Saveti stručnjaka

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

PRISUSTVO MALE I VELIKE REPIČINE PIPE U ULJANOJ REPICI

Požarevac, 15. mart 2018.

Na području delovanja RC Požarevac, na punktu Petka, usevi uljane repice se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo male i velike repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i (Ceutorhynchus napi).

 

Prisustvo repičinih pipa ne prelazi prag štetnosti. 

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

PREGLED LUCERKE

Zrenjanin, 15. mart 2018.

Na području delovanja RC Zrenjanin, usevi lucerke se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta (15 cm visine).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata). Uočena brojnost je 4 imaga / m². Kritičan broj je 20 imaga/ m².

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZDRAVSTVENIO STANJE PŠENICE I JEČMA

Vršac, 15. mart 2018.

U regionu RC Vršac usevi ozimih strnih žita se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ozimih ječmova utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita  (Erysiphe graminis).

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

PRAĆENJE DOZRELOSTI PSEUDOTECIJA (VENTURIA INAEQUALIS)

Kikinda, 1. mart 2018.

Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja do početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Ušteda u setvi

 

PODEŠAVANJE PNEUMATSKE SEJALICE ZA SETVU SUNCOKRETA I SOJE

Dr Jan Turan, vanredni profesor Departman za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Novi Sad, 13. februar 2018.

Izvor: List „Gazdinstvo”        

Osnovni zadatak setve je distribucija semena na optimalnu dubinu uz adekvatan razmak između semena. Rezultat optimalne setve po vertikalnom i horizontalnom pravcu manifestuje se u vidu boljeg klijanja i nicanja a pored toga osigurava povećanje prinosa i smanjuje uticaj susednih biljaka na vegetacioni prostor u smislu raspoložive svetlosti, hranljivih materija i vlage. Prednost setve suncokreta i soje preciznim sejalicama uključuje uštedu semena, manje radnog vremena, postiže uniformniji razmak u redu i dubini setve, a iz ovih razloga sledi da će usev biti ujednačen po visini i snazi što je preduslov za visoke prinose. Osnovni predusov za ujednačen rast i razvitak biljaka krije se u uniformnosti distribucije semena u redu.

ISTRAŽIVANJE

 

ULOGA DRŽAVE I ODGOVORNOST POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U PROIZVODNJI ZDRAVSTVENO-BEZBEDNE HRANE

Aleksandra Gajdobranski, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd

Dragana Latković, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

Vera Krmpot, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd

Novi Sad, 12. februar 2018.

Izvor: List Gazdinstvo

Za zdravstveno-bezbednu hranu kako za ljude tako i za životinje, bitan je ceo lanac i to: od njive preko prerade, do čuvanja i prodaje, odnosno do trpeze. U fokus posmatranja i analize zbog širine ove teme uključujemo: proizvodnju na njivi i voćnjaku i prodaju preko tržnica. Proizvodnja hrane biljnog porekla gde posebno mesto po udelu u ukupnoj vrednosti pripada ratarsko-povrtarskoj proizvodnji u Srbiji odvija se na oko 3,3 mil./ha. Najintenzivnije je gajenje sledećih ratarskih kultura: kukuruza do 1,2 mil./ha, uljarica do 400 hilj./ha, pšenice oko 500 hilj./ha, povrća oko 160 hilj./ha, voća oko 270 hilj./ha, što se može videti na slici 1.

Provera radne ispravnosti i priprema za eksploataciju ratarskih prskalica

 

SPAS OD ŠTETNOG DEJSTVA HEMIKALIJA

Msc Vladimir Višacki, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

Novi Sad, 9. februar 2018.

Koncept održive poljoprivrede, sa aspekta zaštite bilja podrazumeva optimalno upravljanje resursima, promoviše racionalnu upotrebu sredstva za zaštitu bilja ne bi li se smanjio uticaj na životnu sredinu i održala optimalna biljna proizvodnja. Zbog različitih vremenskih uslova uzgajanja i tehnologije proizvodnje, hemijske metode za suzbijanje štetočina i bolesti najviše se koriste zbog svoje efikasnosti, brze i lake primene.

Kako obnoviti humus

 

ZNAČAJ I ULOGA MEĐUUSEVA U POVEĆANJU PLODNOSTI ZEMLJIŠTA

Novi Sad, 8. februar 2018.             

Doc. dr Đorđe Krstić, master inž. polj. Svetlana Vujić, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Međuusevi su usevi koji se gaje između dva glavna useva i mogu se koristiti na različite načine, za zelenu krmu, zelenišno đubrivo itd. Zelenišno đubrenje predstavlja zaoravanje sveže biljne mase, kojom se u zemljište unosi organska materija, a time i hranljivi elementi. Zelenišno đubrivo je organsko đubrivo, čija upotreba dobija na značaju s obzirom na nedostatak stajnjaka u našoj zemlji. U agroekosistemu gde se proizvode žitarice, uljarice ili druge biljne vrste, gde je smena godišnjih doba tipična, biljke žive četiri do osam meseci godišnje, a ostatak vremena zemljište je bez useva. U tom periodu zemljište je izloženo gubitku hraniva i organske materije, smanjenjoj aktivnosti zemljišne mikroflore, eroziji, tako da se i ukupna produktivnost zemljišta umanjuje.

Pogled u nebo

 

O VREMENU JE SVE VIŠE INFORMACIJA ‒ DA LI TO ZNAČI DA ZNAMO VIŠE?

Dr Branislava Lalić, Grupa za meteorologiju i biofiziku, Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Ljiljana Dekić, dipl. meteorolog, Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Beograd

Svi su zainteresovani za vreme. Vreme prošlo, sadašnje i buduće utiče na naše živote na toliko mnogo načina da ih je teško i pobrojati: u profesionalnom smislu, ukoliko ga osmatramo i prognoziramo, ili ako naše poslovne aktivnosti direktno zavise od njega; u privatnom smislu, ukoliko smo meteopate ili samo neko ko planira put ili odeću za predstojeći dan.

Nećemo pogrešiti ako ustvrdimo da su danas više nego ikad dostupne informacije o vremenu. Većina vlasnika mobilnih telefona na svojim uređajima ima bar jednu aplikaciju koja može da im pruži informaciju o trenutnom i budućem vremenu gde god se nalazili. Ali, da li to znači da zaista znamo više o vremenu? Da li smo zbog toga u poziciji da donesemo bolje odluke sada nego pre 30 godina? U daljem tekstu ponudićemo argumente koji mogu da nas približe odgovoru.

Pred prolećnu setvu

 

PREPORUKE ZA SMANJENJE RIZIKA U PROIZVODNJI KUKURUZA

Novi Sad, 2. februar 2018.

Prof. dr Dragana Latković, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Proizvodni proces pred setvu kukuruza započinje izborom adekvatnog hibrida, a poznato je da se danas na tržištu može naći ogroman broj kako domaćih tako i stranih hibrida. Pri njihovom izboru treba imati u vidu razlike koje postoje kako u pogledu rodnosti (genetskog potencijala), tako i u pogledu dužine vegetacije, čvrstine stabljike, otpornost prema suši, biljnim bolestima i štetočinama i sl. Izbor hibrida zavisi i od opšte opremljenosti gazdinstva u pogledu mašina za berbu, smeštajnog kapaciteta i mogućnosti sušenja. Kao i kod drugih kultura, i ovde važi osnovni princip da treba gajiti veći broj hibrida različitih osobina, radi osiguranja stabilnih prinosa i bolje organizacije rada, odnosno boljeg iskorišćenja mašina, radne snage i drugih kapaciteta.