Istraživanje

 

BIO DIZEL – DA I NE

Novi Sad, 22.03.2022.

Interesovanje poljoprivrednika za proizvodnju bio dizela od suncokreta ponovo je poraslo, naračito u Banatu. Kvalitet traktora u upotrebi je povećan i u ovaj posao nije dobro da ratari ulaze bez potpunih saznanja. Naša redakcija obratila se generalnom sekretaru Poslovnog udruženja A.M.I. Marku Stojanoviću, koji nam je dostavio sledeće obrazloženje.

Šta kažu distributeri traktora u  Srbiji, a u vezi sa mogućnošću upotrebe biodizel goriva.

Preporuke od strane sledećih proizvođača:

Johan Deere & Claas

Proizvođač saglasan sa upotrebom biodizela, ali mešavina mora zadovoljiti zaheve EN 590 standarda za Evropu. Upotreba biodizela standardnih kvaliteta dozvoljena je u svim emisionim standardima. Biodizel nakon sagorevanja ostavlja kao trag izvesnu količinu pepela. Ukoliko ta količina pepela premaši nivoe definisane standardima ASTM D6751 ili EN14214 može doći do potrebe za učestalijom promenom DPF filtera ukoliko je prisutan na mašimana.  Takođe, upotrebom goriva pomešanog sa biodizelom portebno je češće vršiti zamenu filtera za gorivo, kao i u svakodnevnu proveru nivoa ulja u motoru. Povišenje nivoa motornog ulja može biti uslovljeno prodiranjem goriva u karter motora. Biodizel mešavine do B20 moraju se iskoristiti maksimalno 90 dana od datuma proizvodnje, dok se mešavine preko B20 moraju iskoristiti maksimalno 45 dana od datuma proizvodnje.

Pri korišćenju biodizel mešavine do B20 mora se uzeti u razmatranje sledeće:

  • Degradacija protoka u uslovima hladnog vremena
  • Problem stabilnosti pri skladištenju (absorpcija vlage i rast mikroorganizama)
  • Moguća zagušenja filtera goriva
  • Moguća curenja na vodovima i zaptivkama (pogotovo kod starijih motora)
  • Moguća redukcija radnog veka pojedinih komponenata motora

Preporuka je da se zatraži sertifikat o kvalitetu od dobavljača goriva, kako biste bili sigurni da su svi zahtevi ispunjeni. Takođe potražiti savet od ovlašćenog dilera traktora za unapređenje skladištenja goriva.

Ukoliko se koristi mešavina preko B20 mora se uzetu u obzir:

  • Može doći do začepljenja injektora
  • Kontaminacije motornog ulja u karterima
  • Taloženja goriva u rezervoaru
  • Problema kompatibilnosti sa ostalim materijalima
  • Redukcije efikasnosti separatora za odvajanje vode iz goriva

Zetor & YTO

Svi traktori iz naše ponude mogu koristiti biodizel, ali to nije preporuka proizvođača.

Naime, traktori koje prodajemo Zetor & YTO su bili testirani sa ovim gorivom, ali se nakon izvesnog vremena, pojavljuju određeni problemi na sklopovima motora, pa iz tog razloga proizvođači ne preporučuju upotrebu istog.

New Holland & Same

Za motore Tier IV, IVB i V odobreno je 7% biodizel goriva (B7) u skladu sa standardima EH590 ili EH14214 

Za Tier III motore odobreno je 100% bio-dizel goriva(B100) u skladu sa standardima EN 14214

Massey Ferguson & Tafe & Landini & Armatrac & Steyr & Solis & Antonio Carraro

Naši traktori ne smeju koristiti bio dizel.

Iz napred iznetog može se zaključiti da je upotreba bio dizel goriva u mešavini moguća, ali ne i preporučljiva s obzirom na restrikcije i negativne efekte.

--- Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <---

--- Besplatni Agro Saveti ---
---> KLIKNITE OVDE! <---