NASTAVLJA SE PRODAJA REGRESIRANOG ĐUBRIVA

Novi Sad, 9. septembra 2010.

Produktna berza u Novom Sadu 10. septembra objaviće ponudu neprodatih količina subvencionisanog mineralnog đubriva. Reč je o kupcima koji su odustali ili nisu zaključili kompenzione poslove sa prodavcem đubriva. Pre sedam dana ta količina je bila 40.000 tona. Na zahtev zainteresovanih izdato je više od 400 naloga za sklapanje novih kupoprodajnih ugovora.
Cena ovog đubriva je regresirano sa 10.000 dinara po toni i zavisno od vrste kreće se od 330 do 500 evra po toni (bez PDV).
Uredba o prodaji važi do 1. oktobra i poljoprivrednici mogu detaljnije informacije dobiti na telefon Produktne berze 021/443-413.
Cena mineralnih đubriva u pojedinim zemljama EU su u blagom porastu, saznaje „AgroServis” na Fertekonovom sajtu.
KAN đubrivo u Nemačkoj košta 210-220 evra po toni, a u Holandiji od 205 do 211 €/t, a u Španiji 200 €/t. Đubrivo NPK 15:15:15 u Nemačkoj se prodaje po 304 ili 310 €/t, a u Španiji po 300 evra po toni. Ranija cena je u Nemačkoj bila 285-292 €/t, a u Španiji 280 €/t.
Aktuelna cena UREE u Nemačkoj se kreće 255 - 260 €/t, u Italiji od 290 do 300 €/t, a u Šaniji 330 evra po toni.
Sve popularniji DAP u Nemačkoj košta 445 do 450 €/t, a u Španiji 440 €/t.
(AgroServis)