Istraživanje

 

ONI ZNAJU KAKO ĆE KLIMATSKE PROMENE UTICATI NA PAŠNJAKE BUDUĆNOSTI

Austrija, 23. oktobar 2018.

Izvor: Agroklub

  • U austrijskom centru Raumberg-Gumpenštajn već se četiri godine sprovodi jedinstveni projekat, kome je cilj istraživanje uticaja klimatskih promena na budućnost ishrane stoke.

Poznato je da pašnjaci čine više od 50% svih poljoprivrednih površina u Austriji, a trava sa njih osnova je ishrane njihovog sektora stočarstva. O uticaju klimatskih promena na proizvodnju hrane, danas se govori širom globusa, a predviđanjem njihovog uticaja na našu budućnost bave se brojni naulnici. Upravo zato je pre nekoliko godina istraživačko-edukativni centar u poljoprivredi Raumberg - Gumpenštajn (Raumberg-Gumpenstein) u austrijskim Alpima, nedaleko od mesta Irdning u Štajerskoj, pokrenuo jedinstveni eksperiment.

Foto: Vedran Stapić

Kao njegovu posledicu, svakoga dana od 2014. prikupe više od 50.000 digitalnih zapisa o temperaturi, padavinama, vlažnosti, količini ugljenik-dioksida i sl. putem stotina senzora različitih tehnologija i namena. Tu su najsavremenije agrometeorološke stanice, koje prate atmosferske pojave ove doline i evaporaciju vode iz tla. 

Različitim tehnikama simuliraju klimatske promene i četiri godine kontinuirano prate što se posledično događa na pašnjacima usled različitih scenarija globalnog zagrevanja.

Rast temperature od 3 stepena pokazuje velike promene

Konačni zaključci promatranja još nisu gotovi, ali su zanimljivi rezultati dosadašnjih merenja. Navode i kako zbog velike količine prikupljenih podataka danas imaju ozbiljan izazov kreiranja analitičkih alata, koji će generisati zaključke.

"Kod manjih promena prosečne temperature nisu uočena veća odstupanja u količini lisne mase u odnosu na kontrolu. Dok se kod promene od +3°C vide značajne promene", rekao je rukovodilac ustanove dr.sc. Johan Gaštajner (Johann Gasteiner) okupljenim novinarima iz više evropskih zemalja.

Ovi pašnjaci kose se tri puta godišnje, te se ostvarene vrednosti pojedinih eksperimenata beleže i međusobno upoređuju. U zanimljivom konceptu važu, ali i analiziraju sastav zemljišta, a ne samo biljnog pokrova. Zanimljivo je da su zabeležilii pozitivne efekte promene klime na trave, jer veća količina CO2 rezultuje boljim rastom, jer on na biljku deluje kao đubrivo.

Različitim tehnikama simuliraju se klimatske promene

Centar Raumberg-Gumpenštajn upravlja i farmama

Centar Raumberg-Gumpenštajn danas zapošljava 330 naučnika i drugih zaposlenih u četiri instituta na 15 različitih odeljenja. Oni upravo sprovode više od 100 nacionalnih i internacionalnih projekata. Godišnje objavljuju više od 700 radova, a upravljaju i sa dve farme na kojima primenjuju sopstvena saznanja. Godišnji budžet im se kreće na nivou 20 miliona evra.

Sve se proverava u praksi. Na sopstvenim farmama imaju oko 100 krava i teladi, a godišnje proizvedu oko 700 tona mleka. Drže i 200 ovaca, 50 koza, kao i 500 tovljenika i 15 krmača. U sklopu centra obrazuje se i 430 studenata, kojima je u fokusu upravljanje farmama i marketing poljoprivrednog proizvoda.

Farma Moarhof

"Ekološka farma Moarhof sarađuje sa centrom, a na njoj studenti mogu u praksi proveriti stečena znanja“, rekao je dr.sc. Valter Štarc (Walter Starz) koji obavlja i sopstvena istraživanja na ovom gazdinstvu.

Tu su goveda ceo dan na ispaši, a proizvedeno mleko učenici prerađuju u različite organske proizvode, koji se potom koriste u prehrani kroz menzu obližnjeg studentskog doma.

Kažu da su stvorili jedinstveni model učenja i istraživanja, da im je fokus na transferu znanja u prasku, što je i vidljivo na ovdašnjim farmama.