- TRŽIŠTE - /12.07.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.80 din/kg , pšenica 16.50 din/kg , soja 39.50 din/kg ; /12.07.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.41 din/kg , pšenica 17.95 din/kg , soja 30.88 din/kg ; /12.07.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.53 din/kg , pšenica 17.32 din/kg , soja 28.77 din/kg ; /12.07.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 19.89 din/kg , pšenica 21.42 din/kg , soja - ;

Drugi pišu – Radio Beograd

 

MARIJAN RISTIČEVIĆ: IZMENE ZAKONA O ZEMLJIŠTU OSTAJU U PROCEDURI

Beograd, 8. decembar 2015.

Do kraja godine poljoprivrednicima će biti isplaćene subvencije za biljnu proizvodnju. Vlada je za te namene osigurala 9,7 milijardi dinara. Predsednik skupštinskog Odbora za poljoprivredu Marijan Rističević kaže za Radio Beograd (emisija Nedeljom za selo) da je neisplaćeno još oko 226.000 domaćinstava.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

07.12.2015.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Vojvodinašume: zabranjena ispaša u šumama Kupinova

 

OP­ŠTI­NA PE­ĆIN­CI STA­LA UZ SVO­JE STO­ČA­RE

Pećinci, 7. decembar 2015.

Izvor: M Novine

  • Gor­da­na Pu­šić, pot­pred­sed­ni­ca Udru­že­nja sto­ča­ra upo­zo­ra­va da će na ovaj na­čin ve­li­kom bro­ju po­lјo­pri­vred­ni­ka bi­ti ugro­že­na ži­vot­na eg­zi­sten­ci­ja, bu­du­ći da su mno­gim po­ro­di­ca­ma pri­ho­di od sto­čar­stva osnov­ni iz­vor za­ra­de, s ob­zi­rom na vi­še­ve­kov­nu tra­di­ci­ju svi­njar­stva u Ku­pi­no­vu

U Ku­pi­no­vu je 28. no­vem­bra odr­žan skup Udru­že­nja sto­ča­ra Ku­pi­no­va i Obre­ža po­vo­dom pro­ble­ma ko­je sto­ča­ri u ovom kra­ju ima­ju sa pred­u­ze­ćem Voj­vo­di­na­šu­me, ko­je ga­zdu­je ze­mlјi­štem na ko­jem se vr­ši is­pa­ša sto­ke.

ZADRUGE – PROVERENI MODEL OPSTANKA ZA MALE PROIZVOĐAČE

 

Beograd, 7. decembar 2015.

Izvor: RTS

Zajedno su veći i jači. Ovako razmišlja 15 poljoprivrednika, članova vojvođanske Asocijacije proizvođača mleka. Pretežno iz Đurđina, Ljutova, Kule. Osnovali su zadrugu sa sedištem u Bačkoj Topoli. Po starom principu, jedan zadrugar jedan glas, i uložili po 750 evra svako.

MANJKAVOSTI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

 

Novi Sad, 7. decembar 2015.

Izvor: RTV

Na drumovima preovladavaju mali poljoprivredni proizvođači koji bi hteli da pod prihvatljivim uslovima i na odložene rokove kupe zemlju u državnoj svojini. Lokalne moćnike pak zabrinjava činjenica da se zemljište koje su do sada koristili u vidu zakupa, oduzima i namerava dati na raspolaganje nekom potencijalnom investitoru.

Tender za javnu nabavku dvaput pao, pa u Zrenјaninu na kraju odustali od poljočuvarske službe

 

NJIVE OSTAJU BEZ ZAŠTITE

Zrenjanin, 7. decembar 2015.

Izvor: Večernje novosti

  • Kada su svi uslovi ispunjeni, ispostavilo se da u gradskoj kasi nema novca za plate radnika

Hoće li najveća opština u Banatu ostati bez poljočuvarske službe, čijih je 34 pripadnika angažovano na očuvanju više od 100.000 hektara oranica u gradskim mesnim zajednicama i 22 naselјa?

PREGLED CENA ŽITARICA

 

04.12.2015.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Novoselјanski paori o izmenama i dopunama Zakona o polјoprivrednom zemlјištu

 

PRONAĆI UZURPIRANE ORANICE I PRODUŽITI ROK OTPLATE ZA KUPLJENE PARCELE

Banatsko Novo Selo, 4. decembar 2015.

Udruženje „Novoseljanski paori” uputilo nam je saopštenje o nekim otvorenim pitanjima i događajima u poljoprivredi. Kako su nam rekli, veoma su zabrinuti za ishod nezadovoljstava koja se pokazuju zbog izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Tvrde da je više nego očigledno da se atmosfera „podgreva” od strane raznih političkih grupa, ali da ne žele da komentarišu i istražuju do kraja sve uzroke ovakvog stanja. Zbog toga i saopštenje koje smo primili prenosimo u celini.

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 30. novembra  do 04. decembra  2015.

Novi Sad, 04. decembar  2015.g.

Žarko Galetin, direktor Produktne berze u Novom Sadu

Dr Dragan Glamočić, savetnik predsednika Vlade razgovarao sa Kisačanima

 

OBEZBEĐENE ISPLATE SUBVENCIJA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Kisač, 3. decembra 2015.

Poljoprivrednici u Kisaču večeras su postavljali pitanja o aktuelnim temama vezanim za ovu oblast prof. dr Draganu Glamočiću, savetniku premijera Vučića. U višesatnom razgovoru učestvovao je i narodni poslanik Milan Novaković (SNS), član Odbora za poljoprivredu.