- TRŽIŠTE - /21.05.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.50 din/kg , pšenica 18.10 din/kg , soja 46.73 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.90 din/kg , pšenica 18.70 din/kg , soja 37.79 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.56 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 35.29 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 19.79 din/kg , pšenica 20.82 din/kg , soja - ;

Saveti stručnjaka

OBAVEZAN JESENJI TRETMAN VOĆAKA

 

Zrenjanin, 7. novembar 2016.

Izvor: Danas

Proizvođačima voća sada je pravo vreme da zaštite svoj rod, poručuju iz poljoprivredno-savetodavne službe u Zrenjaninu i podsećaju da je period opadanja lišća idealan za prskanje bakrom. Jesenje odnosno „plavo prskanje" sprovodi se sa ciljem da se smanji potencijal patogena koji napadaju stabljike voća, kažu savetodavci i preporučuju da čim dozvole vremensku uslovi voćari zaštite stabla kajsija, trešnje i višnje.

Saveti poljoprivrednih stručnjaka

 

ISHRANA OVACA U LAKTACIJI

Novi Pazar, 28. oktobar 2016.

Izvor: Danas 

Za vreme laktacije ovce treba da se hrane najkvalitetnijim kabastim hranivima. Za zimski period ostavlja se najbolje seno, koje služi kao osnova obroka. Takođe, u ovom periodu ovcama u laktaciji može se davati i slama (u prvom redu ovsena i ječmena, a zatim pšenična). Od sočnih hraniva, može da se daje stočna repa, a ređe mrkva, a od koncentrata prekrupa kukuruza, ovsa, ječma, mekinje ili repini rezanci i uljane pogače, uloliko se ova krmiva proizvode u vlastitoj režiji.

ZAŠTITA PŠENICE U JESENJEM PERIODU

 

Novi Sad, 26. oktobar 2016.

Izvor: www.agropartner.rs

U našoj zemlji se u poslednjem petogodišnjem periodu pšenica gajila na oko 500.000 ha sa prosečnim prinosom od oko 4 t/ha. Ukoliko se posmatra duži period, na primer od 30 godina, prosečni prinosi su varirali od 2,23 t/ha do 4,78 t/ha. Tehnologija gajenja pšenice ima ulogu da omoguc´i nesmetani rast i razvic´e strnim žitima kao i da ublaži negativne uticaje klimatskih faktora na biljku.

Poruka stručnjaka

 

UZBUNA: AZIJSKA MUŠICA NAPADA PLODOVE - NEMA HEMIJSKE ZAŠTITE

Novi Sad, 7. oktobar 2016.

Izvor: RTV

Pravilnom zaštitom poljoprivrednih kultura imaćemo zdravstveno bezbednu hranu i samim tim stvoriće se preduslov i za izvoz u skladu sa Evropskim standarima. O tome i o racionalnoj primeni pesticida, kao i o trenutnoj situaciji na terenu, dr Dragica Janković, direktor Prognozno-izveštajne službe za zaštitu bilja u Novom Sadu, kaže:

Dr Dragica Janković

-      Trenutno je ozbiljna situacija, jer ove godine imamo muku oko jednog novog organizma, koga monitoringujemo tri godine.

Ovčarstvo

 

DORPER PASE PREMA EVROPI

Mr Zoran Novaković, PSS Novi Sad

 

Dorper rasa je brojčano druga najveća rasa u Južnoj Africi. Njihove eksterijerne i genetske karakteristike uticale su na to da je popularnost ove rase ovaca prevazišla granice u kojim je nastala, tako da se značajno proširila u velikom broju zemljama širom sveta, uključujući Australiju i SAD. Veliki broj ovih ovaca imamo danas na Australijskom kontinentu, poslednjih godina postaje zanimljiva kao rasa i u mnogim evropskim državama.

Reč stručnjaka Jovanka Petrović,dipl. inž. "CHEMICAL AGROSAVA"

 

MALINA MORA DA SE NEGUJE I POSLE BERBE

 Beograd, 22. avgust 2016.

Izvor: Večernje novosti

Malina je privredno jedna od najznačajnijih voćnih vrsta u našoj zemlji zahvaljujući visokoj rentabilnosti proizvodnje, povoljnim prirodnim uslovima i mogućnosti plasmana u svežem i prerađenom obliku, na domaće, ali i inostrano tržište. Poslednjih godina značajno je povećano interesovanje privrednih organizacija i individualnih proizvođača za podizanje novih zasada maline.

Prognozno izveštajna služba AP Vojvodine

 

KUKURUZNI PLAMENAC - POLAGANJE JAJA DRUGE GENERACIJE

Ruma, 21. jul 2016.

Pregledom  useva merkantilnog kukuruza konstatuje se da je otpočelo polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Lokalitet Ruma/Fišer (merkantilni kukuruz):

Prognozno izveštajna služba AP Vojvodine

 

ZAŠTITA PAPRIKE

Kruševac, 21. jul 2016.

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Počekovina, vizuelnim pregledom useva paprike utvrđeno je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na licu lista u indexu napada  5, kao i jajna legla kupusne sovice (Mamestra brassicae) na naličju lista u indeksu napada 1,5.

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja AP Vojvodine

 

SUZBIJANJE KROMPIROVOG MOLJCA

Sremska Mitrovica, 21. jul 2016.

Na terenu RC Sremska Mitrovica, klopke za praćenje krompirovog moljca postavljene su na dva lokaliteta, Divoš i Kukujevci.

Ženka krompirovog  moljca  Phthorimea operculella kroz pukotine nastale usled pucanja zemlje polaže jaja na krtole ili na okolno zemljište. Piljenjem larve se ubušuju u krtole ili prave hodnike na površini krtola umanjujući tržišnu vrednost ili čak dolazi do truljenja.

JABUKIN SMOTAVAC DRUGE GENERACIJE

 

Beograd, 18. jul 2016.

Izvor: Večernje novosti

Proizvađači jabuke prethodnih dana mogli su malo da se odmore. Prošle su primarne infekcije koje prouzrokuje gljiva Venturia inaequlis, brojnost lisnih vaši i grinja bila je ispod pragova štetnosti, završen je let prve generacije jabukinog smotavca, a ni pepelnica nije predstavljala veći problem.

Govedarstvo u Srbiji

 

BOLEST KVRGAVE KOŽE (NODULARNI DERMATITIS – LUMPYSKIN)

Novi Sad, 15. jul 2016.

Dr Dejan Bugarski i dr Tamaš Petrović, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“

Do pre nekoliko nedelja, bolest kvrgave kože (nodularni dermatitis; eng: Lumpy skin disease (LSD)) je za nas bila egzotična bolest koja se javlja sporadično ili endemski na Afričkom kontinentu. To je virusno oboljenje goveda koje uzrokuje značajan zdravstveni, a zatim i veliki društveno-ekonomski problem. Bolest se odlikuje groznicom, pojavom mnogobrojnih ograničenih kvrga na koži i nekrotičnih ognjišta - čireva na sluzokožama (uglavnom gornjih disajnih puteva i usne duplje) i otokom perifernih limfnih čvorova. Bolest je i dobila naziv po pojavi karakteristčinih kožnih kvrga (čvorova, nodula) različite veličine (najčešće od 5 do 50 mm), koji su uzdignuti iznad kože. Goveda i bivoli su jedine prijemčive domaće životinje za virus nodularnog dermatitisa (VND). Od divljih životinja infekcija je utvrđena kod žirafa i nekih impala i gazela. Ljudi ne obolevaju od ove bolesti.

Zaštita od zaraze kvrgave kože kod goveda

 

VAKCINACIJA I NADOKNADA ŠTETE OBAVEZA DRŽAVE

Novi Sad, 15. jul 2016.

Izvor: „Gazdinstvo”

Kada je kvrgavost kože kod goveda „iskočila”iz fijoka Ministarstva poljoprivrede i ozbiljno unakazila stočarstvo, na jugu Srbije osnovan je Operativni štab za koordinaciju primene mera za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje „nodularnog dermatitisa”, čiji je rukovodilac prof. dr Dragan Glamočić. Koristeći iskustvo iz perioda kada je bio ministar poljoprivrede i kada je solidno upoznao rad Uprave za veterinu, krenuo je da uspostavljenjem sistema veterinarske zaštite pokuša da zapreči širenje bolesti. O tome šta je sve zatekao ne želi da govori, ali je za naš list istakao da su veterinari na terenu, uz institute, ozbiljno shvatili situaciju i da je svima bilo jasno ko je i kada zatajio.

POJAVILA SE PLAMENJAČA

 

Niš, 9. jun 2016.

Izvor: Narodne novine - Niš

Pregledom zasada jabuke, kruške i dunje na teritoriji Nišavskog okruga, registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače, upozoravaju iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe (PSSS)Niš. 

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA VIŠNJE I TREŠNJE

Požarevac, 27. maj 2016.

Na feromonskim klopkama koja se nalazi u zasadu višnje i trešnje, sorta Oblačinska i Burlat, na lokalitetu Barič i Požarevac registrovana su prva imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

Plodovi višnje i trešnje, kod sorte oblačinska i burlat nalaze se u fazi početka obojavanja do obojavanje skoro završeno.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA JABUKE

Ruma, 27. maj 2016.

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fazi drugog opadanja plodova, pa do  faze plodovi dostigli veličinu od 30 do 40 mm (73-74 BBCH).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća utvrđena je ispražnjenost pseudotecija na nivou od 92,86% (Ajdared) do 94,44% (Zlatni delišes), tako da još uvek može doći do ostvarenja primarnih askospornih infekcija.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA KROMPIRA

Sombor, 27. maj 2016.

Na području delovanja RC Sombor, krompir se u zavisnosti od datuma sadnje nalazi u fenofazi od 9 i više listova razvijeno do početka cvetanja (po BBCH skali  19-51).

Vizuelnim pregledom useva registrovali smo prisustvo: simptoma plamenjače krompira (prouz. Phytophthora infestans)

Simptomi registrovani na punktu Riđica (sorta Desire, fenofaza razvoja početak cvetanja –po BBCH skali 51). Na pregledanim biljkama prisutni pojedinačni simptomi na 4 % biljaka, u vidu vodenastih nekrotičnih pega.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA VINOVE LOZE

Sremska Mitrovica, 27. maj 2016.

Vinova loza se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi BBCH skale od 57-cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do BBCH 60-cvetne kapice odvijene od drški.

Prema podacima sa meteoroloških stanica  koje se nalaze u zasadima vinove loze, ostvarena je prva sekundarna infekcija 15.05. kada je počeo proces inkubacije.

HEMIJSKO PROREĐIVANJE PLODOVA JABUKE

 

Izvor: PSSS Padinska Skela, Mr Dejan Marinković

Proređivanje plodova u intenzivnim zasadima jabuke je neizostavna pomotehnička mera kojom se ostvaruje konačna krupnoća i kvalitet plodova, uz uspostavljanje redovne rodnosti. S obzirom da ručna proreda plodića iziskuje mnogo radnih časova i da je na tržištu prisutna paleta preparata, sve više je u upotrebi hemijsko proređivanje plodića nakon njihovog zametanja. Za pravilnu primenu ovih preparata i razumevanje mehanizma njihovog delovanja neophodno je poznavanje uticaja kako spoljašnjih faktora sredine, tako i toka pojedinih fizioloških procesa u stablima jabuke (otpadanja plodova, diferencijacije rodnih pupoljaka).

Radovi u polju

 

KAKO OBAVITI SETVU KUKURUZA OVOG PROLEĆA?

Prof. dr Dragana Latković, Prof. dr Branko Marinković, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 

Pre svega, ratari moraju biti svesni činjenice da u biljnoj proizvodnji nema recepata. Ne postoji propisana tehnologija gajenja za sve godine, njive i hibride. U ratarskoj proizvodnji postoje opšti principi koji se moraju poštovati, a proizvođač mora da zna koja mera u kom trenutku ima najveće pozitivno dejstvo na gajene biljke.

Saveti poljoprivrednih stručnjaka

 

KREČENJE VOĆNJAKA 

Novi Sad, 19. februar 2016.

Izvor: Danas

Krečenje voćaka je agrotehnička mera koja štiti stabla voćaka od niskih temperatura tokom zime i u proleće. To je preventivna mera koja se sprovodi u cilju sprečavanja oštećenja stabla, a koja moraju da budu zaštićena pre pojave niskih temperatura. Stabla se premažu radi sprečavanja naglog zagrevanja pod uticajem sunca. Ukoliko nakon hladnih noći naglo ugreje, dolazi do pucanja kore. Ova pojava je češća tokom hladnih noći i toplih zimskih dana kada se kora zagrejava dvojako i to direktnim sunčevim zračenjem i refleksijom od snega na tlu od kojeg se sunčeva svetlost odbija i pogađa stablo/koru voćke.

ŠTETNI GLODARI U POLJOPRIVREDI I NJIHOVO SUZBIJANJE

 

Beograd, 5. februar 2016.

Autor: Marina Vukša, Institut  za pesticide i zaštitu živone sredine, Zemun 

Štetni poljski glodari pripadaju grupi povremeno ekonomski značajnih do vrlo značajnih štetočina. Poslednjih nekoliko godina  (2005., 2009. i 2012.,a naročito 2014.) dolazi do njihovog prenamnožavanja i pojave šteta na velikim površinama.

MIKOTOKSINI U VOĆU I POVRĆU

 

Beograd, 5. februar 2016.

Autor: Dr Ivana Vico, Poljoprivredni fakultet, Beograd – Zemun

Voće i povrće su važan izvor hranljivih materija i veoma su značajni u zdravoj ishrani kojoj svi težimo. Nažalost, voće i povrće nekad može biti i izvor štetnih materija, mikotoksina. Proizvode ih gljive, nevidljivi su, nemaju miris i jedan su od najmoćnijih prirodnih otrova. Ime mikotoksin vodi poreklo od grčke reči „mykes“, koja znači gljiva i latinske „toxicum“, koja znači otrov.

OSNOVNI PRINCIPI ZIMSKE REZIDBE JABUKE

 

Vranje, 14. decembar 2015.

PSSS Vranje

Osnovni cilj rezidbe je da se na svakoj voćki uspostavi ravnoteža između vegetativnog i generativnog potencijala. Rezidba je osnova za visok i kvalitetan rod i ne sme da se radi napamet. Jedan od najvažnijih poslova u savremenim zasadima jabuke jeste zimska rezidba. Prelaskom na savremene i intenzivne zasade i uvođenjem novih oblika krune uveliko je olakšano izvođenje mnogih pomotehničkih mera, a posebno rezidbe.

UTICAJ MRAZA NA ORGANE VOĆAKA

 

Vranje, 14. decembar 2015.

PSSS Vranje

Na  smanjenje otpornosti voćaka prema mrazu utiču:
- Nedovoljne količine hranjljivih materija – usled preterane rodnosti;
- Neblagovremeno završavanje vegetacije (tkiva nisu sazrela, zdrvenela);
- Nepovoljni uslovi kaljenja (naglo zahlađenje);
- Neke agrotehničke mere (kasno navodnjavanje, preterano đubrenje azotnim đubrivima).

PREDNOST ZIMSKOG ORANJA

 

Prokuplje, 14. decembar 2015.

Izvor: PSSS Prokuplje

Prednosti zimskog oranja ogledaju se u stvaranju mrvičaste strukture zemljišta usled dejstva mrazeva. U zemljištu se akumulira veća količina zemljišne vlage, jer u ovom periodu imamo najviše padavina. Veća akumulacija vlage je jedan od glavnih uslova što na zasejanim parcelama gde je obavljeno jesenje (zimsko) oranje imamo znatnije povećanje prinosa. Sledeća prednost je da imamo bolju mineralizaciju žetvenih ostataka, što utiče na bolje biološke osobine zemljišta.