- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Događaj na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

 

GAJENJE ZABORAVLJENIH BILJAKA PONOVO U INTERESU RATARA – NAJVEĆI SKUP AGRONOMA I POLJOPRIVREDNIKA 9. i 10. FEBRUARA

Novi Sad, 26. decembar 2016.

U regionu se retko događa da jedna naučna ustanova ima priliku i sadržaj programa svog rada da predstavi sa dva značajna događaja. To je danas uspelo Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, koji je javnosti stavio na uvid knjigu svojih profesora pod nazivom „Gajenje alternativnih njivskih biljaka” i naučni stručni skup agronoma savetodavaca i poljoprivrednika pod nazivom „Dobar dan domaćine”.

Sabolč Tružinski, Sima Kovačević, dr Dragana Latković i dr Vladimir Sikora

U prezentaciji publikacije „Gajenje alternativnih njivskih biljaka” učestvovali su prof. dr Pero Erić kao recenzent, a svoja iskustva o gajenju  pomenutih biljaka izneli su Sabolč Tružinski, poljoprivrednik iz Bačke Topole, Sima Kovačević, poljoprivrednik iz Suseka i dr Vladimir Sikora iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, kao i vođa tima u izradi publikacije dr Dragana Latković.

Prof. dr Pero Erić, predstavljajući publikaciju, je naveo da je ona namenjena studentima i ratarima, ali i onima koji žele u procesu svog naučnog usavršavanja baviti se ovom temom.

-         Interesovanje koje je pokazano već sada za gajenje ovih biljaka ozbiljno potvrđuje da smo postigli pun pogodak sa ovim izdanjem i da je dobro što se ono prilagođava za upotrebu svima onima koji žele da usavrše proizvodnju dela biljaka navedenih u monografiji koju je objavio Poljoprivredni fakultet.

Izlaganja neposrednih proizvođača Sabolča Tružinskog i Sime Kovačevića, koji gaje speltu, odnosno sirak, najbolje potvrđuje da ove biljke nisu alternativne – rezervne, već da mogu biti i osnovne u zadovoljavanju potreba jednog domaćinstva.

O održavanju Savetovanja – „Dobar dan domaćine” dr Dragana Latković, direktor Departmana za ratarstvo i povrtarstvo, je rekla:

-         Osnovni program dvodnevnog savetovanja je nastao voljom i željom, pre svih, ratara i na osnovu poruke Ministarstva poljoprivrede „Zemlja je sve”. U ratarskoj proizvodnji u ostvarivanju profita sve stavke su otvorene, rizična su ulaganja, ali bez njih nema roda. U poslednjih pet godina svi smo  imali dovoljno vremena i iskustvo da sa što manje nepoznanica planiramo proizvodnju.  Procenili smo da ovogodišnje savetovanje bude po nizu ekonomskih, pravnih i agrotehničkih saopštenja od koristi. Želimo da od biljne proizvodnje detaljno analiziramo proizvodnju, prodaju i da saopštimo šta je vizija u proizvodnji suncokreta, soje i uljane repice. I na ovom Savetovanju bićemo sa bitnim podacima za proizvodnju kukuruza, ali i o tržištu – tragamo za analizom zašto neke hibride životinje jedu, a neke slabije? Pod sloganom „Zemlja je sve” imaćemo Forum o tome šta i zbog čega menjati postojeći Zakon o zemljištu ili doneti novi. Otvaramo i raspravu o IPARD programu, sa pitanjem da li se ono što je zapisano može „omekšati” u korist manjih gazdinstava? Svim kompanijama smo dali mogućnost da se predstave i iskažu rezultate – pogotovo u semenarskoj proizvodnji – rekla je dr Dragana Latković, direktor Departmana za ratarstvo i povrtarstvo.