Državne robne rezerve

 

VIŠE OD 100 FARMERA ŽELI RAZMENU KUKURUZA ZA JUNAD

Beograd/NoviSad, 28. novembar 2019.

Sutra se u 10 časova završava Javni poziv koji je raspisala Direkcija za robne rezerve, a namenjen je stočarima koji žele razmenu merkantilnog kukuruza za utovljenu junad. Ovo je treći poziv na osnovu zaključka Vlade od avgusta i najverovatnije biće i najuspešniji.

Članovi Proizvodne grupe tovljača goveda, u okviru Udruženja „Agroprofit” iz Novog Sada, su u većini odlučili da podnesu prijave za razmenu, jer smatraju da je 17 kg kukuruza za 1 kg žive vage junadi u ovom času najbolji model za trgovinu. Saradnici Udruženja „Agroprofit” na terenu pomogli su gazdinstvima da ispune obrasce koje su Državne robne rezerve prilagodile potrebama i pojednostavile proceduru, što ranije i nije bio slučaj. Zbog toga i ovaj odziv jedan je od najmasovnijih. Tačan broj prijavljenih znaće se sutra, ali u udruženju procenjuju da među 110 farmera iz njihovog udruženja ima najmanje 80 prijavljenih. Sutra će se ukupan broj uvećati za još dvadesetak iz ovog Udruženja, a pristiće i prijave upućene poštom. Tako da se može dogoditi da broj prijavljenih bude veći od 130.

Ukoliko sva gazdinstva budu ponudila maksimalan broj junadi (15-17 komada), sa prosekom težine od 600 kg, onda 12.000 tona zrna namenjenih za ovu razmenu neće biti dovoljno za sve učesnike  ove državne trgovine.

Iz Udruženja „Agroprofit” danas su o interesovanju stočara za razmenu obavestili Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i zaključeno je da se sačeka otvaranje ponuda  i ako ne bude bilo zrna da se pokuša pronaći rešenje i da svi farmeri obave ovu razmenu.