- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Saveti stručnjaka

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

KUKURUZ – II GENERACIJA OSTRINIA NUBILALIS

Beograd, 30. jul 2015.

Na području delovanja RC Beograd, /punkt Padinska Skela, Surčin, Jakovo/ vizuelnim pregledom useva kukuruza zabeležili smo:

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA VINOVE LOZE

Novi Sad, 30. jul 2015.

Na terenu RC Novi Sad vinova loza se nalazi u fazi sazrevanja bobica (bobice početak šarka-šarak bobica, 81-83 BBCH).

Tokom ove sezone, uslovi za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) bili su veoma povoljni. Simptomi pepelnice se registruju na celom severnom fruškogorskom vinogorju.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

POČELO POLAGANJE JAJA II GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA

Novi Sad, 22. jul 2015.

Na  usevima paprike i kukuruza šećerca na lokalitetu Despotovo, registrovano je prisustvo jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Sva uočena jajna legla su sveže položena-bele boje i nalaze se na naličju listova. Na jajnim leglima registrovano je prisustvo parazitne osice Trichogramma sp.

Ova osica polaže svoja jaja u jaja kukuruznog plamenca gde se i razvija do odrasle jedinke. Na osnovu višegodišnjeg monitoringa kukuruznog plamenca uočen je veliki značaj ove osice.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

GRINJE U USEVIMA SOJE

Ruma, 22. jul 2015.

Vizuelnim pregledom parcela pod sojom na više lokaliteta registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Grinje, kao i simptomi njihovog prisustva (na licu listova), se za sada uočavaju samo na uvratinama.

 Razvoju ove štetočine pogoduju toplo i suvo vreme, pa može doći do prenamnoženja i širenja u unutrašnjost useva. Na parcelama gde su grinje prisutne po obodnim delovima parcele može se sprečiti njihovo dalje širenje primenom insekticida

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

SMOTAVAC JABUKE (CARPOCAPSA POMONELLA)

Beograd, 22. jul 2015.

Na lokaciji na kojoj se prati jabukov smotavac /punkt Padinska Skela/ konstatovali smo:

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

GRINJE U USEVU SOJE

Vrbas, 29. jun 2015.

  • Vizuelnim pregledom soje, sorte Sava na lokalitetu u Kuli uočeno je prisustvo grinja, Tetranychus urticae u indexu napada 42,5.

Prisustvo grinja uočava se prvo na ivičnim pojasima parcela. Najčešće se nalaze na naličju listova gde se hrane sisanjem sokova. Prilikom jačeg napada lišće menja boju, postepeno žuti i suši se. Biljke zaostaju u porastu, imaju manji broj mahuna, sitnija zrna i brže sazrevaju. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele pod sojom i ukoliko ustanove prisustvo grinja  izvrše hemijsko tretiranje akaricidima

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA ŠLJIVE

Vrbas, 26. jun 2015.

Šljive Čačanska najbolja na regionu u Vrbasu nalaze se u fenofazi razvoja po BBCH skali 77 (plod oko 70% krajnje veličine.  Predhodnih dana beležimo skok u brojnosti imaga, a tokom pregleda plodova, uočeno je povećanje broja položenih jaja II generacije šljivinog smotavca, Grapholita funebrana u odnosu na prethodni pregled obavljen 19. juna.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE

Kikinda, 26. jun 2015.

Nastavljenim pregledima u usevu šećerne repe, konstatovano je širenje pega prouzrokovača pegavosti listova (Cercospora beticola).

Pregledano je nekoliko sorata na lokalitetu Banatske Topole - Tibor; Tajfun; Kundera; Mauricio; Fred.

Region Novog Sada: Stanje u vinogradima

 

SUZBIJANJE CIKADA PO PREPORUCI STRUČNJAKA

Novi Sad, 3. jun 2015.

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi vinove loze nalaze se u fazi cvetanja.

Pre dve nedelje informisali smo o početku piljenja cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi-zlatasto žutilo vinove loze).

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

ZAŠTITA KRUŠKE

Čačak, 3. jun 2015.

Na lokalitetu Trbušani,  zasad kruške sorte Vilijamovka, nalazi se u fenofazi  74 (plodovi dostigli dimenziju do 40 mm).

Vizuelnim pregledom lastara utvrdili smo:

- Prisustvo svih larvenih stadijuma kruškine buve