- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE CEFTA SPORAZUMA

 

3. mart 2011.

 

U PKS je organizovan seminar „CEFTA Sporazum kao osnov za povećanje dobiti u izvozno orijentisanim kompanijama“. Polovinom ove godine očekuje se ratifikacija i početak primene dodatnog protokola za liberalizaciju trgovine proljoprivrednim proizvodima.

Glavni prioriteti u primeni CEFTA Sporazuma su uspostavljanje zone slobodne trgovine, potencijalno otvaranje pregovora o liberalizaciji u oblasti usluga, stvaranje jednakih uslova za investicije, otvaranje tržišta javnih nabavki i postizanje konkurentnosti i usaglašenosti trgovinske liberalizacije. Jedinstveni multilateralni sporazum u Jugoistočnoj Evropi CEFTA 2006. i njime stvorena mogućnost za primenu dijagonalne kumulacije porekla robe, predstavlja izuzetno kompleksnu problematiku. Uočeno je da ima dosta nejasnoća kod procedura i pogodnosti izvoza u zemlje CEFTA, kao i konkretnih problema u domenu primene Sporazuma kada su u pitanju javne nabavke i dijagonalna kumulacija porekla robe.

Polazeći od značaja CEFTA Sporazuma, Privredna komora Srbije organizovala je seminar „CEFTA Sporazum kao osnov za povećanje dobiti u izvozno orijentisanim kompanijama“. Mihailo Vesović, potpredsednik Privredne komore Srbije, rekao je da je saradnja u okviru CEFTA Sporazuma deo našeg pristupanja EU i Svetskoj trgovinskoj organizaciji, jer kroz njega praktično primenjujemo njihova pravila. Ovo tržište od oko 30 miliona potrošača, posle Evropske unije, drugi je po značaju spoljnotrgovinski partner Srbije u razmeni sa svetom, jer u ovaj region izvozimo 30 procenata ukupnog izvoza i ostvarujemo suficit u razmeni.

Vesović je naglasio da je trgovina na ovom tržištu ipak opterećena brojnim preprekama, koje predstavljaju smetnju u razmeni i otežavaju stvaranje zone slobodne trgovine u skladu sa CEFTA Sporazumom. Necarinske barijere trebalo bi identifikovati i otkloniti, na čemu privredne komore u saradnji sa državnim organima moraju još intenzivnije da rade. PKS je evidentirala jedan broj prepreka sa kojima se susreću kompanije iz Srbije u trgovini na ovom tržištu i dostavila ih nadležnim državnim institucijama. Bescarinska trgovina i ujednačavanje uslova poslovanja u skladu sa pravilima svetske trgovinske organizacije i standardima EU, doprineće povećanju proizvodnje i zaposlenosti, širem asortimanu roba, većoj konkurentnosti i značajnijem prilivu investicija u region. Milivoje Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju PKS, podvukao je da je cilj ovog seminara da pruži praktične odgovore na pitanja koja se postavljaju u vezi sa implementacijom ovog sporazuma. Sticajem okolnosti baš ovog datuma, donosno 1. marta 1993. godine stupio je na snagu prvi CEFTA Sporazum i s pravom se može reći da je ovo projekat EU, koji ima za cilj da pripremi evropske države za tržišnu utakmicu u Evropskoj uniji. Miletić je naveo da se polovinom ove godine očekuje ratifikacija i početak primene dodatnog protokola za liberalizaciju trgovine poljoprivrednim proizvodima.

Sa Hrvatskom je obim kvota već povećan za 200 odsto, a carine u okviru kvota su ukinute, osim za duvan, duvanske proizvode, šećer i šećerni sirup. Glavne trgovinske barijere u regionu su komplikovane procedure kod prelaska robe preko graničnih prelaza, nedostatak međunarodno priznatih akreditacionih i sertifikovanih tela, kao i nedovoljan broj ovlašćenih laboratorija i institucija. Problem predstavlja i nepriznavanje sertifikata o kvalitetu, fitosanitarnih i veterinarskih dokumenata, neprimenjivanje međunarodnih standarda i tehničke regulative, komplikovan vizni režim i nedostatak adekvatne infrastukture, odnosno saobraćaja, banaka, osiguranja i telekomunikacija. Prema njegovim rečima put za prevazilaženje necarinskih barijera je multilateralni okvir za monitoring i korišćenje trgovisnkog portala CEFTA za veću transparentnost. On je dodao da je potrebno definisanje i realizacija zajedničke forme za obaveštavanje o državnoj pomoći, sa ciljem da se uspostavi sistem obaveštavanja, koji će postati operativan tokom ove godine. Predstavnici Uprave carina Srbije i Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, govorili su na ovom seminaru o eliminisanju necarinskih barijera u trgovini i dijagonalnoj kumulaciji porekla robe, kao pokretaču rasta razmene u međunarodnoj trgovini. Izvozno orijetisani privrednici bili su u prilici da im postave konkretna pitanja i dobiju adekvatne odgovore za sve probleme i prepreke sa kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju i trgovini na ovom tržištu.(AgroServis)