- TRŽIŠTE - /12.02.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.20 din/kg , pšenica 17.60 din/kg , soja 46.00 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.89 din/kg , pšenica 16.39 din/kg , soja 35.39 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.74 din/kg , pšenica 15.39 din/kg , soja 32.95 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 18.36 din/kg , pšenica 18.98 din/kg , soja - ;

Uredbe i konkursi

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

 

RASPISANA ČETIRI KONKURSA

Novi Sad, 21. februar 2014.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je četiri konkursa za ostvarivanje prava za korišćenje kreditnih linija pod povoljnim uslovima. Tako  do 15. marta 2014.g. zainteresovani poljoprivrednici mogu da konkurišu za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu.

УРЕДБA О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2014. ГОДИНИ

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 110/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2014. ГОДИНИ

-         Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 8/14од 29. јануар 2014. године –

Уредбу можете погледати овде: http://www.mpt.gov.rs/postavljen/126/4827014.0116.2-1Uredba.pdf

Гаранцијски фонд АП Војводине

 

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА

МОНТАЖНЕ СИЛОСЕ

- ГАРАНТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ДО 200.000.000,00 ДИНАРА –

Текст Конкурса можете погледати ОВДЕ: http://www.garfondapv.org.rs/wp-content/uploads/2012/03/konkurs29.pdf

Aktivnost Vlade AP Vojvodine

 

RAZVOJNI FOND APV PLASIRA 400 MILIONA DINARA U POLJOPRIVREDU I PREHRAMBENO -  PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU

Novi Sad, 12. decembar 2013.

Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić najavio je nastavak podrške unapređenju sektora polјoprivrede i sinergijskim projektima u oblasti polјoprivredne proizvodnje i prehrambeno-prerađivačke industrije.  Nadzorni odbor Razvojnog fonda AP Vojvodine  je, naime, na svojoj poslednjoj sednici doneo  odluku o otvaranju dva nova  konkursa: za dodelu dugoročnih kredita za polјoprivredu, za koji je obezbeđeno 250 miliona dinara i za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije, za koji je obezbeđeno 150 miliona dinara.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

KONKURS ZA DODELU TERENA PO PROGRAMU MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA

Beograd, 11. decembar 2013.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu člana 53. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/2010, 93/12) raspisuje konkurs za ustupanje poslova iz programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014–2016. godina.

Ministarstvo polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

 

RASPISAN KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE AKTIVNOSTI NA SELU

Beograd, 21. novembar 2013.

Ministarstvo polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede  raspisalo je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu - turizma i zanatstva. Maksimalan iznos podsticaja po korisniku je milion dinara, a rok za podnošenje prijava je 1. decembar.

Poslovnost

 

POMOĆ VOĆARIMA U JUŽNOJ SRBIJI

Beograd, 7. novembar 2013.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i danski Program podrške razvoju voćarstva u južnoj Srbiji „Fruts and beriz” raspisali su novi, treći po redu konkurs za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima na jugu Srbije za nabavku opreme, mehanizacije i sadnica voća.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 14. stav 5. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj41/09),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ELEMENTIMA ZA PROCENU AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KORIŠĆENJU  PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI ZA KRAVE DOJILJE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KORIŠĆENJU  PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, рој 10/13), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр114/12 и 59/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2013. ГОДИНИ

- Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 9 0/13-

Organska proizvodnja

 

ŠEST OVLAŠĆENIH KONTROLORA

Beograd, 14. oktobar 2013.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Dragan Glamočić potpisao je ovlašćenje za obavljanje kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2014. godinu. Prema ovom spisku, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, šest specijalizovanih organizacija obavljaće kontrolu i sertifikaciju. To su: „CONTROL UNION DANUBE” d.o.o., „ECOCERT BALKAN” d.o.o., „SUOLO E SALUTE BALKAN” d.o.o. i „TMS CEE” d.o.o. iz Beograda, kao i „ETKO PANONIJA” d.o.o. iz Novog Sada i „ORGANIC CONTROL SYSTEM” d.o.o. iz Subotice.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

 

На основу члана члана 54. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ'', број 40/12- пречишћени текст), чл. 8,20.и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне ПокрајинеВојводине за2013. годину("Службени лист АПВ", број 23/2011, 03/12-ребаланс, 29/12-ребаланс и 26/2013-ребаланс) и члана 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе на фармама свиња Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, број: 115-401-3383/2013-01од 05. септембра 2013. године (даље: Правилник),

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ                            

                           Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

                                            р а с п и с у ј е

                                        JAВНИ КОНКУРС

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

 

POTPISANI  UGOVORI ZA NABAVKU PRIKLJUČNIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA

 Novi Sad, 9. oktobar 2013.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede potpisao je danas ugovore sa 50 poljoprivrednika, koji su dobili sredstva za nabavku nove priključne poljoprivredne mehanizacije. Fond je odobrio ukupno 164 zahteva za nabavku priključnih poljoprivrednih mašina,  u iznosu od 1.031.932,67 evra.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURSI IZ OBLASTI STOČARSTVA

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavljuje konkurse iz Programa stočarstva za:

·       raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2013 godinu;

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 10/13),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

P R A V I L N I K

O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 10/13),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

P R A V I L N I K

O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

NOVI JAVNI OGLAS - PODSTICAJNA SREDSTVA ZA ZEMLJU DATU U ZAKUP

Novi Sad, 17. septembar 2013.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ponovo je pokrenuo javni oglas namenjen nekomercijalnim gazdinstvima koja su dala svoju obradivu zemlju u zakup mlađim licima. Zbog velikog interesovanja ukazala se potreba da se ovakav poziv ponovo aktivira. U prethodnom pozivu primljeno je 3112 prijava pri čemu je već raspodeljeno oko 115.000.000 dinara. Isplata korisnicima se izvršava svakodnevno, a prati je i dostavljanje rešenja o visini bespovratnih sredstava na koje su korisnici ostvarili pravo.

Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MELIORACIJA PAŠNJAKA I LIVADA

Novi Sad, 13. septembar 2013.

Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavljuje konkurs za meliorаcije pаšnjаkа i livаdа nа teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

NOVI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA

Novi Sad, 13. septembar 2013.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je konkurs za prijavu manifestacija za dodelu finansijske podrške organizatorima   manifestacija sajamskog i izložbenog tipa u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom i lokalno-tradicionalnih manifestacija iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu

 

KONKURS - SAVETODAVNI POSLOVI

Konkurs traje: 

10.09.2013. do 27.09.2013.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vvojvodini za 2013. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu

 

KONKURS - PROTIVGRADNE MREŽE

Konkurs traje: 

04.09.2013. do 27.09.2013.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža sa naslonom  na površini ne manjoj od 1ha i ne više od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini od 60% od ukupne vrednosti opreme.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

NOVI KONKURSI - PROTIVGRADNE MREŽE I POSEBNI PROJEKTI U SAVETODAVSTVU

Novi Sad, 11. septembar 2013.

Javna skladišta u Srbiji

 

DO PRVOG AVGUSTA U REGISTRU 10 SKLADIŠTARA

Beograd, 14. avgust 2013.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivreda Goran Knežević potpisao je novi spisak upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta, koja funkcionišu prema odgovarajućem zakonu.

Ovaj spisak objavljen je i u Službenom glasniku Republike Srbije broj 69/13.

Spisak možete pogledati ovde:

http://www.mpt.gov.rs/postavljen/125/4827013.0125.89-1%20za%20objavljivanje.pdf

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik” RS”, broj 10/13),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU U INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 62/13 od 16. jula 2013. godine)

Pravilnik možete pogledati OVDE: Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу