- TRŽIŠTE - /21.05.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.50 din/kg , pšenica 18.10 din/kg , soja 46.73 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.90 din/kg , pšenica 18.70 din/kg , soja 37.79 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.56 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 35.29 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 19.79 din/kg , pšenica 20.82 din/kg , soja - ;

Uredbe i konkursi

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НОВИ САД

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2016. годину, Савет Фонда

Расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне)   у пољопривреди у 2016. години

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НОВИ САД

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за 2016. годину, Савет Фонда

Расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку кошница и опреме за пчеларство у 2016. години

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НОВИ САД

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2016. годину, Савет Фонда

Расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових  система и опреме  за наводњавање и бушење бунара у 2016. години

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НОВИ САД

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2016. годину, Савет Фонда расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових заштићених башта(пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2016. години

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НОВИ САД

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2016. годину, Савет Фонда расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 201години

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2016. годину, Савет Фонда расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2016. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 55. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09) и члана 17. став 4. и члана 24. става 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

О КВАЛИТЕТУ ЖИТА, МЛИНСКИХ И ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА И ТЕСТЕНИНА

Овај правилник објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 68/16 од 11. августа 2016. године.

NOVI PRAVILNIK ZA PODRŠKU RAZVOJU SEOSKOG TURIZMA

 

Beograd, 12. avgust 2016.

Izvor: www.poslovnojutro.com

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je Novi pravilnik za podršku razvoju ruralnog turizma. Prema tom pravilniku, pravo na korišćenje podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima imaju fizičko lice nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice. Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima.

Potpisani ugovori za nabavku opreme za navodnjavanje

 

KONKURS I DALJE  OTVOREN 

Novi Sad, 4. avgust 2016.

Izvor: Dnevnik

Zahvaljujući potpisivanju ugovora sa 147 registrovanih poljoprivrednih gazdinstva u Vojvodini, a na osnovu konkursa za sufinansiranje i dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, biće omogućeno navodnjavanje površine od 935 hektara. Ukupna vrednost te investicije iznosi nešto više od 145.000.000 dinara, od kojih su oko 55.000.000 bespovratna sredstva iz pokrajinskog budžeta.

Pokrajina podržava voćare

 

ZA PROTIVGRADNE MREŽE 45,3 MILIONA 

Novi Sad, 27. jul 2016.

Izvor: Dnevnik

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević uručio je juče deset ugovora voćarima iz Vojvodine, koji su dobili bespovratna sredstva na konkursu za sufinansiranje nabavke protivgradnih mreža. Ukupna vrednost dodeljenih ugovora jeste 45,3 miliona dinara, od čega je 22,6 miliona dinara namenjeno registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, a 22,7 miliona dinara za pravna lica. Realizacijom tih investicija u Vojvodini će pod protivgradnim mrežama biti još 58 hektara voćnjaka.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 64а став 26. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

 Влада доноси

УРЕДБУ

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА, КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПРАВО ПРВЕНСТВА ЗАКУПА, КАО И ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА

 (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 56/16 од 15. јуна 2016. године)

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 69. став 9. Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ГАЈЕЊА И ПРОМЕТА АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА, КАО И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ОДГАЈИВАЧА АУТОХТОНИХ РАСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 58/16 од 22. јуна 2016. године

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

П Р А В И Л Н И К

О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ХИГИЈЕНЕ СИТНОГ ВОЋА У СВЕЖЕМ И СМРЗНУТОМ СТАЊУ У ФАЗИ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА

DONET PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI

 

Beograd, 21. april 2016.

Izvor: www.ekapija.com

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je, na osnovu Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

У Р Е Д Б А

О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОДОБРАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБРАДИВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАТО У ЗАКУП ЗА 2016. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КОЈИМА ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2016. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ С ПОЉОПРИВРЕДНОМ И СТОЧАРСКОМ ПРОИЗВОДЊОМ. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде у заштите животне средине

 

З А К О Н

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТОЧАРСТВУ

 (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 14/16 од 14. фебруара 2016. године)

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016.ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

Циљ Конкурса  је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у покрајини Војводини у 2016. години.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2016. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016.ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016.ГОДИНИ 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ