Broj umatičenih ovaca u Srbiji od 132.851 komada je skoro deset puta veći nego 2007., ali je to od ukupnog broja manje od 10%. Naša gazdinstva gaje oko 200.000 koza, a umatičeno je 8.467 grla.

Šta će se sve i kojom dinamikom događati u našem kozarstvu, zavisi od toga kako će farmeri i veterinari krenuti u sprečavanje daljeg širenja opasne grupe virusa, koja izaziva bolesti artritis encefalitis i maedi visnu. Prve izazivaju upalu zglobova i mozga kod koza, a kod ovaca, naročito jaganjaca, upalu mozga. Meso i mleko obolelih životinja nije štetno, ali ga u izvozu kupci ne prihvataju.

Ove bolesti su kod nas uvezene, kod koza iz Francuske, i ako se ne sačini nacionalni program za sprečavanje širenja, ona će osvojiti sva stada, što će unazaditi ovu granu stočarstva.

Koje mere će preduzeti veterinarstka uprava, još se ne zna, iako već dugo ovu pojavu imaju evidentiranu. Prvi korak bi bio pregled svih grla, za čega trenutno ne postoji novac. Drugi korak je edukacija farmera o novim uslovima podizanja podmlatka, što podrazumeva fizičku izolaciju mladunčeta od jagnjenja i jarenja do pasterizacije kolostruma.

Predloženo je da se donese Nacionalni program za suzbijanje Artritisa i Encefalitisa koza i Maedi Visna kod ovaca i da se formira stručno telo radi koordinisanja i praćenja sprovođenja ovog programa i da se u budžetu obezbede neophodna sredstva za sprovođenje ovog programa. Od veterinarske službe se očekuje da se pokrenu aktivnosti u promeni propisa radi uvođenja veštačkog osemenjavanja koza i ovaca.

Prof. dr Cvijan Mekić i doc. dr Ivan Pihler

Proces će biti dug i koja zemlja se selektivno upusti u eliminisanje ovih bolesti, pre će se osloboditi, kaže prof. dr Cvijan Mekić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Docent dr Ivan Pihler, sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu je zapazio da zbog navedenih bolesti niko ne može dati odobrenje za promet jarčeva i ovnova, a bez sveže krvi pojedina stada ne mogu opstati.

Učesnici skupa u Kumanu su predložili da se pokrene inicijativa da se projekat Pokrajinske vlade o sufinansiranju standardizacije malih pogona za preradu mleka proširi na celu zemlju. Ocenjeno je da je potrebno ubrzati izmene i dopune pravilnika i uredbi vezana za preradu i promet proizvoda od mleka proizvedenih na tradicionalan način u poljoprivrednim gazdinstvima.

Reagujući na uvoz preko 18.000 tona biljne masti, stočari su poručili: Naše tržište je preplavljeno sirevima koji su proizvedeni  na bazi biljnih masti. Očekujemo da se uvoz i prerada biljnih masti stavi pod kontrolu. isto tako predlažemo da se sprovede Evropska odredba da proizvodi od biljnih masti ne mogu nositi nazive koji asociraju na proizvode mlečnog, odnosno životinjskog porekla. Ovakve proizvode je potrebno posebno obeležiti kako se potrošači ne bi dovodili u zabludu.

Ocenjeno je da postoji potreba da se u postupku matičenja u Institutu za stočarstvo primenjuje RB broj kao što to čini Departman za stočarstvo u Novom Sadu. ovo je tim značajnije što ulazimo u proces suzbijanja Artritisa i Encefalitisa koza i Maedi Visna kod ovaca.

Kumane – selo domaćin pokazalo se u lepom izdanju, uz želju da vrati staru slavu ovčarstvu. Organizacioni odbor . Rajko Varadinac iz Kumana, Zoran Gagić iz Novog Miloševa i Milan Rainović iz Kisača, uz mesnu zajednicu, zaslužili su čestitke za organizaciju skupa, koji su uveličale svojom izložbom i žene iz lokalnog udruženja.