- TRŽIŠTE - /08.10.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 14.20 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 36.50 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.89 din/kg , pšenica 19.49 din/kg , soja 32.98 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.15 din/kg , pšenica 18.16 din/kg , soja 29.07 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.62 din/kg , pšenica 24.09 din/kg , soja - ;

Dopisivanje

 

OBRAZLOŽENJE O KUPOVINI PRIPLODNIH GRLA STOKE – PRAVO MOGU OSTVARITI I POČETNICI STOČARI

Novi Sad/Beograd, 20. jul 2018.

Naša redakcija je 12. jula uputila pismo Upravi za agrarna plaćanja, direktoru Žarku Radatu, sa molbom da nam daju konačno objašnjenje o mogućnosti kupovine priplodnih grla stoke putem podsticaja. U našem pismu, između ostalog, piše.

***

Molimo Vas da nam odgovorite, s obzirom da imamo i pitanja sa terena, na sledeće pitanje: da li gazdinstvo koje želi podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u zvaničnom registru treba da kao vlasnik ima navedeni broj grla, tj. već kupljena grla?

Da li se za ta kupljena grla, koja su evidentirana, može ostvariti podsticaj sa datom dokumentacijom. Obrazloženja koja smo čuli su različita:

  1. nedavno  na savetovanju stočara u Novom Sadu gospodin Živković je rekao da se grla upisana u registar smatraju kao grla za koja gazdinstvo može dobiti premiju;
  2. na vašem info telefonu stočaru iz Ade Ivanu Smiljanovu su odgovorili da stočar koji kupuje priplodna grla treba da ima na svom imanju najmanje pet grla da bi, recimo, mogao da kupi novih pet.

Ako je tačna informacija data preko info telefona onda ta mera ne podstiče formiranje novih farmi, niti će mladi za to biti zainteresovani, što je loše, a što nema veze sa odgovornosti Uprave za agrarna plaćanja.

Tumačenje koje dobijemo od Vas ćemo publikovati, jer smo objavili i pomenuti pravilnik u listu Gazdinstvo.

Izlaganje gospodina Živkovića na savetovanju stočara, odgajivača tovnih goveda i tovljača bilo je instruktivno i korisno, ali smo ostali bez odgovora kada će dug za pojedine podsticaje biti isplaćen.

Savetovanje stočara – odgajivača tovnih rasa i tovljača 11. jula u Novom Sadu

***

Nakon sedam dana, 19. jula, dobili smo odgovor iz Uprave za agrarna plaćanja, koji je potpisala Aleksandra Bačević.

***

U svetlu velikog interesovanja o uslovima za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja objavljeno je pojašnjenje odredbi pravilnika koje su i predmet vašeg interesovanja:

„Podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, pored poljoprivrednih gazdinstava koja se duže vreme bave stočarskom proizvodnjom, mogu ostvariti i početnici, odnosno poljoprivredna gazdinstva koja se ranije nisu bavila ovom proizvodnjom, već ove godine žele prvi put da nabave kvalitetna priplodna grla i otpočnu proizvodnju.

Legalna kupovina grla i prelazak životinja sa jednog na drugo poljoprivredno gazdinstvo registruje se kod veterinarske stanice, u skladu sa propisima. Tako, kada početnici izvrše kupovinu grla, istu prijavljuju područnoj veterinarskoj stanici i grla prelaze na objekat kupca koji dobija poseban broj, tzv HID broj. Podatke o svom stočnom fondu i broju objekta u kome drži nabavljene životinje (HID), početnik treba da prijavi i u okviru svog poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) kod područne filijale Uprave za trezor.

Nakon realizacije investicije, za sva grla sa pedigreom koja su nabavljena počev od 16. oktobra prošle godine, početnik može podneti zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku kvalitetnih priplodnih grla Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. jula do 15. oktobra tekuće godine“.

Takođe, Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, određeni su uslovi u pogledu minimalnog i maksimalnog broja grla koje podnosilac zahteva mora da ima na gazdinstvu (računajući o ona koji su predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj) i to:

- najmanje tri a najviše 100 krava mlečnih, odnosno kombinovanih rasa;

- najmanje pet a najviše 100 grla krava tovnih rasa;

- najmanje deset a najviše 400 grla ovaca i koza;

- najmanje pet a najviše 500 košnica pčela.

Napominjemo, da se podsticaj za nabavku kvalitetnih priplodnih grla može ostvariti i u skladu sa Pravilnikom o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

***

S obzirom da je ovo zvaničan dopis, smatramo ga tačnim i korisnim i izvinjavamo se čitaocima što su na odgovor čekali sedam dana.