- TRŽIŠTE - /10.03.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.20 din/kg , pšenica 19.40 din/kg , soja 39.55 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.49 din/kg , pšenica 20.04 din/kg , soja 33.21 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.88 din/kg , pšenica 15.93 din/kg , soja 31.44 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.55 din/kg , pšenica 20.94 din/kg , soja - ;

GRAD NEĆE "SEĆI" USEVE: ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE PREDVIĐENO ULAGANJE OD 300 MILIONA EVRA U SLEDEĆIH PET GODINA

 

Beograd, 30. decembar 2019.

Izvor: Večernje novosti

  • U prethodne dve godine sproveden je pilot-projekat i postavljeni su prvi potpuno automatizovani sistemi protivgradne zaštite u Srbiji

Sektor agrara u programu "Srbija 2025" dobio je "kolač" od 300 miliona evra. Novac će se trošiti na komasaciju, izgradnju automatskih antigradnih lansera i vodoprivrednih sistema, nabavku traktora, elektrifikaciju polja...

Komasacija podrazumeva, osim ukrupnjavanja parcela poljoprivrednog zemljišta, obnovu postojeće i izgradnju nove infrastrukture (atarski putevi, sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje, uređenje vodotoka, javne površine za seosko stanovništvo...).

U prethodne dve godine sproveden je pilot-projekat i postavljeni su prvi potpuno automatizovani sistemi protivgradne zaštite u Srbiji. Nakon završetka prvog pilot-projekta postavljanja automatskih protivgradnih sistema u radarskom centru Valjevo (99 stanica), koji je u prethodnom periodu bio najugroženija oblast, nastavljamo sa opremanjem preostalih 12 radarskih centara koji pokrivaju teritoriju Srbije. U 2020. radiće se prvo radarski centri Bukulja, Užice i Fruška gora. Automatski sistemi protivgradne zaštite garantuju 24-časovnu pripravnost za dejstvo.

Gradiće se vodoprivredni sistem "Selova". Prva faza je na reci Toplici na teritoriji opštine Kuršumlija, gde će biti izgrađena brana i akumulacija. Ovaj projekat će omogućiti kvalitetno i redovno vodosnabdevanje kompletnog Niškog regiona. U 2018. i 2019. sprovedeni su projekti elektrifikacije polja u opštini Žitorađa, kojima se omogućava navodnjavanje 450 hektara i u Merošini 300 hektara. U toku su završni radovi na teritoriji opštine Varvarin, kojima će se omogućiti navodnjavanje više od 800, kao i 150 hektara na teritoriji grada Leskovca. Samo u 2019. za ove namene je izdvojeno oko 85 miliona dinara. Planira se i početak radova na projektu u Mačvi, kojim će biti obuhvaćeno 10.000 hektara. Jedinice lokalne samouprave će konkurisati za svoje opštine i na taj način smanjiti trošak navodnjavanja poljoprivrednicima i do devet puta.

Vodiće se računa i o smanjenju uvoza poljoprivrednih proizvoda i povećanja izvoza domaćih proizvoda, što bi trebalo da se direktno odrazi i na rast BDP...

NABAVKA TRAKTORA

U 2020. planirano je da se nastave mere za nabavku novih traktora uz pomoć države, koje su počele da se primenjuju 2017. godine. Pored nabavke traktora veće snage iz IPARD sredstava, planirano je da u 2020. poljoprivrednim proizvođačima budu stavljena na raspolaganje i sredsta iz nacionalnog budžeta, a predviđeno je da će moći da kupe traktore snage do 60 kW koji se proizvode u Srbiji. Na taj način dodatno ćemo pomoći sveukupnoj privrednoj snazi zemlje. Za ovaj projekat biće spremno 50 miliona evra.