- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Državne robne rezerve

 

IDUĆE NEDELJE VLADA ODLUČUJE O INTERVENTNOM OTKUPU JUNADI

Beograd, 24. maj 2019.

Stručne službe Direkcije robnih rezervi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prikupile su sve neophodne analize i predloge o organizaciji i efektima najavljenog interventnog otkupa junadi kroz razmenu za merkantilni kukuruz.

Kao što smo i ranije objavili, realizacija ovakvog otkupa nije nimalo jednostavna, jer je potrebno pronaći rešenja za juneće meso, jer se priprema klanje oko 1.500 grla visokokvalitetne junadi. Dosadašnja praksa je bila da se ove količine daju klaničarima na preradu u konzerve ili suhomesnate proizvode, što otvara niz drugih problema, saznaje „AgroServis plus”. Pojedini stručnjaci, poznavaoci funkcionisanja nabavki u državnim organizacijama, kao što su bolnice, učenički i studentski domovi, vojnički garnizoni, gerontološki centri..., predlažu da se juneće meso iz ovog otkupa kontinuirano distribuira za njihove potrebe.

Farmeri su izutno zadovoljni ovom najavljenom intervencijom države, jer je izostao već dogovoreni izvoz u Tursku.

Predstavnici državne administracije na sastanku sa stočarima 16. maja na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Evo šta su predložili stočari, uz napomenu da je ekonomski opravdana intervencija države u otkupu junadi za potrebe Državnih robnih rezervi i zamenu za merkantilni kukuruz.

Osnova za ovu razmenu je cena 2,20 evra/kg žive vage junadi plus PDV. Za otvaranje tržišta neophodan je otkup najmanje 1.500 komada utovljene junadi od 500 kg pa naviše svih rasa i to samo sa farmi porodičnih gazdinstava. Potrebno je da je otkupljeno june na gazdinstvu provelo najmanje 90 dana, što se vidi u centralnom registru stoke. Najveći broj grla sa jednog ID broja može biti 30 komada – predloženo je Radnoj grupi koja će raspisati poziv. Uz to, upućeni su i sledeći detalji. Kao elementi za formiranje otkupne cene prihvaćena je cena od 2,20 uvećano za PDV, što iznosi 2,42 evra/kg, što je oko 285,50 dinara po kilogramu žive vage. Kada se taj iznos podeli sa cenom kukuruza od 16,72 din/kg, tada će tovljači za kilogram žive junetine dobiti malo više od 17 kg merkantilnog kukuruza.

Pojedinosti o intervenom otkupu biće najverovatnije poznate do kraja iduće nedelje.