- TRŽIŠTE - /24.01.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.60 din/kg , pšenica 19.40 din/kg , soja 38.30 din/kg ; /24.01.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 16.49 din/kg , pšenica 22.69 din/kg , soja 35.55 din/kg ; /24.01.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 15.90 din/kg , pšenica 18.14 din/kg , soja 33.35 din/kg ; /24.01.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 20.28 din/kg , pšenica 23.07 din/kg , soja - ;

Državne robne rezerve: razmena kukuruza za utovljenu junad

 

POZIV VAŽI, MOGUĆE SU DOPUNE MODELA

Novi Sad, 11. septembar 2019.

Farmeri mogu da se prijavljuju za razmenu merkantilnog kukuruza za utovljenu junad prema objavljenom pozivu, iako se u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede razmatraju poslednji predlozi Proizvodne grupe proizvođača tovnih rasa goveda u okviru Udruženja „Agroprofit” iz Novog Sada, kako bi model bio što jednostavniji i ostvarljiv.

Ministarstvo poljoprivrede ovu razmenu smatra bitnom za ublažavanje zastoja u prodaji junadi. Broj utovljenih grla je porastao otkada Vlada Srbije podstiče kupovinu tovnih rasa i isplaćuje premije od 15.000 dinara za utovljenu junad, pa naši farmeri imaju tri puta više junadi u ponudi od domaćih potreba.

Potpunih podataka o broju junadi pripremljenih za klanice nema. Zna se jedino da Proizodna grupa ima za isporuku oko 2.600-3.000 grla na teritoriji cele Srbije. Zahtev stočara da se za preuzimanje junadi odredi najmanje pet klanica je prihvaćen, pa će ova grla u kratkom roku stići i do klaničara.

Više overa dokumenata predviđenih za prijavu stočara je ukinuto, a očekuje se i produženje roka za prijavljivanje i mogućnost da se ovaj posao obavi i u Novom Sadu, gde postoji služba Državnih robnih rezervi.

U Udruženju „Agroprofit” ističu da je Ministarstvo poljoprivrede pokazalo koliko je ekonomski važna ova razmena, o kojoj se raspravlja i odlučuje još od 16. maja. Danas je Udruženje dobilo pismenu saglasnost od klanica – DOO Turković, DOO Kosanović i Alf promet DOO da će o svom trošku preuzimati junad od farmera, što je solidna ušteda.

Za razliku od uslova objavljenih u prvom junskom pozivu sada je utvrđeno da najniža težina junadi bude najmanje 400 kg, dok najveća težina nije ograničena, što je bitno zbog neplanirane dužine tova.

Poseban servis Udruženja pruža podršku stočarima koji će prema svom izboru birati klanicu za predaju junadi, dok će Državne robne rezerve za razmenu nuditi kukuruz najbliži farmama.