- TRŽIŠTE - /12.02.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.70 din/kg , pšenica 19.50 din/kg , soja 39.80 din/kg ; /12.02.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 16.30 din/kg , pšenica 21.75 din/kg , soja 35.45 din/kg ; /12.02.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 15.78 din/kg , pšenica 17.68 din/kg , soja 33.45 din/kg ; /12.02.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.69 din/kg , pšenica 22.63 din/kg , soja - ;

NOVI POSLOVI „VODA VOJVODINE”

 

Novi Sad, 22. jun 2011.  

Vlada Vojvodine je na današnjoj sednici, kojom je predsedavao potpredsednik dr Tomislav Stantić, utvrdila Godišnji program korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode AP Vojvodine za 2011. godinu.

Resorni sekretar Daniel Petrović naveo je da je reč o sredstvima koja iznose nešto više od 3,4
milijarde dinara. Sredstva u visini od 3,1 milijardu dinara biće usmerena za projekte i aktivnosti predviđene godišnjim programom JVP „Vode Vojvodine“. Ostatak sredstva biće usmeren na projekte u okviru programa koji se bavi iskorišćavanjem vodenih resursa i programe vezene za projektovanje vodosnabdevanja.
Od „Voda Vojvodine“ se u većini regiona u Pokrajini očekuje da otklone uzroke slabog ili delimičnog sistema za odvodnjavanje, za čega nema dovoljno para. Više desetina hiljada hektara oranica zbog toga ugrožavaju visoke podzemne vode i „vodena ogledala”.

(AgroServis)