Garancijski fond Vojvodine

 

PRODU┼ŻEN ROK ZA KUPOVINU ORANICA
Novi Sad, 31. oktobar 2011. godine

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda broj: 01-III/31-4 i broj: 01-III/31-5 od 20.10.2011. godine

O B A V E Š T A V A

sva zainteresovana lica, POLjOPRIVREDNIKE - nosioce registrovanih porodi─Źnih poljoprivrednih gazdinstava, da je:

1. - Produ┼żen rok za podno┼íenje zahteva na Konkurs za odobrenje garancija za obezbe─Ĺenje dugoro─Źnih kredita namenjenih finansiranju kupovine poljoprivrednog zemlji┼íta, koji je raspisan na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01-III/23-2 od 21.03.2011. godine i to do iskori┼í─çenja garantnog potencijala;
- Da prvi anuitet kredita dospeva na naplatu 15.06.2012. godine, a ostali svakog 15.12. i 15.06. u godini;

2. - Produ┼żen rok za podno┼íenje zahteva na Konkurs za odobrenje garancija za obezbe─Ĺenje dugoro─Źnih kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, koji je raspisan na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01-III/24-3 od 21.04.2011. godine i to do iskori┼í─çenja garantnog potencijala;
- Da prvi anuitet kredita dospeva na naplatu 15.06.2012. godine, a ostali svakog 15.12. i 15.06. u godini;
- Pro┼íirena su mogu─ça sredstva obezbe─Ĺenja za potra┼żivanja Fonda po izdatim garancijama, tako da je pored postoje─çih sredstava obezbe─Ĺena koja su navedena u Konkursu omogu─çeno i slede─çe sredstvo obezbe─Ĺenja:
- zalo┼żno pravo na predmetu kreditiranja konstituisano u korist Fonda, ukoliko podnosilac prijave na Konkurs obezbedi sopstveno u─Źe┼í─çe u minimalnom iznosu od  40% vrednosti predmeta kreditiranja.

Kontakt telefon: 021/489-37-00.