Uredbe i konkursi

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

Нa основу члана 26. став 8. и члана 29. став 3. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРEДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 („Службени гласник РСˮ, број 102 од 21. децембра 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 3. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16),

Министар пољопривредe, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА СА ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА РАДА У ПОЉОПРИВРЕДИ

 - Објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ број 102/18 од 21. децембра 2018. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 7a став 4. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА

(објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 98 од 14. децембра 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 9. став 10. и члана 10. став 7. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15 и 44/18 – др. закон),

министар пољопривреде, шумарства и водопривреде

ПРАВИЛНИК

О ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА, ОДНОСНО КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА, УЧЕСТАЛОСТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА ОСНОВУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 99/18 од 18 децембра 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 69. став 3. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ КОЈА СЕ УВОЗИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 (објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 98 од 14. децембра 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2018. ГОДИНИ

 (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 101/18 од 20. децембра 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси

УРЕДБУ

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2018. ГОДИНИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 86/18 од 9. новембра 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 7а став 5. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 - др. закон и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О МЕТОДОЛОГИЈИ УТВРЂИВАЊА РЕФЕРЕНТНИХ ЦЕНА ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ОБРАЧУН ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

- Објављен у  „Службеном гласнику РС”, број 84/1од 2. новембра 2018. годинe -

Правилник можете погледати у ДОДАТКУ.

PODRŠKA MITROVAČKIM PROIZVOĐAČIMA SIRA I SUVOMESNATIH PROIZVODA U PLASMANU PROIZVODA

 

Sremska Mitrovica, 7. novembar 2018.

Mali proizvođači tradicionalnih proizvoda životinjskog porekla od 1. januara ove godine mogu da na lakši način registruju proizvodnju i plasiraju svoje proizvode na tržište. Naime, tada je na snagu stupio Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. Primena ovog Pravilnika (tzv „Pravila o fleksibilnosti“),  omogućava proizvođačima i prerađivačima mleka i mesa da rade na kvalitetan način u objektima koji zadovoljavaju sve standarde, koji iako su niži nego za velike industrijske proizvođače, ne dovode u pitanje bezbednost hrane. Na taj način rešava se problem legalnog izlaska na tržište malih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda životinjskog porekla.

JOŠ MESEC DANA ROK ZA PODSTICAJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE

 

Ruma, 5. novembar 2018.

Izvor: RTV

  • Zbog velikog interesovanja Ministarstvo poljoprivrede Srbije produžilo je na još mesec dana rok za podnošenje prijave za podsticajna sredstava poljoprivrednicima mlađim od 40 godina.

To je izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović u Rumi, prilikom obilaksa fabrike salate "La Linea Verde", i istakao da će država uspeti da plasira mnogo sredstava mladim poljoprivrednicima.