- TRŽIŠTE - /08.10.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 14.20 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 36.50 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.89 din/kg , pšenica 19.49 din/kg , soja 32.98 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.15 din/kg , pšenica 18.16 din/kg , soja 29.07 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.62 din/kg , pšenica 24.09 din/kg , soja - ;

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 04. decembra  do 08. decembra  2017.

Novi Sad, 08. decembar  2017.g.

Radoslav Pilja, direktor poslovnih operacija

Prve nedelje u decembru cene primarnih poljoprivrednih proizvoda na novosadskoj Produktnoj berzi, kukuruza i pšenice beleže pad sa minimalnim oscilacijama. Primetna je slabija aktivnost učesnika na robnoberzanskom tržištu koja je karakteristična za ovo doba godine, međutim slab rod ovogodišnjih useva dodatno utiču na smanjeni obim aktivnosti na tržištu žitarica.Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.707tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 33.339.500,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 38,56%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 29,23%.

Cena kukuruza kao i prošle nedelje nastavila sa blagim cenovnim padom. Žuto zrno je količinski  uzelo primat u trgovanju na organizovanom tržištu, čiji je obim iznosio 900 tona robe. Ponderisana cena je iznosila 16,70 dinara po kilogramu bez PDV-a (18,37 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 1,05%  u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Pšenica nastavlja sa negativnim cenovnim trendovima. Pšenicom SRPS kvaliteta sa klauzulom „gratis lager“ trgovalo se po ceniod 17,10 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena hlebnog zrna je iznosila 17,80 dinara po kilogramu bez PDV-a (19,58 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 0,48%  u odnosu na cenu iz prethodne sedmice.

Soja beleži odsustvo trgovanja na organizovanom robno berzanskom tržištu. Ponude soje od 48,00 do 48,50 dinara po kilogramu bez PDV-a nisu pronalazile svoje kupce.

Berzanski index PRODEX je na dan 07.12.2017. godine bio na nivou od208,89 indeksnih poena, što je za 0,31 indeksnih poena manje u odnosu na vrednost iz prethodne nedelje.