- TRŽIŠTE - /18.07.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.00 din/kg , pšenica 16.50 din/kg , soja 39.50 din/kg ; /18.07.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.85 din/kg , pšenica 18.41 din/kg , soja 31.37 din/kg ; /18.07.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.65 din/kg , pšenica 17.59 din/kg , soja 29.11 din/kg ; /18.07.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.22 din/kg , pšenica 21.96 din/kg , soja - ;

Na tržnicama u Novom Sadu

 

PRVI IZBOR SNABDEVAČA SA DOBROM POLJOPRIVREDNOM PRAKSOM

Novi Sad, 15. novembar 2017.

Tri meseca traje provera kvaliteta ponude pojedinih prodavaca povrća, voća, živinskog mesa i mlečnih proizvoda na pijacama u Novom Sadu, a u okviru projekta – Dobra poljoprivredna praksa, koju vodi list „Gazdinstvo”, uz podršku gradske uprave.

Bez prodajnih mesta na Kvantaškoj pijaci sam grad Novi Sad ima 1.680 prodajnih mesta (tezgi), u Petrovaradinu 70 i u Sremskoj Kamenici 67. Ovo dovoljno govori da je ovde reč o „tržišnoj industriji”, koja plasira stotine tona hrane, koja se dovoljno ne kontroliše niti se njen kvalitet afirmiše putem medija. Ovaj projekat ima tu namenu.

Rezultati i ciljevi projekta, između ostalog, mogu se svesti na sledeće: informisanje građana o kvalitetu ponude sa tržnicai dokazanoj brizi grada za kvalitet ponude; afirmacija uzornih ponuda; uključivanje većeg broja proizvođača u široki front za zdraviju hranu; isticanje grada Novog Sada kao otvorenog tržišta za poljoprivredne proizvode; informisanje poljoprivrednika o napretku samokontrole u proizvodnji; kao i ustanovljavanje novog institucionalnog oblika u oglednoj fazi u oceni kvaliteta – „dobre poljoprivredne prakse.

Pozivamo potrošače da nam svoja zapažanja o ponudi na tržnicama u Novom Sadu upute na adresu: agroprofit.udruzenje@gmail.com. Istovremeno molimo Novosađane da učestvuju u anketi koji naši saradnici sprovode među kupcima, odnosno potrošačima robe na tržnicama.

Novosađani mogu biti ponosni na organizaciju i rad tržnuica. Ovo javno preduzeće nastoji da pruži maksimalne uslove za rad trgovaca, što je značajno i za kupce. Ima nekih pojedinosti koje i nisu česta pojava na pijacama u zemlji, a to je veliki broj objekata koji mogu da rade i duže nego što to čine prodavci na tezgama. Prostor za osetljive namirnice je sa hladnjacima i to je značajan oslonac za kvalitet i čuvanje hrane.