- TRŽIŠTE - /12.02.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.70 din/kg , pšenica 19.50 din/kg , soja 39.80 din/kg ; /12.02.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 16.30 din/kg , pšenica 21.75 din/kg , soja 35.45 din/kg ; /12.02.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 15.78 din/kg , pšenica 17.68 din/kg , soja 33.45 din/kg ; /12.02.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.69 din/kg , pšenica 22.63 din/kg , soja - ;

Saveti stručnjaka

Kako obnoviti humus

 

ZNAČAJ I ULOGA MEĐUUSEVA U POVEĆANJU PLODNOSTI ZEMLJIŠTA

Novi Sad, 8. februar 2018.             

Doc. dr Đorđe Krstić, master inž. polj. Svetlana Vujić, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Međuusevi su usevi koji se gaje između dva glavna useva i mogu se koristiti na različite načine, za zelenu krmu, zelenišno đubrivo itd. Zelenišno đubrenje predstavlja zaoravanje sveže biljne mase, kojom se u zemljište unosi organska materija, a time i hranljivi elementi. Zelenišno đubrivo je organsko đubrivo, čija upotreba dobija na značaju s obzirom na nedostatak stajnjaka u našoj zemlji. U agroekosistemu gde se proizvode žitarice, uljarice ili druge biljne vrste, gde je smena godišnjih doba tipična, biljke žive četiri do osam meseci godišnje, a ostatak vremena zemljište je bez useva. U tom periodu zemljište je izloženo gubitku hraniva i organske materije, smanjenjoj aktivnosti zemljišne mikroflore, eroziji, tako da se i ukupna produktivnost zemljišta umanjuje.

Pogled u nebo

 

O VREMENU JE SVE VIŠE INFORMACIJA ‒ DA LI TO ZNAČI DA ZNAMO VIŠE?

Dr Branislava Lalić, Grupa za meteorologiju i biofiziku, Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Ljiljana Dekić, dipl. meteorolog, Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Beograd

Svi su zainteresovani za vreme. Vreme prošlo, sadašnje i buduće utiče na naše živote na toliko mnogo načina da ih je teško i pobrojati: u profesionalnom smislu, ukoliko ga osmatramo i prognoziramo, ili ako naše poslovne aktivnosti direktno zavise od njega; u privatnom smislu, ukoliko smo meteopate ili samo neko ko planira put ili odeću za predstojeći dan.

Nećemo pogrešiti ako ustvrdimo da su danas više nego ikad dostupne informacije o vremenu. Većina vlasnika mobilnih telefona na svojim uređajima ima bar jednu aplikaciju koja može da im pruži informaciju o trenutnom i budućem vremenu gde god se nalazili. Ali, da li to znači da zaista znamo više o vremenu? Da li smo zbog toga u poziciji da donesemo bolje odluke sada nego pre 30 godina? U daljem tekstu ponudićemo argumente koji mogu da nas približe odgovoru.

Pred prolećnu setvu

 

PREPORUKE ZA SMANJENJE RIZIKA U PROIZVODNJI KUKURUZA

Novi Sad, 2. februar 2018.

Prof. dr Dragana Latković, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Proizvodni proces pred setvu kukuruza započinje izborom adekvatnog hibrida, a poznato je da se danas na tržištu može naći ogroman broj kako domaćih tako i stranih hibrida. Pri njihovom izboru treba imati u vidu razlike koje postoje kako u pogledu rodnosti (genetskog potencijala), tako i u pogledu dužine vegetacije, čvrstine stabljike, otpornost prema suši, biljnim bolestima i štetočinama i sl. Izbor hibrida zavisi i od opšte opremljenosti gazdinstva u pogledu mašina za berbu, smeštajnog kapaciteta i mogućnosti sušenja. Kao i kod drugih kultura, i ovde važi osnovni princip da treba gajiti veći broj hibrida različitih osobina, radi osiguranja stabilnih prinosa i bolje organizacije rada, odnosno boljeg iskorišćenja mašina, radne snage i drugih kapaciteta.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

STANJE USEVA OZIME PŠENICE I JEČMA

Senta, 19. decembar 2017.

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi pšenice nalaze u fenofazi od razvijena 3  lista do  početka bokorenja (13 do 21 BBCH skale), a ječam u fenofazi od 3 lista do faze bokorenja (od 13 do 23 BBCH skale).

Ječam sa simptomima bolesti

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

STANJE U USEVIMA OZIME PŠENICE, JEČMA I ULJANE REPICE

Ruma, 13. decembar 2017.

Na terenu RC Ruma, u zavisnosti od vremena setve, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od 3 lista razvijeno do faze bokorenja: drugo sekundarno stablo vidljivo (13-22 BBCH).

Vizuelnim pregledom  useva pšenice (lokaliteti: Ruma-Fišer, Irig, Voganj) nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

Pregledom useva  ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

PREGLED OZIME PŠENICE, JEČMA I ULJANE REPICE

Zrenjanin, 14. novembar 2017.

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, registrovane su sledeće faze razvoja useva:

  •  faza pšenice               faza ječma               faza repice

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

STANJE U USEVIMA PŠENICE

Kikinda, 14. novembar 2017.

Pregledom ozime pšenice na lokalitetima Kikinda i Banatska Topola, utvrđeno je da se usevi pšenice u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze 3-4 razvijena lista (9-14 BBCH). 

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, niti prisustvo štetočina, ali je odsustvo padavina u prethodnom periodu uticalo na kondiciono stanje useva, pa je na pojedinim parcelama evidentan neujednačen sklop i neujednačen razvoj biljaka.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

STANJE U USEVIMA ULJANE REPICE

Kikinda, 25. oktobar 2017.

Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva uljane repice (Kikinda i Banatska Topola), registrovano je da se uljana repica nalazi u fenofazi razvoja dva do četiri lista (BBCH 12-14).

Na pregledanim parcelama setva uljane repice obavljena je u prvoj dekadi septembra meseca.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA ULJANE REPICE

29. septembar 2017.

Na punktu Rašanac, na parcelama na kojima je setva uljane repice obavljena krajem avgusta, usevi se nalaze u fenofazi 3-4 razvijena lista i vizuelnim pregledom takvih useva registrovano je prisustvo I oštećenja od insekata (buvača-Phylotreta spp i repičine lisne ose-Athalia rosae).  

Na usevima koji su posejani sredinom septembra nisu registrovana oštećenja od insekata.

Poljoprivredni stručnjaci iz Novog Sada i Vrbasa na usluzi govedarstvu

 

PREPORUKE – KAKO SE ODBRANITI OD AFLATOKSINA

Novi Sad, 26. septembar 2017.

Danas su poljoprivredne stručne službe, stanice iz Novog Sada i Vrbasa, organizovale stručno predavanje za stočare o zaštiti od aflatoksina i skladištenju ovogodišnje letine.