- TRŽIŠTE - /21.09.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.00 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 35.80 din/kg ; /21.09.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.15 din/kg , pšenica 19.28 din/kg , soja 31.32 din/kg ; /21.09.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.41 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 27.51 din/kg ; /21.09.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.92 din/kg , pšenica 23.85 din/kg , soja - ;

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 10. aprila  do 13. aprila  2018.

Novi Sad, 13. april  2018.g.

Radoslav Pilja, direktor poslovnih operacija Produktne berze u Novom Sadu

Proteklu nedelju na „Produktnoj berzi“ je obeležio više nego udvostručen promet. Razloge pre svega možemo pronaći u usaglašavanju cena na strani ponude i tražnje. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.425tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.421.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 307,14%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 218,64%.

Kukuruzje i ove nedelje bio dominantan u strukturi prometa sa istrgovanih 900 t. Cena se kretala u rasponu od 17,00-17,60 din/kg bez PDV-a. Cena je pre svega zavisila od pariteta i gratis lagera. Ponderisana ovonedeljna cena iznosi 17,34 din/kg bez PDV-a što je rast od 1,97% u odnosu na prethodnu nedelju.

Ovonedeljna pojačana tražnja za pšenicomdovela je do rasta cene. Prometovano je 200 t, uz zaključenu cenu od 17,50 din/kg bez PDV-a sa jasno definisanim kvalitetom (protein min. 12,5, gluten min. 24).  U odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje, ponderisana cena je viša za 2,94%.

U prometu zrna soje nikakvih značajnijih promena nije bilo. Ponderisana cena ove uljarice je iznosila 44,98din/kg bez PDV-a, što predstavlja cenovni rast od 0,18%  u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Suncokrtova sačma sa 33% proteina je prometovana po jedinstvenoj ceni od 17,30 dinara (20,76 din/kg s PDV-om), što je cenovni rast od 1,76% u odnosu na prethodnu nedelju.

Berzanski index PRODEX je na dan 13.04.2018. godine bio na nivou od 209,28 indeksnih poena, što je rast od 2,05 poena u odnosu na prethodnu nedelju.