- TRŽIŠTE - /13.09.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.00 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 35.80 din/kg ; /13.09.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.39 din/kg , pšenica 17.53 din/kg , soja 30.58 din/kg ; /13.09.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.22 din/kg , pšenica 17.11 din/kg , soja 27.22 din/kg ; /13.09.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.70 din/kg , pšenica 23.28 din/kg , soja - ;

Istraživanja

HRANA NA PIJACAMA PREPUNA PESTICIDA

 

Beograd, 18. jul 2016.

Izvor: Večernje novosti

Kada se koriste sredstva za zaštitu bilja na njivama u Srbiji i dalje se često može čuti, naoko dobronameran, savet kolege poljoprivrednika ili komšije: "Dodaj slobodno malo više, da budeš siguran da deluje”. Ovakav pristup korišćenju pesticida, herbicida i ostalih preparata kojima se tretiraju biljke ne samo da poskupljuje proizvodnju, jer se koriste veće količine skupih sredstava, već je i u mnogome štetan.

Proizvodnja električne energije od biogasa iz stajnjaka odličan dodatni izvor prihoda i našim stočarima

 

OD KRAVE I MLEKO I STRUJA

Crvenka, 26 februar 2016.

Izvor: Večernje novosti

Računica je Petru Miletiću, vlasniku farme sa 150 goveda u Crvenki, pokazala da mu, osim mleka, i energija od biogasa može doneti podjednako dobru zaradu. U muži ima oko 130 grla i po svakom u proseku dobija 25 litara mleka, koje prodaje za 37 dinara po litru, a treba računati i na premiju koja je još sedam dinara. Mesečno, mleko donese oko 14.000 evra. Kada si, kako ukazuju stručnjaci, uložio novac u postrojenje za proizvodnju električne energije na biogas, prihod od prodaje struje bio bi mu mesečno više nego duplo veći, odnosno još 15.000 evra.

Istraživanja i analize

 

SRBIJA NEMA  BIODIZELA

Beograd, 18. novembar 2015.

Dr Aleksandra Gajdobranski, Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu, u analizi faktora konkurentnosti proizvodnje i izvoza ulјarica Srbije, upozorava da još uvek kod nas nije razvijeno tržište biodizela prema obimu gajenja ulјarica, a pogotovo ne prema potencijalima.

-         Mogućnost značajnije proizvodnje biodizela u Srbiji, pored uticaja države, zavisi od dva limitirajuća faktora. Prvi se tiče mogućnosti polјoprivrede da obezbedi dovolјne količine sirovine za proizvodnju, dok se drugi odnosi na isplativost same proizvodnje biodizela.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO)

 

ZEMLjORADNICI U DUŽNIČKOM ROPSTVU

Izvor: Vaselјenska Televizija, adv. Zorica Tršić

Pre izvesnog vremena objavlјena je vest o protestu žena Malog Zvornika ispred filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) u Prijepolјu, koje su uveče zaspale kao domaćice i supruge radnika, a probudile se kao zemlјoradnice sa prosečnim dugom od 1,5 miliona dinara po osnovu neizmirenih doprinosa za PIO. Zaklјučak novinskog teksta je bio da niko, pa ni filijala PIO u Prijepolјu ispred koje je organizovan protest, ne zna o čemu se radi, što je direktno protivno propisima matične evidencije i zdravom razumu.

Šta je pokazalo istraživanje „Gazdinstva” o promeni setvene strukture?

 

LAN I KONOPLJA PONOVO NA VOJVOĐANSKIM POLJIMA

Novi Sad, 30. septembar 2015.

U anketi koju je sproveo list „Gazdinstvo” mnogi ratari bi želeli da  umesto pšenice i kukuruza seju neku drugu biljku. Međutim, od 205 anketiranih većina njih – 120 nisu voljni da menjaju svoje planove setve. Cilj ankete je bio da se dođe do podataka o tome šta bi i zbog čega ratari želeli da promenu u svom setvenom planu?

Aktuelno

 

PROIZVODNI TROŠKOVI I PRODAJNA CENA SOJE ROD 2015.

Zrenjanin, 23. septembar 2015.

Naš saradnik, ekonomski analitičar Vojislav Mirkov, nakon detaljne analize troškova u proizvodnji pšenice i suncokreta, stavio je „pod lupu” soju. Zabeleženi su direktni i indirektni troškovi. Među mašinskim radovima ili troškovima koji obuhvataju agrotehniku je devet stavki, gde je i trošak prevoza. Naš stručnjak je uočio da su pojedinačno najveći troškovi po hektaru: seme – 11.440 i kombajniranje – 11.452 dinara, a tu je i renta od 30.000 dinara.

Istraživanje: Kakvo meso prerađujemo i uvozimo

 

 

MINISTARKA ODLUČUJE DO KADA ĆEMO JESTI MLEVENE KOSTI U MESU

Novi Sad, 31. decembar 2014.

List „Gazdinstvo” u decembarskom broju lista objavio je predloge za izmenu Pravilnika kojima se reguliše kvalitet mesa za izradu kobasičastih proizvoda i pašteta. List ukazuje da je odgovornost za izmene Pravilnika kojima se može zabraniti upotreba mesa sa mlevenim kostima (antibioticima, kokciodiostaticima...) na Ministarstvu poljoprivrede i Uprave za veterinu.

Rezultati ankete „AgroServisa” – šta i kako dalje?

 

POLJOPRIVREDNICI ZA POSLOVNO UDRUŽIVANJE

Novi Sad, 30. maj 2014.

Na naše pitanje - Da li bi prihvatili udruživanje u agrarnu organizaciju (komoru) koja vam donosi jeftiniju proizvodnju za 5 - 20 odsto? – danas do 12,00 časova odgovorilo je 2.235 čitalaca. Potvrdno se izjasnilo 78%, „razmisliću” je navelo 13%, a protiv je bilo 9%.

Praralelno sa ovom anketom uradili smo i blic intervjue sa predsednicima poljoprivrednih udruženja, od početka maja do danas. Većina sagovornika se pozitivno izjasnila na postavljeno pitanje i spremni su da organizaciono i tehnički pomognu osnivanje ovakve institucije.

Blic anketa „AgroServisa” o regresiranom dizel gorivu

 

MALA RAZLIKA U CENI IZMEĐU GASNOG ULJA I DIZELA

Beograd/Novi Sad, 16. april 2014.

Istraživanje naše redakcije o tome kako poljoprivredna gazdinstva reaguju na ponudu prodavaca dizel goriva posle odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o regresu od 3.000 dinara za utrošak po hektaru, a do 100 hektara poseda, pokazalo je da prodavci imaju različite cene, a da je prisutno zadovoljstvo što važe računi sa svih pumpi.

Blic - anketa pred prolećnu setvu

 

SAMO PROIZVOĐAČI ŠEĆERNE REPE PROIZVODE ZA POZNATOG KUPCA

Novi Sad, 11. mart 2014.

U redovnoj mesečnoj blic- anketi lista „Gazdinstvo” anketirani su odgovarali na tri pitanja: (1.) da li su odlučili šta će sejati i ko je kupac njihove robe; (2.) šta ih posebno zabrinjava pred setvu i (3.) šta je potrebno da učini nova Vlada za poljoprivrednike?