Jesenja obrada zemljišta za setvu ozimih strnina

 

NIJE SVAKA TANJIRAČA – TEŠKA!

Novi Sad, 15. septembar 2011.

Posle jesenje žetve pred poljoprivrednicima je vrlo odgovoran posao vezan za pripremu zemljišta za setvu ozimih strnina. Za uspešnu setvu neophodno je uraditi dobru pripremu parcela. U svetu je prisutan trend konzervacijskih sistema obrade, koji podrazumeva primenu savremenih mašina za tu namenu.Te mašine su multifunkcijskog sistema, dakle, imaju radne organe za podrivanje, tanjiranje i paker-valjke. Ovi sistemi mogu da sačuvaju vlagu za nicanje, koja u vreme setve može biti deficitarna. Ove mašine su primenljive samo na velikim parcelama, zato što njihove prohode na parceli treba ukrstiti. To na malim površinama nije moguće. U poslednje vreme, na našim parcelama je prisutan trend upotrebe tanjirača za redukovanu obradu. Samo ime kaže da je ovde u startu nešto oduzeto - redukovano. Zahvaljujući upotrebi tanjirača, proizvođači skraćuju vreme obrade, ali zaboravljaju da se ni ova operacija ne može izvesti bez ukrštenih prohoda i bez teških tanjirača. Tanjirače koje se sve češće viđaju na našim poljima ne spadaju u kategoriju teških oruđa. Kod redukovane pripreme se ne dobija pravilno uspostavljen vodno-vazdušni režim i biljke u ekstremnim uslovima (suša ili prevelika vlažnost) nemaju mogućnost da se sopstvenim snagama nose sa tim nedaćama. U zemljama EU proizvođači su novčano stimulisani od strane svojih država da primenjuju redukovane sisteme obrade, ali svi oni i te kako žale za plugovima! Poruka proizvođačima pred jesenju pripremu - obradu zemljišta za setvu je da remontuju svoje plugove, da ih pravilno našteluju i da pristupe plitkom oranju koje je najbolje kao osnovna obrada zemljišta za setvu ozimih strnina. Posle plugova, dan ili dva nakon što se površinski sloj zemlje stabilizuje, treba upotrebiti setvospremače ili drljače sa rotorima da bi se finiširao setveni sloj. Setveni sloj treba pripremiti na dubini od 8-10 cm - ne dublje. Ako nam se ponovi suva jesen, kao što je bila prethodna, manje je zlo sačekati kišu, pravilno pripremiti parcele i uraditi setvu, nego po svaku cenu pripremu vršiti tanjiračama.

 

Pripremio: dipl.ing. fitomedicine Čorogar Dejan (DELTA AGRAR GRUPA)