KAKAV TI JE PODRUM TAKVO ĆE TI BITI VINO

 

Kruševac, 27. avgust 2020.

  • Kod naših vinogradara pod podrumom se uglavnom podrazumeva jedna prostorija u kojoj se vrši prerada grožđa, vrenje i nega vina.

Podrum mora biti besprekorno čist jer je to jedan od preduslova za kvalitetnu preradu voća i grožđa i negu vina i rakije.

Naši stari su imali običaj da kažu: ,,Kakav ti je podrum, takvo će ti i vino biti”. Vrlo je važno pre berbe očistiti podrumske prostorije i dezinfikovati ih, a zidove okrečiti. Za krečenje zidova može da se koristi krečno mleko koje se spravlja tako što se u 10 l vode stavi 1kg živog kreča i 200 g sumpora u prahu.

Kada se zidovi osuše preporučuje se prskanje 5% rastvorom plavog kamena zbog sprečavanja razvoja plesni.

Dan pre prerade grožđa, podrum se dezinfikuje sumpor-dioksidom. Na 1m3 treba zapaliti 1-2 sumporne trake. Može se zapaliti i elementarni sumpor u prahu gde je na svaki metar kubni prostora potrebno 30g sumpora. Pali se u zemljanim posudama, postavljenim na više mesta. Trake i elementarni sumpor moraju se postaviti na veću visinu, jer je gasoviti sumpor teži od vazduha i pada prema podu!

Nakon 24 h podrum obavezno dobro provetriti!

Dragana Andrejić

PSSS Kruševac