- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Saveti stručnjaka

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

 

ZAŠTITA BRESKVE

Novi Sad, 27. oktobar 2015.

Na teritoriji RC Novi Sad breskve rane grupe zrenja (Mejfajer) nalaze se u fazi  80% lišća žuto i opalo, dok se breskve srednje ranih (Kaldezi) i kasnih grupa zrenja (Indipendens) nalaze u fazi početka obezbojavanja i opadanja lišća.

Prof. dr Miroslav Malešević o pšenici iz novog ugla

 

OTKUD VARIRANJE PRINOSA NA KOMŠIJSKIM NJIVAMA

Novi Sad, 23. oktobar 2015.

Prof. dr Miroslav Malešević, sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, nedavno je okupljenim ratarima, članovima Kluba 100P+ govorio o pšenici iz sasvim novog ugla u odnosu na njegova ranija izlaganja. Šta ga je na to podstaklo i šta su poruke, može se videti iz teksta koji prenosimo u celini.

„Imam priliku da opet nešto kažem, ali svo vreme razmišljam o tome da li, ustvari, ja imam nešto da kažem što bi vama bilo interesanto za setvu koja predstoji. Da se ne bavim godinom koja je iza nas, iako moram reći neku reč, jer zbilja ostvareni su, ja bih rekao, ipak istorijski prinosi, kada je u pitanju Srbija, Vojvodina, dakle, naši žitorodni reoni. Mi smo i pre imali rodnih godina i kada sam prebirao malo po svom iskustvu, jedna od najboljih godina, a koja je najsličnija ovoj koja je upravo protekla, jeste bila daleka 1984. godina.

Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

 

BELI LUK -POJAVA NEMATODA I BOLESTI NA SADNOM MATERIJALU

Zrenjanin, 16. oktobar 2015.

Tokom vizuelnog pregleda glavica belog luka sa lokaliteta Mihajlovo uočene su  sklerocije parazita  Sclerotium cepivorum prouzrokovača bele truleži luka. Na glavicama luka nisu ispoljeni simptomi, ali nakon uklanjanja ovojnih listića čenova uočili smo beličastu prevlaku sa prisutnim sklerocijama.

Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

 

ZDRAVSTVENO STANJE U USEVU ULJANE REPICE

Požarevac, 16. oktobar 2015.

Vizuelnim pregledom useva  uljane repice na lokalitetu Petka i Požarevac, konstatovali smo da se uljana repica nalazi  u fenofazi razvoja 11-12 po BBCH skali (kotiledoni potpuno razvijeni, prvi list razvijen), jer je setva uljane repice na teritoriji RC Požarevac nastupila u drugoj polovini meseca septembra.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

CRVENILO KUKURUZA I SETVA PŠENICE

Novi Sad, 5. oktobar 2015.

I tokom ove proizvodne godine, na teritoriji RC Novi Sad, registrovano je prisustvo simptoma crvenila u usevima kukuruza.  Ovu bolest na kukuruzu prouzrokuje stolbur fitoplazma.

Simptomi crvenila

Simptomi oboljenja ispoljavaju se u vidu crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza. Na klipu dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. U odmaklim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

PRISUSTVO PARAZITIRANIH JAJNIH LEGALA KUKURUZNOG PLAMENCA NA POSTRNOM KUKURUZU ŠEĆERCU

Zrenjanin, 5. oktobar 2015.

Vizuelnim pregledom postrne proizvodnje kukuruza šećerca (lokalitet Mihajlovo, hibrid: Enterprice, datum setve:11-12.7.) BBCH 67 -69 (metlica u punom cvetanju, svila se suši) uočeno da je parazitiranje jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) od strane parazitske osice Trichograma spp. još uvek u toku.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ŠTETOČINE ULJANE REPICE

Sombor, 5. oktobar 2015

Na području delovanja RC Sombor, uljana repica se nalazi u fenofazi od nicanja  do 3 -4 lista razvijeno  (po BBCH skali 13-14).

Stariji stadijum pagusenice

Razgovor s povodom: dr Goran Bekavac, ekspert za kukuruz

 

SUŠA UMANјUJE ROD NA OKO 4.000 KILOGRAMA PO HEKTARU

Pripremio: Slaviša Dabižljević

Poslovni rezultat polјoprivrednika ove godine zavisi od roda kukuruza. Solidan rod, uz već obavlјenu žetvu, spasao bi bilans ove grane polјoprivrede, jer je već sada jasno da će prinos šećerne repe biti manji, suncokreta i soje takođe. Oko površina pod kukuruzom još nisu usklađeni podaci: prema prodatom semenu zasejano je oko 980.000 hektara, a prema statističkim podacima skoro 1,2 miliona hektara.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

KUKURUZNI PLAMENAC, LOKALITET VRBAS I B.D.POLJE

Vrbas, 5. avgust 2015.

Na lokalitetu u Vrbasu i B.D.Polju, vizuelnim pregledom semenskog kukuruza, registruje se na nekim hibridima, kritičan broj biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis. S obzirom da je preporuka da se usevi semenskog kukuruza zaštite kada je 10% biljaka sa jajnim leglima položeno, preporučuje se insekticidni tretman Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), 0,15-0,2l/ha.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

BELI DRVOTOČAC U MLADIM ZASADIMA JABUKE

Senta, 5. avgust 2015.

Pregledom zasada jabuke na lokalitetu Senta (trogodišnji zasad) utvrđen je jak napad Zeuzere pyrine na jednom delu parcele. Simptomi veoma liče na bakterioznu plamenjaču jabuke, ali prilikom pregleda grana vide se ubušenja.

Sa starošću zasada smanjuje se štetnost ovog organizma. U slučaju mladih stabala dovoljna je jedna gusenica da strada celo stablo. Trogodišnja stabla mogu izgubiti više grana i u slučaju jakog vetra može doći do lomljena drva.