- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Saveti stručnjaka

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA JABUKE

Ruma, 27. maj 2016.

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fazi drugog opadanja plodova, pa do  faze plodovi dostigli veličinu od 30 do 40 mm (73-74 BBCH).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća utvrđena je ispražnjenost pseudotecija na nivou od 92,86% (Ajdared) do 94,44% (Zlatni delišes), tako da još uvek može doći do ostvarenja primarnih askospornih infekcija.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA KROMPIRA

Sombor, 27. maj 2016.

Na području delovanja RC Sombor, krompir se u zavisnosti od datuma sadnje nalazi u fenofazi od 9 i više listova razvijeno do početka cvetanja (po BBCH skali  19-51).

Vizuelnim pregledom useva registrovali smo prisustvo: simptoma plamenjače krompira (prouz. Phytophthora infestans)

Simptomi registrovani na punktu Riđica (sorta Desire, fenofaza razvoja početak cvetanja –po BBCH skali 51). Na pregledanim biljkama prisutni pojedinačni simptomi na 4 % biljaka, u vidu vodenastih nekrotičnih pega.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA VINOVE LOZE

Sremska Mitrovica, 27. maj 2016.

Vinova loza se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi BBCH skale od 57-cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do BBCH 60-cvetne kapice odvijene od drški.

Prema podacima sa meteoroloških stanica  koje se nalaze u zasadima vinove loze, ostvarena je prva sekundarna infekcija 15.05. kada je počeo proces inkubacije.

HEMIJSKO PROREĐIVANJE PLODOVA JABUKE

 

Izvor: PSSS Padinska Skela, Mr Dejan Marinković

Proređivanje plodova u intenzivnim zasadima jabuke je neizostavna pomotehnička mera kojom se ostvaruje konačna krupnoća i kvalitet plodova, uz uspostavljanje redovne rodnosti. S obzirom da ručna proreda plodića iziskuje mnogo radnih časova i da je na tržištu prisutna paleta preparata, sve više je u upotrebi hemijsko proređivanje plodića nakon njihovog zametanja. Za pravilnu primenu ovih preparata i razumevanje mehanizma njihovog delovanja neophodno je poznavanje uticaja kako spoljašnjih faktora sredine, tako i toka pojedinih fizioloških procesa u stablima jabuke (otpadanja plodova, diferencijacije rodnih pupoljaka).

Radovi u polju

 

KAKO OBAVITI SETVU KUKURUZA OVOG PROLEĆA?

Prof. dr Dragana Latković, Prof. dr Branko Marinković, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Pre svega, ratari moraju biti svesni činjenice da u biljnoj proizvodnji nema recepata. Ne postoji propisana tehnologija gajenja za sve godine, njive i hibride. U ratarskoj proizvodnji postoje opšti principi koji se moraju poštovati, a proizvođač mora da zna koja mera u kom trenutku ima najveće pozitivno dejstvo na gajene biljke.

Saveti poljoprivrednih stručnjaka

 

KREČENJE VOĆNJAKA 

Novi Sad, 19. februar 2016.

Izvor: Danas

Krečenje voćaka je agrotehnička mera koja štiti stabla voćaka od niskih temperatura tokom zime i u proleće. To je preventivna mera koja se sprovodi u cilju sprečavanja oštećenja stabla, a koja moraju da budu zaštićena pre pojave niskih temperatura. Stabla se premažu radi sprečavanja naglog zagrevanja pod uticajem sunca. Ukoliko nakon hladnih noći naglo ugreje, dolazi do pucanja kore. Ova pojava je češća tokom hladnih noći i toplih zimskih dana kada se kora zagrejava dvojako i to direktnim sunčevim zračenjem i refleksijom od snega na tlu od kojeg se sunčeva svetlost odbija i pogađa stablo/koru voćke.

ŠTETNI GLODARI U POLJOPRIVREDI I NJIHOVO SUZBIJANJE

 

Beograd, 5. februar 2016.

Autor: Marina Vukša, Institut  za pesticide i zaštitu živone sredine, Zemun 

Štetni poljski glodari pripadaju grupi povremeno ekonomski značajnih do vrlo značajnih štetočina. Poslednjih nekoliko godina  (2005., 2009. i 2012.,a naročito 2014.) dolazi do njihovog prenamnožavanja i pojave šteta na velikim površinama.

MIKOTOKSINI U VOĆU I POVRĆU

 

Beograd, 5. februar 2016.

Autor: Dr Ivana Vico, Poljoprivredni fakultet, Beograd – Zemun

Voće i povrće su važan izvor hranljivih materija i veoma su značajni u zdravoj ishrani kojoj svi težimo. Nažalost, voće i povrće nekad može biti i izvor štetnih materija, mikotoksina. Proizvode ih gljive, nevidljivi su, nemaju miris i jedan su od najmoćnijih prirodnih otrova. Ime mikotoksin vodi poreklo od grčke reči „mykes“, koja znači gljiva i latinske „toxicum“, koja znači otrov.

OSNOVNI PRINCIPI ZIMSKE REZIDBE JABUKE

 

Vranje, 14. decembar 2015.

PSSS Vranje

Osnovni cilj rezidbe je da se na svakoj voćki uspostavi ravnoteža između vegetativnog i generativnog potencijala. Rezidba je osnova za visok i kvalitetan rod i ne sme da se radi napamet. Jedan od najvažnijih poslova u savremenim zasadima jabuke jeste zimska rezidba. Prelaskom na savremene i intenzivne zasade i uvođenjem novih oblika krune uveliko je olakšano izvođenje mnogih pomotehničkih mera, a posebno rezidbe.

UTICAJ MRAZA NA ORGANE VOĆAKA

 

Vranje, 14. decembar 2015.

PSSS Vranje

Na  smanjenje otpornosti voćaka prema mrazu utiču:
- Nedovoljne količine hranjljivih materija – usled preterane rodnosti;
- Neblagovremeno završavanje vegetacije (tkiva nisu sazrela, zdrvenela);
- Nepovoljni uslovi kaljenja (naglo zahlađenje);
- Neke agrotehničke mere (kasno navodnjavanje, preterano đubrenje azotnim đubrivima).