- TRŽIŠTE - /21.05.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.50 din/kg , pšenica 18.10 din/kg , soja 46.73 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.90 din/kg , pšenica 18.70 din/kg , soja 37.79 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.56 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 35.29 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 19.79 din/kg , pšenica 20.82 din/kg , soja - ;

Uredbe i konkursi

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 11. Закона о јавним складиштима за пољопривредне производе („Службени гласник РС”, број 41/09), Министар пољопривреде и заштите животне средине утврђује

СПИСАК УПИСАНИХ, ОДНОСНО БРИСАНИХ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА ИЗ РЕГИСТРА ЈАВНИХ СКЛАДИШТА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 103/14 од 25.септембра 2014. године)

Списак Јавних складишта која су уписана у Регистар јавних складишта погледајте ОВДЕ: http://www.mpzzs.gov.rs/admin_images/meni_doc/4827014.0065.23-1_ca60b659...

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

 

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZA KRATKU I EFIKASNU UPOTREBU 500 MILIONA DINARA

Beograd, 6. oktobar 2014.

Pravilnik koji objavljujemo je jedna od verzija, a možda i važeća, ali će ona zvanično biti uskoro objavljena u Službenom glasniku. Pravilnik obuhvata period investicija od 1. januara do 1. novembra 2014. godine.

Управа за аграрна плаћања

 

УАП расписала је

К О Н К У Р С

о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ ГОВЕДА И СВИЊА, ОВАЦА И КОЗА И ЖИВИНАРСКИХ ФАРМИ И ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ФАРМЕ ВАН НАСЕЉЕНОГ МЕСТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

Конкурс траје: од 18.07.2014. до 30.09.2014.

Подстицајним средствима ће се суфинансирати: набавка опреме за смештај млечних крава, телади и товних јунади,  опреме за смештај крмача, одгој прасади и товних свиња, опреме за овчарске и козарске фарме, опреме за живинарске фарме, електричних ограда, опреме за мужу, опреме за хлађење и складиштење млека, опреме за манипулацију, одлагање и дистрибуцију стајњака у случају затвореног држања на фармама – скрепери и сепаратори.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

O OBRAZOVANјU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANјA I PREDLAGANјE MERA ZA UNAPREĐENјE KVALITETA SIROVOG MLEKA

Goran Ješić o realizaciji aktuelnih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu

KREDITI UVEĆAVAJU PROIZVODNJU

Novi Sad, 7. maj 2014.

Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Goran Ješić na konferenciji za novinare govorio je o rezultatima aktuelnih konkursa za unapređenje agrara i najavio potpisivanja prvih ugovora po konkursima za navodnjavanje, plastenike i protivgradne mreže.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS - MANIFESTACIJE

Konkurs traje: 

23.04.2014. do 31.07.2014.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS ZA MALE PRERAĐIVAČKE KAPACITETE

Konkurs traje: 

23.04.2014. do 06.10.2014.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

USVOJENE RAZVOJNE I PODSTICAJNE MERE AGRARNE POLITIKE

Beograd, 14. april 2014.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo kao i Pravilinik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za đubrivo sa cilјem unapređenja proizvodnje kroz stimulisanje nabavke određenih inputa za proizvodnju.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

JAVNI OGLAS ZA ODOBRAVANJE I KORIŠĆENJE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OBRADIVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE DATO U ZAKUP ZA 2014. GODINU

Konkurs traje: 

06.04.2014. do 30.05.2014.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA KOJIMA ĆE SE SUFINANSIRATI AKTIVNOSTI UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA U 2014. GODINI

Konkurs traje: 

21.03.2014. do 30.04.2014.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA NAVODNJAVANJE U AP VOJVODINI U 2014.GODINI

Konkurs traje: 

21.03.2014. do 31.10.2014.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS - NABAVKA NOVE OPREME ZA ZAŠTITU POLJOPRIVREDNIH KULTURA OD VREMENSKIH NEPOGODA I NABAVKA OSTALE OPREME NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Konkurs traje: 

18.03.2014. do 30.09.2014.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU U 2014. GODINI

Konkurs traje: 

19.03.2014. do 31.10.2014.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

 

RASPISANA ČETIRI KONKURSA

Novi Sad, 21. februar 2014.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je četiri konkursa za ostvarivanje prava za korišćenje kreditnih linija pod povoljnim uslovima. Tako  do 15. marta 2014.g. zainteresovani poljoprivrednici mogu da konkurišu za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu.

УРЕДБA О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2014. ГОДИНИ

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 110/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2014. ГОДИНИ

-         Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 8/14од 29. јануар 2014. године –

Уредбу можете погледати овде: http://www.mpt.gov.rs/postavljen/126/4827014.0116.2-1Uredba.pdf

Гаранцијски фонд АП Војводине

 

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА

МОНТАЖНЕ СИЛОСЕ

- ГАРАНТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ДО 200.000.000,00 ДИНАРА –

Текст Конкурса можете погледати ОВДЕ: http://www.garfondapv.org.rs/wp-content/uploads/2012/03/konkurs29.pdf

Aktivnost Vlade AP Vojvodine

 

RAZVOJNI FOND APV PLASIRA 400 MILIONA DINARA U POLJOPRIVREDU I PREHRAMBENO -  PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU

Novi Sad, 12. decembar 2013.

Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić najavio je nastavak podrške unapređenju sektora polјoprivrede i sinergijskim projektima u oblasti polјoprivredne proizvodnje i prehrambeno-prerađivačke industrije.  Nadzorni odbor Razvojnog fonda AP Vojvodine  je, naime, na svojoj poslednjoj sednici doneo  odluku o otvaranju dva nova  konkursa: za dodelu dugoročnih kredita za polјoprivredu, za koji je obezbeđeno 250 miliona dinara i za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije, za koji je obezbeđeno 150 miliona dinara.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

KONKURS ZA DODELU TERENA PO PROGRAMU MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA

Beograd, 11. decembar 2013.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu člana 53. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/2010, 93/12) raspisuje konkurs za ustupanje poslova iz programa mera zdravstvene zaštite životinja za period 2014–2016. godina.

Ministarstvo polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

 

RASPISAN KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE AKTIVNOSTI NA SELU

Beograd, 21. novembar 2013.

Ministarstvo polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede  raspisalo je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu - turizma i zanatstva. Maksimalan iznos podsticaja po korisniku je milion dinara, a rok za podnošenje prijava je 1. decembar.

Poslovnost

 

POMOĆ VOĆARIMA U JUŽNOJ SRBIJI

Beograd, 7. novembar 2013.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i danski Program podrške razvoju voćarstva u južnoj Srbiji „Fruts and beriz” raspisali su novi, treći po redu konkurs za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima na jugu Srbije za nabavku opreme, mehanizacije i sadnica voća.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 14. stav 5. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj41/09),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ELEMENTIMA ZA PROCENU AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KORIŠĆENJU  PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI ZA KRAVE DOJILJE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KORIŠĆENJU  PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, рој 10/13), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр114/12 и 59/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2013. ГОДИНИ

- Објављена у „Службеном гласнику РС”, број 9 0/13-