Nauka i praksa

 

 

OD SADNOG MATERIJALA ZAVISI KVALITET VOĆNJAKA

Novi Sad, 11. oktobar 2017.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu sutra u 10 časova biće održana otvorena konferencija o razvoju novih tipova sadnog materijala za voćarstvo u usponu, bazirana na lokalnim genetskim resursima i savremenim tehnologijama. Reč je o predstavljanju istražnog projekta, koji finansira EU, a nosilac je Univerzitet u Novom Sadu i Poljoprivredni fakultet u saradnji sa Poljoprivrednim institutom iz Osijeka, Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje. Ceo posao će trajati do 14. januara 2020. godine i ima budžet od 524.308 evra i 85% finansira EU.Stručnjaci će se baviti sledećim aktivnostima:

1.Sakupljanje, kolekcionisanje i evaluacija genfonda voćaka sa projektnog područja.

2. Usavršavanje i razmena znanja (studijski boravci u EU)

3. Razvoj novih i unapređenje postojećih tipova sadnog materijala.

4. Izrada biznis planova za proizvodnju sadnog materijala i proizvodnju voća/grožđa.

U projektu je prepoznato jačenje konkurentnosti rasadničke proizvodnje sa obe strane granice putem uvođenja inovacija u ovu oblast poljoprivrede. Jačajući ovaj sektor, jača se i voćarstvo, kao grana poljoprivrede u usponu. Rezultati projekta će biti dostupni i vidljivi svim zainteresovanim proizvođačima voća, proizvođačima sadnog materijala, institucijama i agencijama na lokalnom i širem nivou. Najveći deo aktivnosti će biti realizovan na oglednim poljima partnera, a prenos znanja će biti organizovan putem radionica i oglednih voćnjaka koji treba da osiguraju dalju održivost projektnih ciljeva i nakon završetka projekta.

Ulaz na ovu konferenciju je slobodan.