- TRŽIŠTE - /10.03.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.20 din/kg , pšenica 19.40 din/kg , soja 39.55 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.49 din/kg , pšenica 20.04 din/kg , soja 33.21 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.88 din/kg , pšenica 15.93 din/kg , soja 31.44 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.55 din/kg , pšenica 20.94 din/kg , soja - ;

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 23. decembra do 27. decembra  2019.

Novi Sad, 27. decembar  2019.g.

Radoslav Pilja, direktor poslovnih operacija

Poslednje nedelje u ovoj godini u fokusu trgovanja je bio kukuruz dok su ostale berzanske kulture, pšenica i soja, zabeležile odsustvo iz trgovanja na „Produktnoj berzi“. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.350 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 22.759.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je veći za 20,00%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 16,12%.

Kukuruz beleži pozitivne cenovne trendove. Žuto zrno sa vlagom do 15% plaćalo se 14,40 din/kg bez PDV-a. Izvoznici su zaključivali ugovore na 15,50 din/kg bez PDV-a sa klauzulom „fco-luka“. Ponderisana cena je iznosila 14,80 din/kg bez PDV-a (16,28 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 1,37%.

Kada uporedimo cenu sa istim periodom prošle godine (kraj 2018. godine - 14,60 din/kg bez PDV-a) kukuruz je bio na skoro istom cenovnom nivou.

Kao i prethodne nedelje tržište pšenice je bilo pasivno. Hlebno zrno iako nije trgovano na osnovu ponude i potražnje možemo reći da je zadržalo isti cenovni nivo od 19,00 din/kg bez PDV-a.

Kada uporedimo cene na kraju 2019. godine (19,00 din/kg bez PDV-a) i na kraju 2018. godine (20,80 din/kg bez PDV-a) cena pšenice u odnosu na isti period prošle godine je niža za 8,65%.

Soja kao i pšenica beleži odsustvo iz trgovanja. Tražnja po prošlonedeljnim cenama od 38,30 din/kg bez PDV-a nije rezultirala zaključenjem berzanskih ugovora.

Kod poređenja cena soje zrna sa cenama krajem prošle godine, ova uljarica beleži pozitivan trend. Cena krajem 2018. godine je iznosila 37,40 din/kg bez PDV-a. U odnosu isti period prošle godine, cena je viša za 2,41%.

Berzanski indeks PRODEX je na dan 26.12.2019. godine bio na nivou od201,74 što predstavlja rast od 0,66 indeksnih poena.