- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Saveti stručnjaka

Saveti poljoprivrednih stručnjaka

 

KREČENJE VOĆNJAKA 

Novi Sad, 19. februar 2016.

Izvor: Danas

Krečenje voćaka je agrotehnička mera koja štiti stabla voćaka od niskih temperatura tokom zime i u proleće. To je preventivna mera koja se sprovodi u cilju sprečavanja oštećenja stabla, a koja moraju da budu zaštićena pre pojave niskih temperatura. Stabla se premažu radi sprečavanja naglog zagrevanja pod uticajem sunca. Ukoliko nakon hladnih noći naglo ugreje, dolazi do pucanja kore. Ova pojava je češća tokom hladnih noći i toplih zimskih dana kada se kora zagrejava dvojako i to direktnim sunčevim zračenjem i refleksijom od snega na tlu od kojeg se sunčeva svetlost odbija i pogađa stablo/koru voćke.

ŠTETNI GLODARI U POLJOPRIVREDI I NJIHOVO SUZBIJANJE

 

Beograd, 5. februar 2016.

Autor: Marina Vukša, Institut  za pesticide i zaštitu živone sredine, Zemun 

Štetni poljski glodari pripadaju grupi povremeno ekonomski značajnih do vrlo značajnih štetočina. Poslednjih nekoliko godina  (2005., 2009. i 2012.,a naročito 2014.) dolazi do njihovog prenamnožavanja i pojave šteta na velikim površinama.

MIKOTOKSINI U VOĆU I POVRĆU

 

Beograd, 5. februar 2016.

Autor: Dr Ivana Vico, Poljoprivredni fakultet, Beograd – Zemun

Voće i povrće su važan izvor hranljivih materija i veoma su značajni u zdravoj ishrani kojoj svi težimo. Nažalost, voće i povrće nekad može biti i izvor štetnih materija, mikotoksina. Proizvode ih gljive, nevidljivi su, nemaju miris i jedan su od najmoćnijih prirodnih otrova. Ime mikotoksin vodi poreklo od grčke reči „mykes“, koja znači gljiva i latinske „toxicum“, koja znači otrov.

OSNOVNI PRINCIPI ZIMSKE REZIDBE JABUKE

 

Vranje, 14. decembar 2015.

PSSS Vranje

Osnovni cilj rezidbe je da se na svakoj voćki uspostavi ravnoteža između vegetativnog i generativnog potencijala. Rezidba je osnova za visok i kvalitetan rod i ne sme da se radi napamet. Jedan od najvažnijih poslova u savremenim zasadima jabuke jeste zimska rezidba. Prelaskom na savremene i intenzivne zasade i uvođenjem novih oblika krune uveliko je olakšano izvođenje mnogih pomotehničkih mera, a posebno rezidbe.

UTICAJ MRAZA NA ORGANE VOĆAKA

 

Vranje, 14. decembar 2015.

PSSS Vranje

Na  smanjenje otpornosti voćaka prema mrazu utiču:
- Nedovoljne količine hranjljivih materija – usled preterane rodnosti;
- Neblagovremeno završavanje vegetacije (tkiva nisu sazrela, zdrvenela);
- Nepovoljni uslovi kaljenja (naglo zahlađenje);
- Neke agrotehničke mere (kasno navodnjavanje, preterano đubrenje azotnim đubrivima).

PREDNOST ZIMSKOG ORANJA

 

Prokuplje, 14. decembar 2015.

Izvor: PSSS Prokuplje

Prednosti zimskog oranja ogledaju se u stvaranju mrvičaste strukture zemljišta usled dejstva mrazeva. U zemljištu se akumulira veća količina zemljišne vlage, jer u ovom periodu imamo najviše padavina. Veća akumulacija vlage je jedan od glavnih uslova što na zasejanim parcelama gde je obavljeno jesenje (zimsko) oranje imamo znatnije povećanje prinosa. Sledeća prednost je da imamo bolju mineralizaciju žetvenih ostataka, što utiče na bolje biološke osobine zemljišta.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZDRAVSTVENO STANJE ULJANE REPICE

Senta, 2. novembar 2015.

Pregledom useva uljane repice na lokalitetu Senta (14 BBCH skale - 4 razvijena listova), registrovani su prvi simptomi suve truleži na listovima. Do 18 % biljaka je napadnuto i vide se pojedinačne okrugle fleke. Ova bolest se širi za vreme toplih, vlažnih jeseni a tokom blagih zima pojava i opasnost od bolesti se povećava

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

OZIMI JEČAM

Beograd, 2. novembar 2015.

Nakon obilaska useva ozimog ječma /punkt Padinska Skela, Dobanovci, Ugrinovci i Surčin/ konstatujemo:

  • fenofazu po skali BBCH  12 i 13.

Na punktu Padinska Skela detektovali smo:

  • pojavu pojedinačnih pega na  listu ječma.  Simptomi ukazuju na prisustvo mrežaste pegavosti ječma

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

JESENJI TRETMANI VOĆNJAKA

Sremska Mitrovica, 2. novembar 2015.

Koštičave voćne vrste (kajsija, trešnja, višnja, breskva) većina sorata se nalaze u fazi sazrevanja lastara i opadanja lista.

Preporučuje se proizvođačima tretman preparatima na bazi bakra u periodu kad opadne 70 % lisne mase.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

ULJANA REPICA

Vrbas, 27. oktobar 2015.

Na području delovanja RC Vrbas, lokalitet Vrbas, registrovana su oštećenja i larve  pagusenice repičine, lisne ose, Athalia rosae. Utvrđen je index napada 1,5. Osim prisustva larvi repičine lisne ose, uočene na naličju listova i vaši, Aphididae spp. i cikade.