- TRŽIŠTE - /21.05.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.50 din/kg , pšenica 18.10 din/kg , soja 46.73 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.90 din/kg , pšenica 18.70 din/kg , soja 37.79 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.56 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 35.29 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 19.79 din/kg , pšenica 20.82 din/kg , soja - ;

Saveti stručnjaka

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZDRAVSTVENO STANJE ULJANE REPICE

Senta, 2. novembar 2015.

Pregledom useva uljane repice na lokalitetu Senta (14 BBCH skale - 4 razvijena listova), registrovani su prvi simptomi suve truleži na listovima. Do 18 % biljaka je napadnuto i vide se pojedinačne okrugle fleke. Ova bolest se širi za vreme toplih, vlažnih jeseni a tokom blagih zima pojava i opasnost od bolesti se povećava

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

OZIMI JEČAM

Beograd, 2. novembar 2015.

Nakon obilaska useva ozimog ječma /punkt Padinska Skela, Dobanovci, Ugrinovci i Surčin/ konstatujemo:

  • fenofazu po skali BBCH  12 i 13.

Na punktu Padinska Skela detektovali smo:

  • pojavu pojedinačnih pega na  listu ječma.  Simptomi ukazuju na prisustvo mrežaste pegavosti ječma

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

JESENJI TRETMANI VOĆNJAKA

Sremska Mitrovica, 2. novembar 2015.

Koštičave voćne vrste (kajsija, trešnja, višnja, breskva) većina sorata se nalaze u fazi sazrevanja lastara i opadanja lista.

Preporučuje se proizvođačima tretman preparatima na bazi bakra u periodu kad opadne 70 % lisne mase.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

ULJANA REPICA

Vrbas, 27. oktobar 2015.

Na području delovanja RC Vrbas, lokalitet Vrbas, registrovana su oštećenja i larve  pagusenice repičine, lisne ose, Athalia rosae. Utvrđen je index napada 1,5. Osim prisustva larvi repičine lisne ose, uočene na naličju listova i vaši, Aphididae spp. i cikade.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

 

ZAŠTITA BRESKVE

Novi Sad, 27. oktobar 2015.

Na teritoriji RC Novi Sad breskve rane grupe zrenja (Mejfajer) nalaze se u fazi  80% lišća žuto i opalo, dok se breskve srednje ranih (Kaldezi) i kasnih grupa zrenja (Indipendens) nalaze u fazi početka obezbojavanja i opadanja lišća.

Prof. dr Miroslav Malešević o pšenici iz novog ugla

 

OTKUD VARIRANJE PRINOSA NA KOMŠIJSKIM NJIVAMA

Novi Sad, 23. oktobar 2015.

Prof. dr Miroslav Malešević, sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, nedavno je okupljenim ratarima, članovima Kluba 100P+ govorio o pšenici iz sasvim novog ugla u odnosu na njegova ranija izlaganja. Šta ga je na to podstaklo i šta su poruke, može se videti iz teksta koji prenosimo u celini.

„Imam priliku da opet nešto kažem, ali svo vreme razmišljam o tome da li, ustvari, ja imam nešto da kažem što bi vama bilo interesanto za setvu koja predstoji. Da se ne bavim godinom koja je iza nas, iako moram reći neku reč, jer zbilja ostvareni su, ja bih rekao, ipak istorijski prinosi, kada je u pitanju Srbija, Vojvodina, dakle, naši žitorodni reoni. Mi smo i pre imali rodnih godina i kada sam prebirao malo po svom iskustvu, jedna od najboljih godina, a koja je najsličnija ovoj koja je upravo protekla, jeste bila daleka 1984. godina.

Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

 

BELI LUK -POJAVA NEMATODA I BOLESTI NA SADNOM MATERIJALU

Zrenjanin, 16. oktobar 2015.

Tokom vizuelnog pregleda glavica belog luka sa lokaliteta Mihajlovo uočene su  sklerocije parazita  Sclerotium cepivorum prouzrokovača bele truleži luka. Na glavicama luka nisu ispoljeni simptomi, ali nakon uklanjanja ovojnih listića čenova uočili smo beličastu prevlaku sa prisutnim sklerocijama.

Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

 

ZDRAVSTVENO STANJE U USEVU ULJANE REPICE

Požarevac, 16. oktobar 2015.

Vizuelnim pregledom useva  uljane repice na lokalitetu Petka i Požarevac, konstatovali smo da se uljana repica nalazi  u fenofazi razvoja 11-12 po BBCH skali (kotiledoni potpuno razvijeni, prvi list razvijen), jer je setva uljane repice na teritoriji RC Požarevac nastupila u drugoj polovini meseca septembra.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

CRVENILO KUKURUZA I SETVA PŠENICE

Novi Sad, 5. oktobar 2015.

I tokom ove proizvodne godine, na teritoriji RC Novi Sad, registrovano je prisustvo simptoma crvenila u usevima kukuruza.  Ovu bolest na kukuruzu prouzrokuje stolbur fitoplazma.

Simptomi crvenila

Simptomi oboljenja ispoljavaju se u vidu crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza. Na klipu dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. U odmaklim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

PRISUSTVO PARAZITIRANIH JAJNIH LEGALA KUKURUZNOG PLAMENCA NA POSTRNOM KUKURUZU ŠEĆERCU

Zrenjanin, 5. oktobar 2015.

Vizuelnim pregledom postrne proizvodnje kukuruza šećerca (lokalitet Mihajlovo, hibrid: Enterprice, datum setve:11-12.7.) BBCH 67 -69 (metlica u punom cvetanju, svila se suši) uočeno da je parazitiranje jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) od strane parazitske osice Trichograma spp. još uvek u toku.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ŠTETOČINE ULJANE REPICE

Sombor, 5. oktobar 2015

Na području delovanja RC Sombor, uljana repica se nalazi u fenofazi od nicanja  do 3 -4 lista razvijeno  (po BBCH skali 13-14).

Stariji stadijum pagusenice

Razgovor s povodom: dr Goran Bekavac, ekspert za kukuruz

 

SUŠA UMANјUJE ROD NA OKO 4.000 KILOGRAMA PO HEKTARU

Pripremio: Slaviša Dabižljević

Poslovni rezultat polјoprivrednika ove godine zavisi od roda kukuruza. Solidan rod, uz već obavlјenu žetvu, spasao bi bilans ove grane polјoprivrede, jer je već sada jasno da će prinos šećerne repe biti manji, suncokreta i soje takođe. Oko površina pod kukuruzom još nisu usklađeni podaci: prema prodatom semenu zasejano je oko 980.000 hektara, a prema statističkim podacima skoro 1,2 miliona hektara.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

KUKURUZNI PLAMENAC, LOKALITET VRBAS I B.D.POLJE

Vrbas, 5. avgust 2015.

Na lokalitetu u Vrbasu i B.D.Polju, vizuelnim pregledom semenskog kukuruza, registruje se na nekim hibridima, kritičan broj biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis. S obzirom da je preporuka da se usevi semenskog kukuruza zaštite kada je 10% biljaka sa jajnim leglima položeno, preporučuje se insekticidni tretman Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), 0,15-0,2l/ha.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

BELI DRVOTOČAC U MLADIM ZASADIMA JABUKE

Senta, 5. avgust 2015.

Pregledom zasada jabuke na lokalitetu Senta (trogodišnji zasad) utvrđen je jak napad Zeuzere pyrine na jednom delu parcele. Simptomi veoma liče na bakterioznu plamenjaču jabuke, ali prilikom pregleda grana vide se ubušenja.

Sa starošću zasada smanjuje se štetnost ovog organizma. U slučaju mladih stabala dovoljna je jedna gusenica da strada celo stablo. Trogodišnja stabla mogu izgubiti više grana i u slučaju jakog vetra može doći do lomljena drva.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

KUKURUZ – II GENERACIJA OSTRINIA NUBILALIS

Beograd, 30. jul 2015.

Na području delovanja RC Beograd, /punkt Padinska Skela, Surčin, Jakovo/ vizuelnim pregledom useva kukuruza zabeležili smo:

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA VINOVE LOZE

Novi Sad, 30. jul 2015.

Na terenu RC Novi Sad vinova loza se nalazi u fazi sazrevanja bobica (bobice početak šarka-šarak bobica, 81-83 BBCH).

Tokom ove sezone, uslovi za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) bili su veoma povoljni. Simptomi pepelnice se registruju na celom severnom fruškogorskom vinogorju.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

POČELO POLAGANJE JAJA II GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA

Novi Sad, 22. jul 2015.

Na  usevima paprike i kukuruza šećerca na lokalitetu Despotovo, registrovano je prisustvo jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Sva uočena jajna legla su sveže položena-bele boje i nalaze se na naličju listova. Na jajnim leglima registrovano je prisustvo parazitne osice Trichogramma sp.

Ova osica polaže svoja jaja u jaja kukuruznog plamenca gde se i razvija do odrasle jedinke. Na osnovu višegodišnjeg monitoringa kukuruznog plamenca uočen je veliki značaj ove osice.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

GRINJE U USEVIMA SOJE

Ruma, 22. jul 2015.

Vizuelnim pregledom parcela pod sojom na više lokaliteta registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Grinje, kao i simptomi njihovog prisustva (na licu listova), se za sada uočavaju samo na uvratinama.

 Razvoju ove štetočine pogoduju toplo i suvo vreme, pa može doći do prenamnoženja i širenja u unutrašnjost useva. Na parcelama gde su grinje prisutne po obodnim delovima parcele može se sprečiti njihovo dalje širenje primenom insekticida

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

SMOTAVAC JABUKE (CARPOCAPSA POMONELLA)

Beograd, 22. jul 2015.

Na lokaciji na kojoj se prati jabukov smotavac /punkt Padinska Skela/ konstatovali smo:

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

GRINJE U USEVU SOJE

Vrbas, 29. jun 2015.

  • Vizuelnim pregledom soje, sorte Sava na lokalitetu u Kuli uočeno je prisustvo grinja, Tetranychus urticae u indexu napada 42,5.

Prisustvo grinja uočava se prvo na ivičnim pojasima parcela. Najčešće se nalaze na naličju listova gde se hrane sisanjem sokova. Prilikom jačeg napada lišće menja boju, postepeno žuti i suši se. Biljke zaostaju u porastu, imaju manji broj mahuna, sitnija zrna i brže sazrevaju. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele pod sojom i ukoliko ustanove prisustvo grinja  izvrše hemijsko tretiranje akaricidima

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

ZAŠTITA ŠLJIVE

Vrbas, 26. jun 2015.

Šljive Čačanska najbolja na regionu u Vrbasu nalaze se u fenofazi razvoja po BBCH skali 77 (plod oko 70% krajnje veličine.  Predhodnih dana beležimo skok u brojnosti imaga, a tokom pregleda plodova, uočeno je povećanje broja položenih jaja II generacije šljivinog smotavca, Grapholita funebrana u odnosu na prethodni pregled obavljen 19. juna.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE

Kikinda, 26. jun 2015.

Nastavljenim pregledima u usevu šećerne repe, konstatovano je širenje pega prouzrokovača pegavosti listova (Cercospora beticola).

Pregledano je nekoliko sorata na lokalitetu Banatske Topole - Tibor; Tajfun; Kundera; Mauricio; Fred.

Region Novog Sada: Stanje u vinogradima

 

SUZBIJANJE CIKADA PO PREPORUCI STRUČNJAKA

Novi Sad, 3. jun 2015.

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi vinove loze nalaze se u fazi cvetanja.

Pre dve nedelje informisali smo o početku piljenja cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi-zlatasto žutilo vinove loze).

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

ZAŠTITA KRUŠKE

Čačak, 3. jun 2015.

Na lokalitetu Trbušani,  zasad kruške sorte Vilijamovka, nalazi se u fenofazi  74 (plodovi dostigli dimenziju do 40 mm).

Vizuelnim pregledom lastara utvrdili smo:

- Prisustvo svih larvenih stadijuma kruškine buve

Prognozno izveštajna služba za zaštitu bilja

 

JAJNA LEGLA KUKURUZNOG PLAMENCA

Kikinda, 3. jun 2015.

Pregledom semenskog kukuruza na lokalitetu Banatska Topola, uočena su prva jajna legla kukuruznog plamenca. Registrovani index napada iznosi 0,25. Pregled je izvršen na hibridu PR36V74, koji se nalazi u fenofazi BBCH 19 (9 i više listova razvijeno).