- TRŽIŠTE - /06.08.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.70 din/kg , pšenica 18.00 din/kg , soja 36.50 din/kg ; /06.08.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.92 din/kg , pšenica 21.56 din/kg , soja 32.92 din/kg ; /06.08.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.68 din/kg , pšenica 21.29 din/kg , soja 30.55 din/kg ; /06.08.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 23.55 din/kg , pšenica 25.35 din/kg , soja - ;

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ

 

У Републици Србији је током неколико последњих година усвојен велики број докумената, стратегија, закона, као и подзаконских аката, којима се регулишу значајна питања која се односе на развој пољопривреде и руралних подручја.

     Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РСˮ, бр. 41/09, 10/13 - др.закон и 101/16) представља правни основ за доношење вишегодишњих планских докумената у области пољопривреде и руралног развоја. Наведени закон прописује доношење Националног програма руралног развоја за програмски период који не може бити дужи од седам година, у сврху реализације стратешких циљева прописаних Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014 - 2024. године („Службени гласник РСˮ, број 85/14).

Национални програм руралног развоја од 2018. до 2020. годинепрописује средњорочне правце развоја руралних подручја и детаљније описује начине спровођења мера руралног развоја за програмски период од 2018. до 2020. године. Истовремено, овај документ усклађен je и са стратешким оквиром Заједничке пољопривредне политике Европске уније за период 2014 - 2020. године, уз уважавање специфичних потреба и приоритета развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Србије.

Комплетан Програм руралног развоја можете погледати у ПРИЛОГУ.

DodatakVeličina
NACIONALNI PROGRAM ZA RURALNI RAZVOJ 2018-2020.doc1.71 MB