Državne robne rezerve

 

FARMERI OČEKUJU PRODUŽETAK RAZMENE JUNADI ZA KUKURUZ I IZVOZ

Beograd, 9. oktobar 2019.

Razmena utovljene junadi za merkantilni kukuruz, koju je na predlog stočara pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko Državnih robnih rezervi, uspešno se privodi kraju, jer su pojedine klanice prema farmerima uvele olakšice u isporuci. Klanice iz Divaca, Martinaca i Kaća farmerima koji njima ponude  junad obezbeđuju besplatan prevoz, transport bez kala i otkup viška junadi od iznosa koji imaju odobren za razmenu.

 

 

Junad u depou klanice „Kosanović” u Martincima

 

Kao što se i očekivalo, gazdinstva su prvo ponudila težu junad, pa je bilo i slučajeva da su pojedina grla bila teža od 1.000 kg. U Državnim robnim rezervama farmeri sklapaju ugovore o preuzimanju kukuruza uz izbor najbližeg silosa.  Do kraja ove nedelje biće poznat konačan rezultat ove razmene, za koju postoji novo interesovanje, ali odluka o produženju neće biti doneta pre 20. oktobra.

Za nastavak razmene zainteresovane su nove, ali i farme koje su već ostvarile razmenu, a ostalo im je još utovljene kvalitetne junadi.

Odgajivačima junadi najviše odgovara da svoju robu isporuče i za nju prime novac, što će se i dogoditi ako startuje najavljeni izvoz u Tursku. Prema našim kontaktima sa administracijom u ovoj zemlji, saznali smo da oni žele da dođe što pre do ovog posla, ali će on, što nam je stidljivo rečeno, biti manji od 5.000 tona. Za ovaj izvoz zainteresovana je industrija mesa „Srem - Šid”, koju obilaze inspektori najavljenog kupca. Kada započne nastavak izvoza i ako se utvrdi količina od 3.500 tona, naš klaničar bi svakog radnog dana do kraja godine trebalo da obradi oko 200 komada junadi.

Prema onome što smo pronašli u zvaničnim odlukama Turske, oni su objavili da će od nas kupiti sledeće robe: 5.000 tona goveđeg mesa (sveže ili smrznuto), 35.000 tona suncokretovog ulja, 10.000 tona pšenice, 500 tona svežeg  ili rashlađenog paradjza, 1.000 tona šargarepe i 2.000 tona kukuruza. Za sve proizvode je upisana nulta carinska stopa.

U Turskoj je više od pola godine bio prisutan javni protest protiv uvoza junetine iz naše zemlje, iako je reč o najkvalitetnijem mesu ove vrste u svetu. Većina zemalja iz koje Turska uvozi juneće meso u ishrani grla više od 65 odsto koriste genetski modifikovanu soju. Poznato je da naša zemlja ima proizvodnju ove uljarice bez GMO.

Proizvodna grupa odgajivača i tovljača junadi, u okviru Udruženja „Agroprofit”, prema najnovijem prijavljivanju utovljene junadi, za momentalnu isporuku klanicama ima oko 1.200 grla. Prva veća ponuda junadi očekuje se u februaru, a potom u junu i avgustu duće godine.