- TRŽIŠTE - /20.11.2017./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.00 din/kg , pšenica 18.65 din/kg , soja 50.70 din/kg ; /20.11.2017./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.72 din/kg , pšenica 15.66 din/kg , soja 36.74 din/kg ; /20.11.2017./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.26 din/kg , pšenica 13.48 din/kg , soja 33.92 din/kg ; /20.11.2017./ Berza u Parizu: kukuruz 18.26 din/kg , pšenica 18.71 din/kg , soja - ;

Saveti stručnjaka

Razgovor s povodom: dr Goran Bekavac, ekspert za kukuruz

 

SUŠA UMANјUJE ROD NA OKO 4.000 KILOGRAMA PO HEKTARU

Pripremio: Slaviša Dabižljević

Poslovni rezultat polјoprivrednika ove godine zavisi od roda kukuruza. Solidan rod, uz već obavlјenu žetvu, spasao bi bilans ove grane polјoprivrede, jer je već sada jasno da će prinos šećerne repe biti manji, suncokreta i soje takođe. Oko površina pod kukuruzom još nisu usklađeni podaci: prema prodatom semenu zasejano je oko 980.000 hektara, a prema statističkim podacima skoro 1,2 miliona hektara.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

KUKURUZNI PLAMENAC, LOKALITET VRBAS I B.D.POLJE

Vrbas, 5. avgust 2015.

Na lokalitetu u Vrbasu i B.D.Polju, vizuelnim pregledom semenskog kukuruza, registruje se na nekim hibridima, kritičan broj biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis. S obzirom da je preporuka da se usevi semenskog kukuruza zaštite kada je 10% biljaka sa jajnim leglima položeno, preporučuje se insekticidni tretman Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), 0,15-0,2l/ha.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

BELI DRVOTOČAC U MLADIM ZASADIMA JABUKE

Senta, 5. avgust 2015.

Pregledom zasada jabuke na lokalitetu Senta (trogodišnji zasad) utvrđen je jak napad Zeuzere pyrine na jednom delu parcele. Simptomi veoma liče na bakterioznu plamenjaču jabuke, ali prilikom pregleda grana vide se ubušenja.

Sa starošću zasada smanjuje se štetnost ovog organizma. U slučaju mladih stabala dovoljna je jedna gusenica da strada celo stablo. Trogodišnja stabla mogu izgubiti više grana i u slučaju jakog vetra može doći do lomljena drva.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

KUKURUZ – II GENERACIJA OSTRINIA NUBILALIS

Beograd, 30. jul 2015.

Na području delovanja RC Beograd, /punkt Padinska Skela, Surčin, Jakovo/ vizuelnim pregledom useva kukuruza zabeležili smo:

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA VINOVE LOZE

Novi Sad, 30. jul 2015.

Na terenu RC Novi Sad vinova loza se nalazi u fazi sazrevanja bobica (bobice početak šarka-šarak bobica, 81-83 BBCH).

Tokom ove sezone, uslovi za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) bili su veoma povoljni. Simptomi pepelnice se registruju na celom severnom fruškogorskom vinogorju.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

POČELO POLAGANJE JAJA II GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA

Novi Sad, 22. jul 2015.

Na  usevima paprike i kukuruza šećerca na lokalitetu Despotovo, registrovano je prisustvo jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Sva uočena jajna legla su sveže položena-bele boje i nalaze se na naličju listova. Na jajnim leglima registrovano je prisustvo parazitne osice Trichogramma sp.

Ova osica polaže svoja jaja u jaja kukuruznog plamenca gde se i razvija do odrasle jedinke. Na osnovu višegodišnjeg monitoringa kukuruznog plamenca uočen je veliki značaj ove osice.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

GRINJE U USEVIMA SOJE

Ruma, 22. jul 2015.

Vizuelnim pregledom parcela pod sojom na više lokaliteta registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Grinje, kao i simptomi njihovog prisustva (na licu listova), se za sada uočavaju samo na uvratinama.

 Razvoju ove štetočine pogoduju toplo i suvo vreme, pa može doći do prenamnoženja i širenja u unutrašnjost useva. Na parcelama gde su grinje prisutne po obodnim delovima parcele može se sprečiti njihovo dalje širenje primenom insekticida

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

SMOTAVAC JABUKE (CARPOCAPSA POMONELLA)

Beograd, 22. jul 2015.

Na lokaciji na kojoj se prati jabukov smotavac /punkt Padinska Skela/ konstatovali smo:

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

GRINJE U USEVU SOJE

Vrbas, 29. jun 2015.

  • Vizuelnim pregledom soje, sorte Sava na lokalitetu u Kuli uočeno je prisustvo grinja, Tetranychus urticae u indexu napada 42,5.

Prisustvo grinja uočava se prvo na ivičnim pojasima parcela. Najčešće se nalaze na naličju listova gde se hrane sisanjem sokova. Prilikom jačeg napada lišće menja boju, postepeno žuti i suši se. Biljke zaostaju u porastu, imaju manji broj mahuna, sitnija zrna i brže sazrevaju. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele pod sojom i ukoliko ustanove prisustvo grinja  izvrše hemijsko tretiranje akaricidima

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA ŠLJIVE

Vrbas, 26. jun 2015.

Šljive Čačanska najbolja na regionu u Vrbasu nalaze se u fenofazi razvoja po BBCH skali 77 (plod oko 70% krajnje veličine.  Predhodnih dana beležimo skok u brojnosti imaga, a tokom pregleda plodova, uočeno je povećanje broja položenih jaja II generacije šljivinog smotavca, Grapholita funebrana u odnosu na prethodni pregled obavljen 19. juna.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE

Kikinda, 26. jun 2015.

Nastavljenim pregledima u usevu šećerne repe, konstatovano je širenje pega prouzrokovača pegavosti listova (Cercospora beticola).

Pregledano je nekoliko sorata na lokalitetu Banatske Topole - Tibor; Tajfun; Kundera; Mauricio; Fred.

Region Novog Sada: Stanje u vinogradima

 

SUZBIJANJE CIKADA PO PREPORUCI STRUČNJAKA

Novi Sad, 3. jun 2015.

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi vinove loze nalaze se u fazi cvetanja.

Pre dve nedelje informisali smo o početku piljenja cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi-zlatasto žutilo vinove loze).

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

ZAŠTITA KRUŠKE

Čačak, 3. jun 2015.

Na lokalitetu Trbušani,  zasad kruške sorte Vilijamovka, nalazi se u fenofazi  74 (plodovi dostigli dimenziju do 40 mm).

Vizuelnim pregledom lastara utvrdili smo:

- Prisustvo svih larvenih stadijuma kruškine buve

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

JAJNA LEGLA KUKURUZNOG PLAMENCA

Kikinda, 3. jun 2015.

Pregledom semenskog kukuruza na lokalitetu Banatska Topola, uočena su prva jajna legla kukuruznog plamenca. Registrovani index napada iznosi 0,25. Pregled je izvršen na hibridu PR36V74, koji se nalazi u fenofazi BBCH 19 (9 i više listova razvijeno).

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

PRVA JAJNA LEGLA KUKURUZNOG PLAMENCA

Pančevo, 2. jun 2015.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, na području RC Pančevo, registrovana su sveže položena i stara nekoliko dana jajana legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u indexu napada 0,91%. Kukuruz se nalazi u fenofazi 9 i više formiranih listova (BBCH 19).

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

ŠEĆERNA REPA

Zrenjanin, 2. jun 2015.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe 01.06.(lokalitet Torak, sorta Gazeta, datum setve 03.04., fenološka faza po BBCH 35 - 50% biljaka zatvorilo prostor između redova) uočena su sveže položena jaja sovice gama (Autographa gamma) sa indeksom napada 0,75. Prisutni različiti larveni stadijumi prve generacije sa indeksom napada 1,5.

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

POČETAK POLAGANJA JAJA KUKURUZNOG PLAMENCA

Bačka Topola, 1. jun 2015.

Na lokalitetu Zobnatica u usevu semenskog kukuruza (hibrid Kerbanis), RC Bačka Topola vrši monitoring kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis). Vizuelnim pregledima (300 biljaka) registrovana su prvopoložena jaja kukuruznog plamenca (na 300 pregledanih biljaka / 2 jajna legla):

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

VAŠI NA PŠENICI

Zrenjanin, 1. jun 2015.

Vizuelnim pregledom ozimih pšenica (lokaliteti Mihajlovo,Lukićevo,Torak) uočili smo značanjije povećanje vaši na klasu (Macrosiphum avenae) u indexu napada 17,5%(lok.Torak) Ozime pšenice se nalaze u fazi rane mlečne zrelosti kad  vaši  ishranom na klasu mogu značajno oštetiti zrno.Vaši su uočene pregledima u početku i tokom cvetanja.

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

KUKURUZNI PLAMENAC (OSTRINIA NUBILALIS)

Beograd, 1. jun 2015.

RC Beograd na lokalitetu Padinska Skela (28.05.2015.) vizuelnim pregledom useva kukuruza registruje:

· sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca. Akumulisni stepen dani od 1.aprila su 320,15 CDD:

· Usev se nalazi u fenofazi po skali BBCH 18 ( razvijeno 8 listova).

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

PRVA JAJNA LEGLA KUKURUZNOG PLAMENCA

Ruma, 1. jun 2015.

Početak leta kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) je preko svetlosnih lovnih lampi registrovan 07.05. na 148,88 DD u Inđiji, a u Buđanovcima 13.05. na 184 DD od 1. aprila.

Vizuelnim pregledima useva semenskog kukuruza i kukuruza šećerca registruju se prva jajna legla prve generacije kukuruznog  plamenca. Uočena jajna legla su sveže položena ili stara nekoliko dana. U usevu merkantilnog kukuruza još nije utvđeno prisustvo jaja.

Prognozno-izveštajna služba zaštitu bilja Novi Sad

 

SIVA REPINA PIPA

Novi Sad, 8. april 2015.

Na teritoriji RC Novi Sad usevi šećerne repe iz najranijih rokova setve nalaze se u fazi kotiledona (10 BBCH).

Na feromonskim klopkama registruju se ulovi sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) i na starim i na novim repištima.

Prognozno-izveštajna služba za zaštitu bilja Novi Sad

 

ZAŠTITA BRESKVE

Pančevo, 8. april 2015

Vizuelnim pregledom zasada breskve, na području RC Pančevo, ustanovljeno je da se breskva, u zavisnosti od sorte, nalazi u fenofazi cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno do najmanje 50% cvetova otvoreno (BBCH 61-65).

Prognozno-izveštajna služba za zaštitu bilja Novi Sad

 

ZAŠTITA PŠENICE

Vrbas, 8. april 2015.

Vizuelnim pregledom nekih sorata pšenice, na lokalitetima u Kuli i Vrbasu, registrujemo simptome sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici, i, to uglavnom na prvom listu iznad prvog kolenceta. Radi se prvenstveno o pšenicama ranih rokova setve, gušćeg sklopa.

Prognozno-izveštajna služba za zaštitu bilja Novi Sad

 

FUNGICIDNI TRETMAN U KAJSIJI (PUNO CVETANJE)

Zrenjanin, 8. april 2015.

Vizuelnim pregledom kajsije (lokalitet Mihajlovo, sorta NS rodna) utvrdili smo da se trenutno nalazi u fazi : BBCH 65-puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju.

Pšenična polja

 

DUPLIRANE PADAVINE UTIČU NA RAZVOJ BOLESTI

Zrenjanin, 3. mart 2015.

Snežana Parađenović, iz Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin, je koordinator Prognozno izveštajne službe za teritoriju srednjeg Banata i za „Gazdinstvo” i „AgroServis” ocenila je izglede pšeničnih polja i navela posledice setve kukuruza u monokulturi.