- TRŽIŠTE - /20.02.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.80 din/kg , pšenica 17.60 din/kg , soja 46.00 din/kg ; /20.02.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.79 din/kg , pšenica 15.82 din/kg , soja 36.15 din/kg ; /20.02.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.26 din/kg , pšenica 15.17 din/kg , soja 33.68 din/kg ; /20.02.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 18.02 din/kg , pšenica 18.97 din/kg , soja - ;

Uredbe i konkursi

УРЕДБA О ПРИВРЕМЕНОМ КВАНТИТАТИВНОМ ОГРАНИЧЕЊУ ИЗВОЗА

 

На основу члана 19. став 4.  Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 - др. закон и 88/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

УРЕДБУ

О ПРИВРЕМЕНОМ КВАНТИТАТИВНОМ ОГРАНИЧЕЊУ ИЗВОЗА,

ОДНОСНО УПУЋИВАЊА ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА РОБЕ

U R E D B A O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA JESENJE RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. G

 

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

(„Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike

Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1.

Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07,

65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

U R E D B A O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA RATARSKU PROIZVODNJU I PROIZVODNJU KROMPIRA U 2012. GODINI

 

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

(„Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za

2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o

Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11,

68/12-US i 72/12),

KONKURS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO ZA POŠUMLJAVANJE

 

Novi Sad, 05. jun 2012.g.

Ovim konkursom biće dodeljena bespovratna sredstva za podizanje 120 ha novih šuma u Vojvodini, koja je najmanje pošumljena u Evropi.

Tekst konkursa možete preuzeti u prilogu i na sajtu www.psp.vojvodina.gov.rs/?q=node/81.

KONKURS POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI ZA TOV U 2012.G.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДE  НОВИ САД

KONKURS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO ZA SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM

 

            На основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину (''Службени лист АПВ'' број 23/2011 и 3/2012-ребаланс) и Програма руралног развоја АП Војводине за 2012. годину који је Влада АП Војводине донела на седници одржаној дана  11.04.2012. године

 

NOVE UREDBE

 

17.April 2012.g.

 

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, od početka 2012.godine, usvojila je niz novih Uredbi.

Uredbe možete preuzeti sa sajta Ministrstva poljoprivrede ili ovde:

USVOJENE UREDBE ZA PODSTICAJ STOČARSTVA

 

Beograd, 3. april 2012.

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Uredbu o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2012. godinu i Uredbu o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini.

Uredbe možete preuzeti ovde:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

Конкурс - Канализација атмосферских вода

Конкурс траје: 

24. 03. 2012to 16. 04. 2012

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА.

Uredba o kreditnim podrškama

 

ŠANSA ZA OPORAVAK ZADRUGA

Beograd, 12. mart 2012.

  

Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila je Uredbu o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini za programe investicionih ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, programe razvoja ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, kao i za programe investicionih ulaganja u poljoprivredne objekte u cilju razvoja tržišta kredita i obezbeđivanja povoljnijih uslova njihovih korišćenja, što će doprineti unapređivanju konkurentnosti i razvoju poljoprivrede.

Uredba o regresiranju dizel goriva za prolećne radove

 

POVRTARI, VOĆARI I VINOGRADARI NA LISTI PODSTICAJA

Beograd, 12. mart 2012.

  

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Uredbu o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini u cilju obavljanja prolećnih radova u poljoprivredi u 2012. godini u optimalnim agrotehničkim rokovima, čime se omogućava sprečavanje štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu proizvodnje osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Uredba o zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

 

POSAO ZA VODOPRIVREDU

Beograd, 12. mart 2012.

 

 

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Uredbu o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu radi uspešnijeg sprovođenja zemljišne politike.

Iz agrarnog budžeta za 2012. godinu za sprovođenje ove mere izdvojeno je 1.849.336.869 dinara.

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2012. годину, Савет Фонда

Расписује

КОНКУРСE

GARANCIJSKI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Одлуке Управног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине бр. 01-III/23-2 од 21. 03. 2011. године,

бр. 01-III/-31- 4 од 20.10.2011. године и бр. 01-III/34-6 од 26.01.2012. године

Р А С П И С У Ј Е С Е

К О Н К У Р С

ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

- ГАРАНТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ДО 300.000.000,00 ДИНАРА -

Ceo tekst Konkursa pogledajte u dodatku.

JAVNO PREDUZEĆE „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA“

 

JAVNO PREDUZEĆE

„NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA“

SREMSKA KAMENICA

Raspisuje

KONKURS ZA DODELU NOVINARSKE NAGRADE

„FRUŠKA GORA 2011“

 

Konkurs možete pogledati u celosti u dodatku.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

01.12.2011.

raspisuje

K O N K U R S

o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2011. godinu.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

01.12.2011.

raspisuje

K O N K U R S

o raspodeli sredstava za  održavanja lokalnih i regionalnih izložbi  stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2011. godinu.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

01.12.2011.

raspisuje

K O N K U R S

o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2011. godinu.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

01.12.2011.

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za realizaciju aktivnosti:

SALAŠARSKI I VINSKI TURIZAMu ukupnom iznosu do69.000.000,00 dinara

U dodatku pogledajte ceo tekst konkursa.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

01.12.2011.

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za realizaciju aktivnosti:

EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANJE AKTIVNOG POLJOPRIVREDNOG STANOVNIŠTVA u ukupnom iznosu do6.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

01.12.2011.

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za realizaciju aktivnosti:

ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH VATROGASNIH DOMOVAu ukupnom iznosu do20.000.000,00 dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

01.12.2011.

raspisuje

K O N K U R S

za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodineza  2011 godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2011. godini putem konkursa sredstva u iznosu do 33.000.000,00 dinara za razvoj lovstva.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

01.12.2011.

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za realizaciju aktivnosti:

IZGRADNJA NOVIH  I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH PIJACA I VAŠARIŠTAu ukupnom iznosu do28.400.000,00 dinara.