- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Iskustva stočara u Hrvatskoj

 

PAŠNJAČKO GOVEDARSTVO – DOBRA ZARADA

Beograd, 27. oktobar 2017.

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, grupa stočara iz Srbije posetila je odgajivače goveda vlasnike sistema „krava-tele” u Hrvatskoj. Ovakav način gajenja goveda u Hrvatskoj sve je veći, jer se mlečne farme gase, a stočari imaju uglavnom solidne površine zemlje za proizvodnju hrane. U ovoj državi farmeri odavno uživaju podsticaje za krave i to je dalo dobre rezultate još pre deset godina. Iz ovog govedarstva za tržište se isporuči oko 50.000 komada teladi. Najbrojnija goveda u ispaši su melezi tovnih rasa, a među njima simentalsko goveče, ukršteno sa limuzinerom, angusom i šaroleom. Međutim, ima i sve više farmi koje gaje jednu rasu  - šarolea ili hereforda.

Trenutno stočari u Hrvatskoj veliko interesovanje pokazuju za uzgoj salersa. To je najstarija tovna rasa u Evropi, a ima vrlo prihvatljive osobine za ekstenzivno govedarstvo. Veoma je mirno, podnosi surove klimatske uslove, ima laka telenja i dobar prirast. Tamošnji stočari je uvoze iz Francuske, ali se već prodaje i sa domačih farmi. Interesantno je da je salers najviše zastupljen u Lici i Gorskom Kotoru, ali i na Bilogori.

Gosti iz Srbije su upoznati sa pojedinostima u gajenju salersa, o čemu je govorio dipl. ing. Mirko Devčić, koji ima farmu krava ove rase nedaleko Vrbovca.

Dipl. ing. Mirko Devčić

Odgajivači salersa i teladi iz ukrštanja prodaju ovaj podmladak težine 200-250 kg po ceni od 3,8-4,0 evra za kilogram. Iako krave, čija se telad izvozi, ne pasu u potpunim ekološkim uslovima, kupci priznaju da je to organska proizvodnja. U koncentrovanoj hrani, koja se daje kao dohrana,  nema premiksa niti aditiva.

Prema onome što su stočari iz Srbije videli na osam farmi, bolje rečeno prostranstava, zaključili su da su one sve po načinu gajenja, nameni i pozitivnim efektima različite. Najviše stoke, među kojima su i konji, viđeno je u Lonjskom polju, gde je i jedan od najiskusnijih stočara u Hrvatskoj sa svojim stadom – Miško Šklempe.

Miško Šklempe

On tvrdi da je ovo najrentabilnija grana stočarstva i da on ne želi da menja strukturu stada i da ostaje kod simentalca i delom šarolea. Svi ostali farmeri ne pominju simentalsko goveče za pašnjake, već prednost daju limuzineru, salersu i šaroleu. Farmeri oko Slavonskog Broda uz Savu favorita vide u herefordu.

Za pašnjačko govedarstvo farmeri u Hrvatskoj će dobijati uskoro podsticaje, ali će imati obavezu da čuvaju prostor od šiblja i zagađenja.

Karavan je posetio i imanje Ivana Kerekovića nedaleko Lučana, gde se domaćin bavi seoskim turizmom.

Farmeri iz Srbije su program Udruženja „Agroprofit”, koji je realizovan, pozitivno ocenili i izrazili želju da posete slične farme u Slovačkoj i Mađarskoj.