Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству („Службени гласник РСˮ, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О РЕГИСТРАЦИЈИ, ОДНОСНО ОДОБРАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРЕРАДУ И УНИШТАВАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

 („Службени гласник РСˮ, број 12 од 22. фебруара 2019. године)

Правилник можете погледати ОВДЕ: file:///C:/Users/User/Downloads/4827018.0116.130-1%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf