Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

06. 05. 2011.

26. 04 - 06. 05. 2011.

Direktor Produktne berze, Žarko Galetin

S obzirom da je u protekle dve nedelje zbog prvomajskih i uskrsnih praznika bilo tek šest radnih dana kada se trgovalo preko „Produktne berze" to će se i period od 26.04. – 06.05. uzeti u analizu kao jedan izveštajni period. U pomenutom periodu predmet trgovanja je bilo ukupno 1.012 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 26.425.020,00 dinara.U odnosu na nedelju koja je prethodila ovom periodu to je pad za 41,97% u količinskom prometu, odnosno pad za 39,33% u vrednosnom obimu prometa. Opšti trend pada cena u velikoj meri je pasivizirao tražnju u očekivanju njihovog daljeg pada, pa je to glavni uzrok malog prometa preko organizovanog berzanskog tržišta poljoprivrednih proizvoda na novosadskoj berzi. Pored konstatacije o padu cena, kao osnovna karakteristika proteklog dvonedeljnog trgovanja jeste prvi realizovan kupoprodajni ugovor u trgovanju sojom novog roda sa isporukom po žetvi.

Cena kukuruza je u padu. U uslovima kada su potrebe domaće tražnje limitirane relativno malim potrebama devastiranog stočnog fonda, jasno je da je najveći tržišni ventil ove robe izvoz. Pad kursa EUR-a definitivno nije u proteklom periodu išao na ruku izvoznicima, te su oni uvažavajući kalkulaciju izvozne cene u ugovorenoj stranoj valuti bili prinuđeni da se pojave na tržištu sa nižom dinarskom cenom. Takva tržišna politika najlikvidnijeg dela tražnje na našem tržištu, za direktnu posledicu je imala najveći ovogodišnji nedeljni pad prosečne cene, koji je iznosio 4,26 %. Inače, na samom kraju radne nedelje zaključena je cena od 22,03 din/kg (20,40 bez PDV). Ono što je mnogo bitnije za tržište kukuruza u ovom trenutku, jesu prognoze o najmanjim zalihama kukuruza za ekonomsku 2011./2012. godinu još od 1974. godine, što ovoj robi otvara veoma dobre cenovne perspektive na duži vremenski period.

Kukuruz iz čardaka sa vlagom iznad JUS standarda prodavan je po prosečnoj ceni od 22,95 din/kg (21,25 bez PDV), što je potpuno identično ceni iz prethodnog izveštajnog perioda.

Tržište pšenice već po ustaljenoj ovogodišnjoj tradiciji je vrlo pasivno. Cena na srpskom tržištu, iako u padu i dalje je među najvećim u Evropi. Naime, jedini zaključeni kupoprodajni ugovor je realizovan po ceni od 29,70 din/kg (27,50 bez PDV), a to je za 1,80% niža cena nego u prethodnom izveštajnom periodu, ali i dalje za više od 10% veća cena od onih u regionu. Prema ponašanju tržišnih aktera na ovom tržištu, a pre svega tražnje, sa velikom izvesnošću se može očekivati dalji pad cene u narednom periodu. Nešto što bi moglo da bude najindikativnije za moguću očekivanu cenu u širem regionu, pa i kod nas, u toku i neposredno posle žetve, jesu vrednosti terminskih ugovora na berzi u Budimpešti sa isporukom u avgustu, a koja iznosi 195 EUR/t, odnosno vrednost istog tržišnog materijala na berzi u Parizu čija je berzanska cena 209 EUR/t.

Cena soje praktično stagnira, s obzirom da je prosečna cena trgovanja iznosila 36,61 din/kg (33,90 bez PDV), što je praktično na istom nivou kao i u prethodnom periodu . Ono što je za ovo tržište najinteresantnije, a što se desilo protekle nedelje, jeste prvo trgovanje sojom na zeleno, dakle sojom roda 2011. Godine, sa isporukom u septembru mesecu, po skidanju useva i to po ceni od 28,24 din/kg (26,15 bez PDV). Poređenja radi, prošle godine u maju mesecu soja na zeleno je prodavana po ceni od 27,00 din/kg (25,00 bez PDV), što samo ide u prilog konstataciji o soji kao robi sa veoma stabilnom tržišnom pozicijom.

Vrednost PRODEXA na dan 06.05.2011. godine iznosi 233,21 indeksnih poena, što je za 2,83 indeksna poena pad u odnosu na vrednost ovog pokazatelja prošlog petka.