Мере аграрне политике АП Војводине за богатија поља

 

РЕАЛИЗОВАНИ ПОДСТИЦАЈИ У 14 ПРОГРАМА

Нови Сад, 27.12.2022.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Владимир Галић за наш портал одговорио је на више питања, која се односе на учешће Покрајине у развоју пољопривреде.

Разговор смо почели освртом на остварене подстицаје у 2022. години. Секретар Галић навео је 14 програма, који су се односили на:

 • набавку прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке);
 • набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору;
 • набавку опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака;
 • набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање    производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2023. години;
 • инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;
 • инвестиције у пчеларство;
 • инвестиције у набавку опреме за производњу пива;
 • инвестиције у набавку опреме за производњу вина и ракије;
 • за опремање сточарских фарми;
 • за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и  економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду  млека и меса на газдинствима;
 • подршку младима у руралним подручјимана територији АП Војводине у 2023. години;
 • средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма;
 • увођење и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком      географског порекла;
 • трошкови контроле и сертификације  органске производње.

Колико средстава је опредељено за аграрну касу у наредној години и колико?

У 2023. године биће задржани сви подстицаји из претходне године, с тим да ће Секретаријат раписати и нову конкурсну линију за набавку приплодних грла у говедарству и свињарству.

Који програми су реализовани за младе у АП Војводини и на шта могу да рачунају у наредној години?

Покрајински секретаријат је током 2022. године у износу од 200.000.000,00 динара кроз Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјимана територији АП Војводине у 2022. години  пружио подршку новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређивању кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Са подршком новим генерацијама младих наставиће се и 2023. године. За ту намену планирана су средства у истом износу.

Како оцењујете актуелно стање у руралним срединама у Војводини?

Да би оценили  стање  у руралним срединама у Војводини морамо посматрати економску, социјалну, политичку, културну, технолошку и природну димензију. Иако Војводина делује као хомогено подручје, постоје бројне разлике између појединих средина у погледу проблема са којима се сусрећу. Највећи проблем је одлазак младих из села Војводине ка градовима. Таква стопа старења неповољно утиче на генерацијску обнову носилаца и управника газдинства, али на пад квалитета живота у другим обалстима, што вуче ланчану реакцију исељавања. Разлози за исељавање су бројни. Нажалост, на пољопривреду се деведестих и у првој деценији двехиљадитих година гледало како на грану привреде која треба и мора да очува социјални мир у већим срединама. У њу се није улагало и није се подстицао њен развој.

Може ли се и како подстаћи уједначенији рурални развој и спречити исељавање из села?

Предузимањем мера на унапређењу конкурентности у сектору пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа, унапређењем инфраструктуре и успостављањем адекватних система креирања и преноса знања могуће је вратити младе људе ка лепим селима Војводине.

Који програми субвенција у сточарству су реализовани ове године и какви ефекти се очекују?

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години биле су предвиђене мере за унапређење сточарства. Мера је реализована кроз Конкурс за  доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АПВојводини у 2022. години. За ову намену опредењено је 110.000.000,00 динара. Међутим, износ је реализован у висини од 90.000.000,00 динара због одустанака једног броја апликаната.

Дигитализација и прецизна пољопривреда све више се помињу као неопходност у постизању циљева одрживог развоја. На који начин ћете подстицати развој овог сектора?

Увођење ИТ технологија у пољопривреду није више ствар избора, већ постаје неопходност имајући у виду све изазове пољопривреде 21. века. Савремена пољопривредна производња захтева рационалну употребу инпута како би се остварио што већи принос са што мањим трошковима, а једино решење нуди паметна пољопривреда. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је препознао значај дигитализације у пољопривреди, те је остварена сарадња са Институтом БиоСенс на пројекту "Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству", чији резултат је дигитална платформа АгроСенс која је намењена пружању подршке свим учесницима у пољопривредној производњи у праћењу стања усева и планирању пољопривредних активности. Платформа представља важан корак у дигитализацији пољопривреде Србије и повећању ефикасности и конкурентности домаћих произвођача. Такође, преко ове платформе олакшано је праћење реализације редовних Конкурса за доделу бесповратних средстава које расписује Покрајински секретаријат.

(Подршка: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.)

--- Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <---

--- Besplatni Agro Saveti ---
---> KLIKNITE OVDE! <---