- TRŽIŠTE - /20.11.2017./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.00 din/kg , pšenica 18.65 din/kg , soja 50.70 din/kg ; /20.11.2017./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.72 din/kg , pšenica 15.66 din/kg , soja 36.74 din/kg ; /20.11.2017./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.26 din/kg , pšenica 13.48 din/kg , soja 33.92 din/kg ; /20.11.2017./ Berza u Parizu: kukuruz 18.26 din/kg , pšenica 18.71 din/kg , soja - ;

Saveti stručnjaka

Zaštita od zaraze kvrgave kože kod goveda

 

VAKCINACIJA I NADOKNADA ŠTETE OBAVEZA DRŽAVE

Novi Sad, 15. jul 2016.

Izvor: „Gazdinstvo”

Kada je kvrgavost kože kod goveda „iskočila”iz fijoka Ministarstva poljoprivrede i ozbiljno unakazila stočarstvo, na jugu Srbije osnovan je Operativni štab za koordinaciju primene mera za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje „nodularnog dermatitisa”, čiji je rukovodilac prof. dr Dragan Glamočić. Koristeći iskustvo iz perioda kada je bio ministar poljoprivrede i kada je solidno upoznao rad Uprave za veterinu, krenuo je da uspostavljenjem sistema veterinarske zaštite pokuša da zapreči širenje bolesti. O tome šta je sve zatekao ne želi da govori, ali je za naš list istakao da su veterinari na terenu, uz institute, ozbiljno shvatili situaciju i da je svima bilo jasno ko je i kada zatajio.

POJAVILA SE PLAMENJAČA

 

Niš, 9. jun 2016.

Izvor: Narodne novine - Niš

Pregledom zasada jabuke, kruške i dunje na teritoriji Nišavskog okruga, registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače, upozoravaju iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe (PSSS)Niš. 

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA VIŠNJE I TREŠNJE

Požarevac, 27. maj 2016.

Na feromonskim klopkama koja se nalazi u zasadu višnje i trešnje, sorta Oblačinska i Burlat, na lokalitetu Barič i Požarevac registrovana su prva imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

Plodovi višnje i trešnje, kod sorte oblačinska i burlat nalaze se u fazi početka obojavanja do obojavanje skoro završeno.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA JABUKE

Ruma, 27. maj 2016.

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fazi drugog opadanja plodova, pa do  faze plodovi dostigli veličinu od 30 do 40 mm (73-74 BBCH).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća utvrđena je ispražnjenost pseudotecija na nivou od 92,86% (Ajdared) do 94,44% (Zlatni delišes), tako da još uvek može doći do ostvarenja primarnih askospornih infekcija.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA KROMPIRA

Sombor, 27. maj 2016.

Na području delovanja RC Sombor, krompir se u zavisnosti od datuma sadnje nalazi u fenofazi od 9 i više listova razvijeno do početka cvetanja (po BBCH skali  19-51).

Vizuelnim pregledom useva registrovali smo prisustvo: simptoma plamenjače krompira (prouz. Phytophthora infestans)

Simptomi registrovani na punktu Riđica (sorta Desire, fenofaza razvoja početak cvetanja –po BBCH skali 51). Na pregledanim biljkama prisutni pojedinačni simptomi na 4 % biljaka, u vidu vodenastih nekrotičnih pega.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA VINOVE LOZE

Sremska Mitrovica, 27. maj 2016.

Vinova loza se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi BBCH skale od 57-cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do BBCH 60-cvetne kapice odvijene od drški.

Prema podacima sa meteoroloških stanica  koje se nalaze u zasadima vinove loze, ostvarena je prva sekundarna infekcija 15.05. kada je počeo proces inkubacije.

HEMIJSKO PROREĐIVANJE PLODOVA JABUKE

 

Izvor: PSSS Padinska Skela, Mr Dejan Marinković

Proređivanje plodova u intenzivnim zasadima jabuke je neizostavna pomotehnička mera kojom se ostvaruje konačna krupnoća i kvalitet plodova, uz uspostavljanje redovne rodnosti. S obzirom da ručna proreda plodića iziskuje mnogo radnih časova i da je na tržištu prisutna paleta preparata, sve više je u upotrebi hemijsko proređivanje plodića nakon njihovog zametanja. Za pravilnu primenu ovih preparata i razumevanje mehanizma njihovog delovanja neophodno je poznavanje uticaja kako spoljašnjih faktora sredine, tako i toka pojedinih fizioloških procesa u stablima jabuke (otpadanja plodova, diferencijacije rodnih pupoljaka).

Radovi u polju

 

KAKO OBAVITI SETVU KUKURUZA OVOG PROLEĆA?

Prof. dr Dragana Latković, Prof. dr Branko Marinković, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Pre svega, ratari moraju biti svesni činjenice da u biljnoj proizvodnji nema recepata. Ne postoji propisana tehnologija gajenja za sve godine, njive i hibride. U ratarskoj proizvodnji postoje opšti principi koji se moraju poštovati, a proizvođač mora da zna koja mera u kom trenutku ima najveće pozitivno dejstvo na gajene biljke.

Saveti poljoprivrednih stručnjaka

 

KREČENJE VOĆNJAKA 

Novi Sad, 19. februar 2016.

Izvor: Danas

Krečenje voćaka je agrotehnička mera koja štiti stabla voćaka od niskih temperatura tokom zime i u proleće. To je preventivna mera koja se sprovodi u cilju sprečavanja oštećenja stabla, a koja moraju da budu zaštićena pre pojave niskih temperatura. Stabla se premažu radi sprečavanja naglog zagrevanja pod uticajem sunca. Ukoliko nakon hladnih noći naglo ugreje, dolazi do pucanja kore. Ova pojava je češća tokom hladnih noći i toplih zimskih dana kada se kora zagrejava dvojako i to direktnim sunčevim zračenjem i refleksijom od snega na tlu od kojeg se sunčeva svetlost odbija i pogađa stablo/koru voćke.

ŠTETNI GLODARI U POLJOPRIVREDI I NJIHOVO SUZBIJANJE

 

Beograd, 5. februar 2016.

Autor: Marina Vukša, Institut  za pesticide i zaštitu živone sredine, Zemun 

Štetni poljski glodari pripadaju grupi povremeno ekonomski značajnih do vrlo značajnih štetočina. Poslednjih nekoliko godina  (2005., 2009. i 2012.,a naročito 2014.) dolazi do njihovog prenamnožavanja i pojave šteta na velikim površinama.

MIKOTOKSINI U VOĆU I POVRĆU

 

Beograd, 5. februar 2016.

Autor: Dr Ivana Vico, Poljoprivredni fakultet, Beograd – Zemun

Voće i povrće su važan izvor hranljivih materija i veoma su značajni u zdravoj ishrani kojoj svi težimo. Nažalost, voće i povrće nekad može biti i izvor štetnih materija, mikotoksina. Proizvode ih gljive, nevidljivi su, nemaju miris i jedan su od najmoćnijih prirodnih otrova. Ime mikotoksin vodi poreklo od grčke reči „mykes“, koja znači gljiva i latinske „toxicum“, koja znači otrov.

OSNOVNI PRINCIPI ZIMSKE REZIDBE JABUKE

 

Vranje, 14. decembar 2015.

PSSS Vranje

Osnovni cilj rezidbe je da se na svakoj voćki uspostavi ravnoteža između vegetativnog i generativnog potencijala. Rezidba je osnova za visok i kvalitetan rod i ne sme da se radi napamet. Jedan od najvažnijih poslova u savremenim zasadima jabuke jeste zimska rezidba. Prelaskom na savremene i intenzivne zasade i uvođenjem novih oblika krune uveliko je olakšano izvođenje mnogih pomotehničkih mera, a posebno rezidbe.

UTICAJ MRAZA NA ORGANE VOĆAKA

 

Vranje, 14. decembar 2015.

PSSS Vranje

Na  smanjenje otpornosti voćaka prema mrazu utiču:
- Nedovoljne količine hranjljivih materija – usled preterane rodnosti;
- Neblagovremeno završavanje vegetacije (tkiva nisu sazrela, zdrvenela);
- Nepovoljni uslovi kaljenja (naglo zahlađenje);
- Neke agrotehničke mere (kasno navodnjavanje, preterano đubrenje azotnim đubrivima).

PREDNOST ZIMSKOG ORANJA

 

Prokuplje, 14. decembar 2015.

Izvor: PSSS Prokuplje

Prednosti zimskog oranja ogledaju se u stvaranju mrvičaste strukture zemljišta usled dejstva mrazeva. U zemljištu se akumulira veća količina zemljišne vlage, jer u ovom periodu imamo najviše padavina. Veća akumulacija vlage je jedan od glavnih uslova što na zasejanim parcelama gde je obavljeno jesenje (zimsko) oranje imamo znatnije povećanje prinosa. Sledeća prednost je da imamo bolju mineralizaciju žetvenih ostataka, što utiče na bolje biološke osobine zemljišta.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZDRAVSTVENO STANJE ULJANE REPICE

Senta, 2. novembar 2015.

Pregledom useva uljane repice na lokalitetu Senta (14 BBCH skale - 4 razvijena listova), registrovani su prvi simptomi suve truleži na listovima. Do 18 % biljaka je napadnuto i vide se pojedinačne okrugle fleke. Ova bolest se širi za vreme toplih, vlažnih jeseni a tokom blagih zima pojava i opasnost od bolesti se povećava

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

OZIMI JEČAM

Beograd, 2. novembar 2015.

Nakon obilaska useva ozimog ječma /punkt Padinska Skela, Dobanovci, Ugrinovci i Surčin/ konstatujemo:

  • fenofazu po skali BBCH  12 i 13.

Na punktu Padinska Skela detektovali smo:

  • pojavu pojedinačnih pega na  listu ječma.  Simptomi ukazuju na prisustvo mrežaste pegavosti ječma

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

JESENJI TRETMANI VOĆNJAKA

Sremska Mitrovica, 2. novembar 2015.

Koštičave voćne vrste (kajsija, trešnja, višnja, breskva) većina sorata se nalaze u fazi sazrevanja lastara i opadanja lista.

Preporučuje se proizvođačima tretman preparatima na bazi bakra u periodu kad opadne 70 % lisne mase.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

ULJANA REPICA

Vrbas, 27. oktobar 2015.

Na području delovanja RC Vrbas, lokalitet Vrbas, registrovana su oštećenja i larve  pagusenice repičine, lisne ose, Athalia rosae. Utvrđen je index napada 1,5. Osim prisustva larvi repičine lisne ose, uočene na naličju listova i vaši, Aphididae spp. i cikade.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

 

ZAŠTITA BRESKVE

Novi Sad, 27. oktobar 2015.

Na teritoriji RC Novi Sad breskve rane grupe zrenja (Mejfajer) nalaze se u fazi  80% lišća žuto i opalo, dok se breskve srednje ranih (Kaldezi) i kasnih grupa zrenja (Indipendens) nalaze u fazi početka obezbojavanja i opadanja lišća.

Prof. dr Miroslav Malešević o pšenici iz novog ugla

 

OTKUD VARIRANJE PRINOSA NA KOMŠIJSKIM NJIVAMA

Novi Sad, 23. oktobar 2015.

Prof. dr Miroslav Malešević, sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, nedavno je okupljenim ratarima, članovima Kluba 100P+ govorio o pšenici iz sasvim novog ugla u odnosu na njegova ranija izlaganja. Šta ga je na to podstaklo i šta su poruke, može se videti iz teksta koji prenosimo u celini.

„Imam priliku da opet nešto kažem, ali svo vreme razmišljam o tome da li, ustvari, ja imam nešto da kažem što bi vama bilo interesanto za setvu koja predstoji. Da se ne bavim godinom koja je iza nas, iako moram reći neku reč, jer zbilja ostvareni su, ja bih rekao, ipak istorijski prinosi, kada je u pitanju Srbija, Vojvodina, dakle, naši žitorodni reoni. Mi smo i pre imali rodnih godina i kada sam prebirao malo po svom iskustvu, jedna od najboljih godina, a koja je najsličnija ovoj koja je upravo protekla, jeste bila daleka 1984. godina.

Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

 

BELI LUK -POJAVA NEMATODA I BOLESTI NA SADNOM MATERIJALU

Zrenjanin, 16. oktobar 2015.

Tokom vizuelnog pregleda glavica belog luka sa lokaliteta Mihajlovo uočene su  sklerocije parazita  Sclerotium cepivorum prouzrokovača bele truleži luka. Na glavicama luka nisu ispoljeni simptomi, ali nakon uklanjanja ovojnih listića čenova uočili smo beličastu prevlaku sa prisutnim sklerocijama.

Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

 

ZDRAVSTVENO STANJE U USEVU ULJANE REPICE

Požarevac, 16. oktobar 2015.

Vizuelnim pregledom useva  uljane repice na lokalitetu Petka i Požarevac, konstatovali smo da se uljana repica nalazi  u fenofazi razvoja 11-12 po BBCH skali (kotiledoni potpuno razvijeni, prvi list razvijen), jer je setva uljane repice na teritoriji RC Požarevac nastupila u drugoj polovini meseca septembra.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

CRVENILO KUKURUZA I SETVA PŠENICE

Novi Sad, 5. oktobar 2015.

I tokom ove proizvodne godine, na teritoriji RC Novi Sad, registrovano je prisustvo simptoma crvenila u usevima kukuruza.  Ovu bolest na kukuruzu prouzrokuje stolbur fitoplazma.

Simptomi crvenila

Simptomi oboljenja ispoljavaju se u vidu crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza. Na klipu dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. U odmaklim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

PRISUSTVO PARAZITIRANIH JAJNIH LEGALA KUKURUZNOG PLAMENCA NA POSTRNOM KUKURUZU ŠEĆERCU

Zrenjanin, 5. oktobar 2015.

Vizuelnim pregledom postrne proizvodnje kukuruza šećerca (lokalitet Mihajlovo, hibrid: Enterprice, datum setve:11-12.7.) BBCH 67 -69 (metlica u punom cvetanju, svila se suši) uočeno da je parazitiranje jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) od strane parazitske osice Trichograma spp. još uvek u toku.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ŠTETOČINE ULJANE REPICE

Sombor, 5. oktobar 2015

Na području delovanja RC Sombor, uljana repica se nalazi u fenofazi od nicanja  do 3 -4 lista razvijeno  (po BBCH skali 13-14).

Stariji stadijum pagusenice