NOVI ROD PŠENICE 13, A STARI 14 DINARA

Produktna berza Novi Sad

Novi Sad, 22. jul 2010.

Na Produktnoj berzi u Novom Sadu ovogodišnji rod pšenice bez obračuna kvaliteta se prodaje po 13 dinara (bez PDV), a sa merenjem kvaliteta od 13,40 do 13,50 dinara za kilogram.
Prošlogodišnji rod ima veliku potražnju i prodavan je po 14 dinara (bez PDV).
Kukuruz ponovo ima uzlaznu liniju i cena je 16,80 dinara (bez PDV).
Na berzi u Budimpešti pšenicom ovogodišnjeg roda trgovalo se za 15,45 dinara za kilogram, a kukuruzom 15,27 dinara za kilogram.
Na objavljeni poziv za otkup pšenice po 12 dinara (sa PDV) za Robne rezerve evidentirano je oko 35.000 tona i očekuje se zaključenje ugovora i isporuka oko 6.000 tona.
Prodavcima će preuzeta roba biti isplaćena u roku od 2-3 dana, saznaje „AgroServis” u Državnim robnim rezervama.
Ugovorene količine, uglavnom, se nalaze u centralnom delu Srbije.