Izbor direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo

ISPRAVKA KONKURSA PO ZAKONU

Novi Sad, 17. septembar 2010.

Upravni odbor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, nakon objavljivanja konkursa (4. septembra) za izbor direktora, 16. septembra usvojio je ispravku i pozvao kandidate da tu promenu koja se odnosi na saradnička zvanja uvaže.
- Zbog ove ispravke neće se produžiti odluka o izboru, već se produžava rok za prijave do 11. oktobra – rekao je za „AgroServis” Goran Avramović, predsednik Upravnog odbora i potvrdio da će novi Upravni odbor najkasnije prvih dana novembra, na predlog resornog ministarstva, imenovati novog direktora Instituta.
Izbor rukovodioca Instituta u naučnim krugovima pobuđuje veliku pažnju, kao i među ratarima, koji smatraju da NS seme može biti jeftinije od uvoznih sorti i da to zavisi od poslovne politike menadžmenta.
Ovih dana na adrese nosilaca mnogih javnih funkcija sa Departmana za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada upućena je analiza o stanju na Institutu, poslovnim potezima i slaboj saradnji ove dve institucije, koje odugovlače i sa deobnim bilansom od dana konstituisanja Instituta.
(AgroServis)