Miloš Milovanović, pomoćnik ministra poljoprivrede i trgovine

 

PORODIČNO GAZDINSTVO OSTAJE NOSILAC RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Novi Sad, 13. maj 2011.

 

Bezmalo je prošla polovina godine, a nadležno ministarstvo niti republička Vlada nisu obznanili kakvu će agrarnu politiku dalje voditi. Nešto od toga ipak smo uspeli da saznamo u razgovoru sa Milošem Milovanovićem, pomoćnikom ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodopriprevrede, koji je 11. maja prisustvovao konferenciji za novinare povodom 78. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.

• Gospodine Milovanoviću, zašto se toliko kasni sa uredbama?

- Ova godine je, kao što vrlo dobro znate, po mnogo čemu specifična, pa i u budžetskom smislu, odnosno u pogledumera koje Ministarstvo donosi u cilju podsticanja poljoprivredne proizvodnje. Vrlo dobro znate da smo sadanovi resor –Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije. S tim u vezi imali smo neophodne potrebne  administrativne korake kako bismo dva budžeta ujedinili u jedan i kako bi smo, na osnovu ovog objedinjenog budžeta, kasnije objavili uredbe koje jesu na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima. Takođe, imamo određeni broj mera koje jesu na raspolaganju još od početka godine, pogotovo u oblasti stočarstva. Ono što očekujemo ovih dana i što će ministar od 14. maja, kada počinje Poljoprivredni sajam, pa nadalje vrlo često govoriti u javnosti i gde očekuje, naravno, i konstruktivne predloge sa strane, jesu mere posvećene finansiranju u oblasti poljoprivrede koje će se ove godine razlikovati u odnosu na ranije, ali i čitav set drugih mera podsticanja poljoprivredne proizvodnje u različitim oblastima. Tako ćemo tokom Poljoprivrednog sajma imati dijalog sa poljoprivrednicima. Kao i uvek, Ministarstvo će imati svoj štand i tamo svoje zaposlene. S druge strane, imaćemo veliki broj prilika da ministar i njegovi saradnici razgovaraju sa poljoprivrednim proizvođačima, da razgovaraju sa zainteresovanima ne nužno poljoprivrednim proizvođačima, sa industrijom, i da objasni novi koncept politike koji nastupa i koji jeste u određenoj meri prisutan, i naradvno, da čujemo konstruktivne komentare, sugestije, primedbe, naravno i kritike.

• Ko će u Srbiji u narednom periodu biti nosilac razvoja poljoprivrede?

- Kao i do sada. Politika u toj oblasti ostaje nepromenjena. Nosilac, ili da kažem osnovna ćelija razvoja poljoprivredne proizvodnje jeste porodočno poljoprivredno gazdinstvo koje će i ubuduće biti u fokusu agrarne politike, odnosno ciljmera Ministarstva, koje jesu različitog karaktera – direktne i indirektne.Odnosno,da li su direktna plaćanjapo jedinici proizvodnje,bez obzira da li govorimo o površini ili o uslovnim grlima, ili s druge strane govorimo o investicionim merama ili takozvanim merama podške strukturalnih reformi u oblasti poljoprivrede. O subvencijama je je već vođen veći broj razgovora uključujući i poljoprivredne proizvođače, odnosno asocijacije poljoprivrednika koje okupljaju poljoprivredne proizvođače različitih kategorija u okviru poljoprivredne proizvodnje. Pravac agrarne politike ostaće nepromenjen sa blagim modifikacijama u određenim oblastima, ali o svemu tome od 14.maja pa nadalje.

• Dokle se stiglo u razgovoru sa poslovnim bankama o kreditiranju poljoprivrede?

- Veći broj razgovora sa bankama jeste završen i ovih dana očekujemo finalizaciju, a nakon toga i potpisivanje ugovora sa bankama, i kasnije, dostupnost ovih mera poljoprivrednim proizvođačima i drugim zainteresovanim.

• Šta očekujete od 78. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu?

- Već tradicionalno,Ministarstvo poljoprivrede, sada i trgovine, jeste generalni pokrovitelj novosadskog Poljorivrednog sajma i ovo je centralni događaj za nas u smislu sajamskih događaja. Imamo ove godine veoma pojačano prisustvo stranih delegacija i stranih kompanija i iskreno se nadamo da će i domaće kompanije i domaći privrednici umeti da iskoriste šansu koja stoji pred njima da iz ovog velikog broja kontakata do kojih će doći u toku Sajma ostvare neke konkretne rezultate, odnosno materijalizuju veoma snažnu,rekao bih,aktivnost koja je postojala između Ministarstva poljoprivrede naše zemlje i resornih ministarstava svih zemalja i njihovih kompanija koje učestvuju na ovom Poljoprivrednom sajmu.