НОВИ ИПАРД ВЕЋИ ЗА СТО МИЛИОНА ЕВРА ОД ПРЕТХОДНОГ

 

Београд, 04.10.2021.

Политика

  • Пакет претприступне помоћи износиће око 288 милиона евра

У новембру се очекује да Европска комисија усвоји финалну верзију ИПАРД три програма за Србију, а пакет претприступне помоћи за пољопривреду износиће 288 милиона евра. Овај износ увећан је за више од 100 милиона евра јер је кроз претходни програм било опредељено 175 милиона за подизање конкурентности аграрног сектора и прилагођавање стандардима Европске уније.

Начелница одељења за управљање ИПАРД програмом Јасмина Миљковић недавно је казала да можемо бити задовољни одзивом пољопривредника.

– Увек може боље али не могу рећи да сам незадовољна. Недавно нам је завршен шести позив за меру један, пристигло је више пријава него што има пара и докле је то тако не можемо да кажемо да смо незадовољни – изјавила је Миљковићева, а преноси РТВ.

Потврдила је да се у новембру очекује да Европска комисија усвоји финалну верзију за ИПАРД три програм, који је за сада иницијално процењен на 288 милиона евра. Оно што је новина јесте мера шест а то је улагање у руралну инфраструктуру. Још није потврђено када ће ова мера бити отворена.

Иначе, до сада је кроз ИПАРД два програм објављено шест јавних позива за меру један или инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и четири јавна позива за меру три за инвестиције у прерадне капацитете. Износи повраћаја на инвестицију достижу и до 80 процената, а код мере један за младе пољопривреднике стандард за повраћај износи 60 до 65 процената. Тренутно су актуелни четврти јавни позив за меру три за инвестиције у прерадне капацитете, који траје до 29. октобра, као и позив за меру седам – за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања, који је отворен до 17. децембра.

Како је „Политика” недавно објавила од одобреног износа из ИПАРД два пакета до сада је у Србији уговорено 50 милиона евра, а исплаћено око 19. Надлежни очекују да ће са авансним исплатама, које се очекују, заинтересованост пољопривредника бити већа.

Од укупне пољопривредне трговинске размене Србије 75 одсто је са ЕУ, а извоз Србије у ЕУ је у 2020. достигао близу две милијарде евра. У марту ове године званичници ЕУ у Србији оценили су да се наша земља добро припремила за ИПАРД три програм кроз имплементацију мере улагања у руралну инфраструктуру што је битно имајући у види снагу пољопривреде. Констатовано је да Србија испуњава критеријуме Европске уније за финансирање инфраструктурних пројеката у селима.

Новина у односу на ИПАРД два програм јесте управо мера шест – инвестиције у руралну јавну инфраструктуру. Резултати спроведене анализе у овом сектору показали су да је инфраструктура у насељима у руралним подручјима у знатно лошијем стању у односу на градска насеља. Проблеми у руралним подручјима су квалитет и количина испоручене воде, велики број домаћинстава без прикључка на јавни канализациони систем, третман отпадних вода, сакупљање отпада, неразвијена мрежа локалних путева или неадекватно одржавање постојећих. Корисници мере шест имаће могућност да остваре повраћај од 100 одсто прихватљивих трошкова инвестиције.

Овим новцем биће финансирани путеви, водовод, канализација, улична расвета, трафостанице и бројни други инфраструктурни пројекти који недостају нашим селима. За средства ће моћи да се пријаве све месне заједнице преко својих општина. Вредност инвестиција биће накнадно позната, а пројекти ће бити финансирани све до 2027. године.---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---