Novo

 

U „GAZDINSTVU” SVE O MOGUĆIM PROMENAMA U ZAKONU O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Novi Sad, 11. jun 2015.

U novom 99-om broju list „Gazdinstvo” između ostalog objavljuje:

  • Preporuke Prognozno-izveštajne službe za zaštitu bilјa
  • Tržište žitarica u zemlјi i svetu
  • Vlada po hitnom postupku želi da promeni Zakon o polјoprivrednom zemlјištu – šta sadrže moguće izmene?

Šta znači pominjanje „investitora” i „investicionog plana” u izmenama Zakona o polјoprivrednom zemlјištu?

Država ne zna koliko oranica ima u vlasništvu – stari vlasnici potražuju oko 115.000 hektara

  • Grupa Agroexit predlaže: Povlašćeni uslovi za zakup oranica mlađima od 42 godine
  • Skandal: Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine zaboravilo u Agrarnom budžetu subvencije 6.000 dinara po hektaru
  • Vašar u Rumi: Ostala samo sećanja
  • Konkurs: Kako gazdinstvo može da konkuriše za izgradnju prerađivačkih kapaciteta
  • Investicije: Šta donosi početak rada „Mitrosa” stočarima u Sremu i Mačvi?
  • Semafor: Pregled vlasničke strukture zemlјe po opštinama u Vojvodini

„Gazdinstvo” se prodaje putem pretplate. Prijava na telefon 021/422-713. E-mail: mpoljoprivreda@neobee.net